درود دوستان ❤️ریسک ۲۰۰ ریوارد ۸۰۰🤑

1
  • 2 ماه قبل
    درود دوستاندر حال حاضر کف کانال هستش و میتونه جامپ قیمتی داشته باشهودر کنج روند نزولی قرار گرفتهدرصورت شکست به سمت بالامیتونید وارد معامله بشید
error in loading comments. please attention