تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Roseon از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۸۲.۶۳ ت
Jul 16, 2024
$0.010052
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸۰.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.008220
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.008024
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸۴.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.008001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۶۹.۹۴ ت
Jul 04, 2024
$0.009230
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱۷.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.009960
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۴۱.۱۱ ت
Jun 28, 2024
$0.010412
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵۲.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.009020
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۰۹.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.010266
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۱.۳۲ ت
Jun 19, 2024
$0.010322
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۶.۳۶ ت
Jun 16, 2024
$0.012217
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۴.۰۹ ت
Jun 13, 2024
$0.012786
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۰.۷۵ ت
Jun 10, 2024
$0.012205
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۹.۳۷ ت
Jun 07, 2024
$0.013099
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۸.۴۲ ت
Jun 04, 2024
$0.012344
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۹.۲۸ ت
Jun 01, 2024
$0.012553
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۹۴.۷۷ ت
May 29, 2024
$0.013612
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۲۶.۹۸ ت
May 26, 2024
$0.014450
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸۳۱.۵۳ ت
May 23, 2024
$0.014469
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۴.۲۷ ت
May 20, 2024
$0.015561
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳۵.۷۶ ت
May 17, 2024
$0.015988
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۴۱.۲۵ ت
May 14, 2024
$0.019268
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۱۱.۹۷ ت
May 11, 2024
$0.016514
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۷.۰۲ ت
May 08, 2024
$0.012469
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۲.۸۸ ت
May 05, 2024
$0.015104
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۵.۲۰ ت
May 02, 2024
$0.012385
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵۵.۴۷ ت
Apr 29, 2024
$0.014055
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۲.۶۴ ت
Apr 26, 2024
$0.016206
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۱۱.۳۶ ت
Apr 23, 2024
$0.018533
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۳.۸۱ ت
Apr 20, 2024
$0.016443
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۸.۰۴ ت
Apr 17, 2024
$0.016346
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۳۹.۷۰ ت
Apr 14, 2024
$0.016388
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۵۳.۲۸ ت
Apr 11, 2024
$0.019283
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۸۸.۸۵ ت
Apr 08, 2024
$0.026434
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۴۱.۵۳ ت
Apr 05, 2024
$0.025315
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۶۷.۳۴ ت
Apr 02, 2024
$0.029613
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۴۶.۴۲ ت
Mar 30, 2024
$0.031383
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۹۷.۰۹ ت
Mar 27, 2024
$0.027571
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۶۵.۸۲ ت
Mar 24, 2024
$0.026862
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۲۰.۰۶ ت
Mar 21, 2024
$0.028059
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۶۹.۲۶ ت
Mar 18, 2024
$0.030983
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۸۱.۳۱ ت
Mar 15, 2024
$0.031320
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۹۲.۶۸ ت
Mar 12, 2024
$0.019998
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۵.۷۵ ت
Mar 09, 2024
$0.016995
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۶.۲۷ ت
Mar 06, 2024
$0.018549
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۸.۷۴ ت
Mar 03, 2024
$0.014992
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۹۲.۹۲ ت
Feb 29, 2024
$0.015285
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۹۸.۸۵ ت
Feb 26, 2024
$0.013930
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۷۴.۰۴ ت
Feb 23, 2024
$0.013494
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۳۷.۷۸ ت
Feb 20, 2024
$0.013099