جزئیات صرافی بیت بنک

بیت بنک وبسایت

حجم معامله

28.371 میلیون دلار


کارمزد معامله

۰% الی ۰%


تعداد ارز

۵۳ ارز دیجیتال


لینک های مفید

#ارز دیجیتالجفت ارزقیمتقیمت تومانمعاملات روزانه% حجمتاریخ به‌روزرسانی
1 BTC/JPY $67,362.13 ۳,۸۹۷,۴۱۶,۳۱۰ 12.88 میلیون دلار %45.41 چند دقیقه قبل
2 ETH/JPY $3,106.80 ۱۷۹,۷۵۲,۷۲۲ 4.121 میلیون دلار %14.52 چند دقیقه قبل
3 XRP/JPY $0.515424 ۲۹,۸۲۱ 3.547 میلیون دلار %12.50 چند دقیقه قبل
4 RNDR/JPY $10.19 ۵۸۹,۹۰۸ 1.301 میلیون دلار %4.58 چند دقیقه قبل
5 DOGE/JPY $0.152213 ۸,۸۰۶ 1.118 میلیون دلار %3.93 چند دقیقه قبل
6 AVAX/JPY $36.08 ۲,۰۸۷,۵۲۶ 760.1 هزار دلار %2.67 چند دقیقه قبل
7 BCH/JPY $487.08 ۲۸,۱۸۱,۶۰۵ 687.1 هزار دلار %2.42 چند دقیقه قبل
8 ASTR/JPY $0.090006 ۵,۲۰۷ 643.8 هزار دلار %2.26 چند دقیقه قبل
9 LINK/JPY $16.58 ۹۵۹,۳۷۰ 516.2 هزار دلار %1.81 چند دقیقه قبل
10 GALA/JPY $0.043661 ۲,۵۲۶ 424.8 هزار دلار %1.49 چند دقیقه قبل
11 GRT/JPY $0.311518 ۱۸,۰۲۳ 278.2 هزار دلار %0.980503 چند دقیقه قبل
12 MATIC/JPY $0.688410 ۳۹,۸۲۹ 248.5 هزار دلار %0.875764 چند دقیقه قبل
13 FLR/JPY $0.027168 ۱,۵۷۱ 211.2 هزار دلار %0.744473 چند دقیقه قبل
14 ADA/JPY $0.466151 ۲۶,۹۷۰ 166.8 هزار دلار %0.587888 چند دقیقه قبل
15 ARB/JPY $0.975688 ۵۶,۴۵۱ 162.1 هزار دلار %0.571409 چند دقیقه قبل
16 LTC/JPY $83.92 ۴,۸۵۵,۷۶۳ 155.6 هزار دلار %0.548517 چند دقیقه قبل
17 OP/JPY $2.53 ۱۴۶,۵۷۴ 92.40 هزار دلار %0.325682 چند دقیقه قبل
18 XLM/JPY $0.106608 ۶,۱۶۸ 91.43 هزار دلار %0.322250 چند دقیقه قبل
19 DOT/JPY $7.02 ۴۰۶,۴۵۹ 79.47 هزار دلار %0.280119 چند دقیقه قبل
20 BNB/JPY $575.28 ۳۳,۲۸۴,۹۲۱ 76.69 هزار دلار %0.270301 چند دقیقه قبل
21 IMX/JPY $2.32 ۱۳۴,۵۸۹ 75.02 هزار دلار %0.264413 چند دقیقه قبل
22 BOBA/JPY $0.338037 ۱۹,۵۵۸ 71.36 هزار دلار %0.251510 چند دقیقه قبل
23 XYM/JPY $0.021422 ۱,۲۳۹ 50.78 هزار دلار %0.178982 چند دقیقه قبل
24 KLAY/JPY $0.177568 ۱۰,۲۷۳ 49.29 هزار دلار %0.173736 چند دقیقه قبل
25 OAS/JPY $0.060308 ۳,۴۸۹ 48.77 هزار دلار %0.171903 چند دقیقه قبل
26 BAT/JPY $0.238835 ۱۳,۸۱۸ 41.67 هزار دلار %0.146865 چند دقیقه قبل
27 SAND/JPY $0.434652 ۲۵,۱۴۷ 39.08 هزار دلار %0.137759 چند دقیقه قبل
28 MKR/JPY $2,837.68 ۱۶۴,۱۸۱,۷۸۳ 38.14 هزار دلار %0.134438 چند دقیقه قبل
29 ENJ/JPY $0.318172 ۱۸,۴۰۸ 37.56 هزار دلار %0.132399 چند دقیقه قبل
30 QTUM/JPY $3.63 ۲۱۰,۱۳۶ 36.68 هزار دلار %0.129292 چند دقیقه قبل
31 APE/JPY $1.21 ۷۰,۰۵۴ 33.65 هزار دلار %0.118590 چند دقیقه قبل
32 MANA/JPY $0.435341 ۲۵,۱۸۷ 23.51 هزار دلار %0.082869 چند دقیقه قبل
33 OMG/JPY $0.653256 ۳۷,۷۹۵ 22.77 هزار دلار %0.080252 چند دقیقه قبل
34 MASK/JPY $3.30 ۱۹۱,۰۳۴ 20.20 هزار دلار %0.071209 چند دقیقه قبل
35 CHZ/JPY $0.117985 ۶,۸۲۶ 18.17 هزار دلار %0.064029 چند دقیقه قبل
36 DAI/JPY $1.00 ۵۸,۳۰۸ 14.48 هزار دلار %0.051032 چند دقیقه قبل
37 MONA/JPY $0.359002 ۲۰,۷۷۱ 13.79 هزار دلار %0.048597 چند دقیقه قبل
38 AXS/JPY $7.36 ۴۲۶,۱۱۵ 7.563 هزار دلار %0.026656 چند دقیقه قبل
39 MATIC/BTC $2.81 ۱۶۲,۷۴۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
40 ENJ/BTC $1.56 ۹۰,۳۶۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
41 BOBA/BTC $1.09 ۶۳,۵۴۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
42 MKR/BTC $2,210.08 ۱۲۷,۸۷۰,۳۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
43 LINK/BTC $24.11 ۱,۳۹۴,۹۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
44 XYM/BTC $0.133944 ۷,۷۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
45 OMG/BTC $5.83 ۳۳۷,۶۹۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
46 BAT/BTC $1.06 ۶۱,۸۰۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
47 QTUM/BTC $10.21 ۵۹۰,۹۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
48 XLM/BTC $0.339566 ۱۹,۶۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
49 MONA/BTC $1.47 ۸۵,۲۵۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
50 BCH/BTC $395.26 ۲۲,۸۶۹,۲۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
51 LTC/BTC $200.92 ۱۱,۶۲۵,۱۲۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
52 ETH/BTC $5,395.88 ۳۱۲,۱۹۳,۶۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
53 XRP/BTC $1.13 ۶۵,۴۸۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل