Hooman Elliott

بلاکتوپیا (BLOK) 4 ساعته

۳ ماه قبل bloktopia بلاکتوپیا
  • ۳ ماه قبل
    با درود و وقت بخیر. در ادامه تحلیل قبل و پترن AB=CD، پترن 3 درایوز (3Drives) و حمایت پترن فوق مشاهده می شود. در اندیکاتور هم واگرایی ها بین 3 لو به خوبی دیده می شوند ولی آخری هنوز تایید نشده است. منطقه بسیار مهمی است که اگر بلاک مستقل عمل کند نسبت به بیت کوین و متیک، می توان دست کم انتظار متوقف شدن نزول و کف سازی را داشت و بعد شروع صعود. کندل 4 ساعته برگشتی قوی بسیار مهم می باشد. در غیر اینصورت و شکست حمایت، ریزش تا منطقه حمایتی مهم بعدی امکان پذیر است که در زمانش تحلیل خواهد شد./ موفق سلامت و پرسود باشید./