آرش ابتهاج

تحلیل کاردانو

۱ ماه قبل cardano کاردانو
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
     محدوده حمایتی زرد در مدت 34 روز 4 بار مانع از اصلاح قیمت شده استو درحال حاضر قیمت بین دو محدوده حمایت و مقاومت استاتیکی نوساناتی داشتهبا عبور از هر طرف موج حرکتی را در پی خواهیم داشتهدف صعودی قله قبلی که در چارت مشخص شده می باشدهدف اصلاحی قیمت 0.3997