........

تحلیل نیر

۴ ماه قبل near-protocol نیر پروتکل
  • ۴ ماه قبل
    #near/usdt پروتکل NEAR یک الگوی نمودار مثلث صعودی مثبت با مقاومت در سطح 3.42 دلار نشان می‌دهد پرش از پشتیبانی صعودی می‌تواند منجر به ارزش گذاری قیمت قابل توجهی شود بنیادهای کلی مثبت می‌توانند به رشد قیمت های بیشتر منجر شوند📈