anonymous

روند حرکتی تون کوین

۱ ماه قبل toncoin تون‌ کوین
  • ۱ ماه قبل
    در بازه زمانی 4 ساعته در حال شکل گیری یک الگوی گوه نزولی صعودی است و همچنین در سطح حمایت اصلی قرار دارد.