جزئیات صرافی بیت بنک

بیت بنک وبسایت

حجم معامله

31.894 میلیون دلار


کارمزد معامله

۰% الی ۰%


تعداد ارز

۵۳ ارز دیجیتال


لینک های مفید

#ارز دیجیتالجفت ارزقیمتقیمت تومانمعاملات روزانه% حجمتاریخ به‌روزرسانی
1 ETH/JPY $3,958.73 ۲۲۶,۵۳۷,۰۴۲ 10.33 میلیون دلار %32.37 چند دقیقه قبل
2 BTC/JPY $69,316.59 ۳,۹۶۶,۶۱۶,۵۱۹ 9.079 میلیون دلار %28.46 چند دقیقه قبل
3 XRP/JPY $0.536289 ۳۰,۶۸۸ 4.045 میلیون دلار %12.68 چند دقیقه قبل
4 DOGE/JPY $0.170924 ۹,۷۸۱ 2.072 میلیون دلار %6.49 چند دقیقه قبل
5 ARB/JPY $1.25 ۷۱,۷۰۰ 599.0 هزار دلار %1.87 چند دقیقه قبل
6 RNDR/JPY $10.34 ۵۹۲,۰۰۴ 563.8 هزار دلار %1.76 چند دقیقه قبل
7 ASTR/JPY $0.092358 ۵,۲۸۵ 550.8 هزار دلار %1.72 چند دقیقه قبل
8 LINK/JPY $17.51 ۱,۰۰۲,۵۵۹ 278.8 هزار دلار %0.873989 چند دقیقه قبل
9 AVAX/JPY $37.90 ۲,۱۶۸,۸۵۲ 276.0 هزار دلار %0.865427 چند دقیقه قبل
10 OP/JPY $2.62 ۱۵۰,۳۲۸ 256.9 هزار دلار %0.805557 چند دقیقه قبل
11 DOT/JPY $7.53 ۴۳۱,۴۳۸ 210.8 هزار دلار %0.660830 چند دقیقه قبل
12 BCH/JPY $497.08 ۲۸,۴۴۵,۵۶۶ 196.4 هزار دلار %0.615738 چند دقیقه قبل
13 LTC/JPY $85.47 ۴,۸۹۱,۲۰۷ 189.1 هزار دلار %0.592890 چند دقیقه قبل
14 FLR/JPY $0.027858 ۱,۵۹۴ 187.1 هزار دلار %0.586620 چند دقیقه قبل
15 BOBA/JPY $0.371533 ۲۱,۲۶۰ 167.2 هزار دلار %0.524217 چند دقیقه قبل
16 GRT/JPY $0.324258 ۱۸,۵۵۵ 166.1 هزار دلار %0.520936 چند دقیقه قبل
17 MATIC/JPY $0.736500 ۴۲,۱۴۵ 140.4 هزار دلار %0.440233 چند دقیقه قبل
18 OAS/JPY $0.065011 ۳,۷۲۰ 129.7 هزار دلار %0.406536 چند دقیقه قبل
19 ADA/JPY $0.469035 ۲۶,۸۴۰ 117.0 هزار دلار %0.366848 چند دقیقه قبل
20 DAI/JPY $1.00 ۵۷,۲۹۸ 111.9 هزار دلار %0.350782 چند دقیقه قبل
21 BNB/JPY $607.54 ۳۴,۷۶۶,۶۴۰ 111.7 هزار دلار %0.350286 چند دقیقه قبل
22 GALA/JPY $0.045218 ۲,۵۸۷ 105.7 هزار دلار %0.331530 چند دقیقه قبل
23 XYM/JPY $0.022183 ۱,۲۶۹ 87.65 هزار دلار %0.274811 چند دقیقه قبل
24 MKR/JPY $2,840.23 ۱۶۲,۵۳۱,۲۱۹ 72.49 هزار دلار %0.227284 چند دقیقه قبل
25 IMX/JPY $2.41 ۱۳۸,۰۲۱ 54.96 هزار دلار %0.172326 چند دقیقه قبل
26 XLM/JPY $0.110332 ۶,۳۱۳ 52.67 هزار دلار %0.165129 چند دقیقه قبل
27 CHZ/JPY $0.134463 ۷,۶۹۴ 51.22 هزار دلار %0.160605 چند دقیقه قبل
28 APE/JPY $1.32 ۷۵,۸۱۶ 46.21 هزار دلار %0.144889 چند دقیقه قبل
29 QTUM/JPY $3.78 ۲۱۶,۶۲۲ 43.97 هزار دلار %0.137848 چند دقیقه قبل
30 SAND/JPY $0.455877 ۲۶,۰۸۷ 30.03 هزار دلار %0.094162 چند دقیقه قبل
31 BAT/JPY $0.251175 ۱۴,۳۷۳ 22.39 هزار دلار %0.070206 چند دقیقه قبل
32 OMG/JPY $0.749683 ۴۲,۹۰۰ 15.62 هزار دلار %0.048971 چند دقیقه قبل
33 ENJ/JPY $0.354993 ۲۰,۳۱۴ 13.51 هزار دلار %0.042367 چند دقیقه قبل
34 MONA/JPY $0.349849 ۲۰,۰۲۰ 13.26 هزار دلار %0.041574 چند دقیقه قبل
35 AXS/JPY $7.90 ۴۵۲,۴۲۳ 11.75 هزار دلار %0.036832 چند دقیقه قبل
36 MANA/JPY $0.461438 ۲۶,۴۰۵ 4.822 هزار دلار %0.015119 چند دقیقه قبل
37 MASK/JPY $3.52 ۲۰۱,۶۱۱ 4.467 هزار دلار %0.014005 چند دقیقه قبل
38 KLAY/JPY $0.192783 ۱۱,۰۳۱ 3.771 هزار دلار %0.011822 چند دقیقه قبل
39 MATIC/BTC $2.89 ۱۶۵,۷۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
40 ENJ/BTC $1.60 ۹۲,۰۰۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
41 BOBA/BTC $1.13 ۶۴,۷۰۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
42 MKR/BTC $2,275.15 ۱۳۰,۱۹۵,۱۸۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
43 LINK/BTC $24.81 ۱,۴۲۰,۳۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
44 XYM/BTC $0.137888 ۷,۸۹۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
45 OMG/BTC $6.00 ۳۴۳,۸۳۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
46 BAT/BTC $1.09 ۶۲,۹۲۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
47 QTUM/BTC $10.51 ۶۰۱,۶۵۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
48 XLM/BTC $0.349519 ۲۰,۰۰۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
49 MONA/BTC $1.51 ۸۶,۷۸۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
50 BCH/BTC $406.85 ۲۳,۲۸۱,۹۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
51 LTC/BTC $206.81 ۱۱,۸۳۴,۹۵۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
52 ETH/BTC $5,554.05 ۳۱۷,۸۲۸,۵۶۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
53 XRP/BTC $1.16 ۶۶,۶۷۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل