تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NFTX از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۲,۲۶۰.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$26.31
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۹,۴۵۸.۱۳ ت
Jul 15, 2024
$24.44
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۹۴,۵۳۵.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$23.74
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۸,۶۴۱.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$24.08
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۹,۷۵۹.۱۵ ت
Jul 03, 2024
$27.08
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۰,۱۶۴.۳۵ ت
Jun 29, 2024
$26.77
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۱,۳۹۸.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$26.14
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۵,۶۲۶.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$28.36
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۴۱,۵۹۴.۷۳ ت
Jun 17, 2024
$29.67
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۹۵,۳۰۲.۳۰ ت
Jun 13, 2024
$32.13
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۵۱,۴۵۵.۰۲ ت
Jun 09, 2024
$33.02
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۷۱,۹۱۰.۹۰ ت
Jun 05, 2024
$35.49
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۰۹,۵۹۵.۳۳ ت
Jun 01, 2024
$35.82
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۹,۴۶۹.۱۶ ت
May 28, 2024
$19.56
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۴۰,۳۴۳.۱۸ ت
May 24, 2024
$19.58
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۸,۰۳۶.۶۵ ت
May 20, 2024
$14.78
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۲,۲۳۷.۳۹ ت
May 16, 2024
$14.67
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸۵,۱۵۱.۰۰ ت
May 12, 2024
$14.55
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰۲,۵۷۲.۳۹ ت
May 08, 2024
$14.67
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷۲,۴۶۱.۱۴ ت
May 04, 2024
$15.76
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴۷,۹۳۹.۰۴ ت
Apr 30, 2024
$15.40
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۱۸,۴۴۴.۰۰ ت
Apr 26, 2024
$15.98
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۰,۶۰۱.۵۰ ت
Apr 22, 2024
$15.63
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۲۹,۴۶۳.۷۱ ت
Apr 18, 2024
$15.34
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۷۴,۶۶۸.۴۸ ت
Apr 14, 2024
$15.45
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۵۴,۰۹۹.۴۴ ت
Apr 10, 2024
$19.31
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۱۹,۷۲۱.۰۴ ت
Apr 06, 2024
$17.25
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۸۳,۹۸۱.۳۶ ت
Apr 02, 2024
$18.78
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۷۹,۰۵۴.۰۵ ت
Mar 29, 2024
$19.07
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۷۶,۸۶۳.۹۵ ت
Mar 25, 2024
$23.92
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۸۳,۷۲۶.۲۶ ت
Mar 21, 2024
$24.20
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۵۷,۵۵۰.۷۰ ت
Mar 17, 2024
$26.05
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۶۲,۲۲۷.۵۴ ت
Mar 13, 2024
$29.52
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۵,۷۶۹.۱۶ ت
Mar 09, 2024
$29.71
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۸۹,۱۵۷.۴۳ ت
Mar 05, 2024
$29.66
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۸۸,۵۳۵.۴۵ ت
Mar 01, 2024
$28.52
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۵۲,۶۹۴.۳۲ ت
Feb 26, 2024
$25.33
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۱۸,۲۸۵.۷۴ ت
Feb 22, 2024
$24.89
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۰۴,۲۹۴.۸۳ ت
Feb 18, 2024
$23.29
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۳۹,۵۴۳.۰۸ ت
Feb 14, 2024
$22.47
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۳۴,۹۰۶.۹۲ ت
Feb 10, 2024
$20.68
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۳۱,۹۶۸.۷۷ ت
Feb 06, 2024
$20.45
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۷۸,۸۸۸.۲۹ ت
Feb 02, 2024
$20.23
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۳۰,۵۸۷.۲۱ ت
Jan 29, 2024
$19.86
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۱۵,۱۲۴.۸۴ ت
Jan 25, 2024
$20.08
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۲۶,۰۱۵.۳۹ ت
Jan 21, 2024
$22.78
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۳۸۵,۸۳۵.۸۶ ت
Jan 17, 2024
$25.95
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۴۳۱,۱۴۳.۷۰ ت
Jan 13, 2024
$27.27
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۲۳۸,۱۴۶.۳۸ ت
Jan 09, 2024
$24.06
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۲۴۸,۰۱۲.۶۸ ت
Jan 05, 2024
$24.20