تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت سیس کوین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۲۶.۶۷ ت
Jul 15, 2024
$0.111567
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۰۵.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.127543
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸,۹۴۹.۵۶ ت
Jun 17, 2024
$0.152497
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۴۴۳.۱۷ ت
Jun 03, 2024
$0.193455
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۹.۵۹ ت
May 20, 2024
$0.178793
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۳۳۰.۹۴ ت
May 06, 2024
$0.202746
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۳۲۶.۴۰ ت
Apr 22, 2024
$0.250119
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۴۴۳.۷۸ ت
Apr 08, 2024
$0.304339
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۵۴۶.۸۷ ت
Mar 25, 2024
$0.284238
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۲۳۴.۳۶ ت
Mar 11, 2024
$0.273160
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸,۷۸۸.۴۰ ت
Feb 26, 2024
$0.153248
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۷,۰۳۳.۳۷ ت
Feb 12, 2024
$0.128001
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۶,۹۵۴.۲۳ ت
Jan 29, 2024
$0.122206
۲۵ دی ۱۴۰۲
۷,۰۵۹.۱۵ ت
Jan 15, 2024
$0.132381
۱۱ دی ۱۴۰۲
۶,۹۳۹.۵۸ ت
Jan 01, 2024
$0.135559
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۶,۴۴۴.۲۲ ت
Dec 18, 2023
$0.126662
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۶,۸۲۶.۷۵ ت
Dec 04, 2023
$0.135091
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۵,۰۰۴.۸۸ ت
Nov 20, 2023
$0.098506
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۵,۱۹۸.۳۸ ت
Nov 06, 2023
$0.100680
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۴,۱۷۴.۱۹ ت
Oct 23, 2023
$0.082364
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۴,۴۹۰.۰۳ ت
Oct 09, 2023
$0.085066
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۴,۱۸۶.۳۶ ت
Sep 25, 2023
$0.083568
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۴,۲۸۶.۳۶ ت
Sep 11, 2023
$0.086462
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۴,۰۸۲.۹۳ ت
Aug 28, 2023
$0.083340
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۵,۱۴۸.۱۸ ت
Aug 14, 2023
$0.104434
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۵,۴۱۱.۵۵ ت
Jul 31, 2023
$0.109621
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۵,۶۲۰.۰۹ ت
Jul 17, 2023
$0.115123
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۶,۲۴۲.۹۶ ت
Jul 03, 2023
$0.124361
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۵,۹۶۳.۷۷ ت
Jun 19, 2023
$0.122499
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۶,۶۱۱.۱۱ ت
Jun 05, 2023
$0.129571
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۶,۲۰۱.۸۵ ت
May 22, 2023
$0.118955
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۷,۱۸۸.۱۰ ت
May 08, 2023
$0.134598
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۷,۹۰۱.۷۵ ت
Apr 24, 2023
$0.152702
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۸,۳۶۰.۲۴ ت
Apr 10, 2023
$0.166105
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۹,۰۶۲.۹۶ ت
Mar 27, 2023
$0.171562
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۶,۸۶۷.۹۲ ت
Mar 13, 2023
$0.153243
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۸,۱۶۲.۴۶ ت
Feb 27, 2023
$0.189419
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۹,۰۸۹.۶۱ ت
Feb 13, 2023
$0.209375
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۷,۱۵۹.۹۵ ت
Jan 30, 2023
$0.164008
۲۶ دی ۱۴۰۱
۵,۰۷۵.۹۸ ت
Jan 16, 2023
$0.126001
۱۲ دی ۱۴۰۱
۳,۸۷۱.۷۶ ت
Jan 02, 2023
$0.099893
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۴,۰۳۷.۴۳ ت
Dec 19, 2022
$0.103971
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۴,۲۵۱.۰۳ ت
Dec 05, 2022
$0.118578
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۴,۰۷۰.۵۲ ت
Nov 21, 2022
$0.115640
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۵,۵۵۵.۲۲ ت
Nov 07, 2022
$0.157899
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۴,۷۴۵.۶۳ ت
Oct 24, 2022
$0.144807
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۵,۲۵۵.۳۲ ت
Oct 10, 2022
$0.161722
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۵,۵۴۱.۰۰ ت
Sep 26, 2022
$0.174899
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۵,۶۳۷.۹۸ ت
Sep 12, 2022
$0.182011
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۳,۹۹۷.۸۲ ت
Aug 29, 2022
$0.131723