تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۷۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت امرکوین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۲۰۷.۱۳ ت
Jul 15, 2024
$0.311232
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۷۴۲.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.334635
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۶۱۱.۹۴ ت
Jun 17, 2024
$0.368260
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۹۰۴.۰۹ ت
Jun 03, 2024
$0.421022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۹۳۶.۶۰ ت
May 20, 2024
$0.403000
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۳۱۹.۸۸ ت
May 06, 2024
$0.432754
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷,۸۴۲.۱۱ ت
Apr 22, 2024
$0.426538
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۲۱۶.۰۴ ت
Apr 08, 2024
$0.535558
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۶۵.۹۶ ت
Mar 25, 2024
$0.070723
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۴۶.۱۱ ت
Mar 11, 2024
$0.068080
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۴۲۵.۷۶ ت
Feb 26, 2024
$0.286425
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۳,۷۴۳.۶۲ ت
Feb 12, 2024
$0.068131
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۶۴۲.۴۹ ت
Jan 29, 2024
$0.064009
۲۵ دی ۱۴۰۲
۳,۴۳۱.۴۳ ت
Jan 15, 2024
$0.064350
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳,۷۰۹.۴۱ ت
Jan 01, 2024
$0.072460
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۳,۸۱۶.۱۷ ت
Dec 18, 2023
$0.075007
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۳,۴۸۶.۴۱ ت
Dec 04, 2023
$0.068990
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۳,۲۹۸.۸۳ ت
Nov 20, 2023
$0.064928
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۲,۹۶۳.۱۳ ت
Nov 06, 2023
$0.057388
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۲,۵۱۵.۶۶ ت
Oct 23, 2023
$0.049638
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۲,۵۹۴.۸۹ ت
Oct 09, 2023
$0.049162
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۲,۴۵۱.۹۴ ت
Sep 25, 2023
$0.048945
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲,۴۴۹.۷۶ ت
Sep 11, 2023
$0.049415
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۲,۴۹۳.۹۴ ت
Aug 28, 2023
$0.050906
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۲,۹۷۰.۵۴ ت
Aug 14, 2023
$0.060259
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۳,۱۰۵.۳۱ ت
Jul 31, 2023
$0.062903
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۸,۶۰۱.۰۸ ت
Jul 17, 2023
$0.176186
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۲,۸۹۲.۰۵ ت
Jul 03, 2023
$0.057610
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱,۳۴۶.۵۴ ت
Jun 19, 2023
$0.027658
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۱,۶۴۵.۲۳ ت
Jun 05, 2023
$0.032245
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۱,۶۷۳.۴۳ ت
May 22, 2023
$0.032097
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱,۸۲۲.۳۱ ت
May 08, 2023
$0.034123
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱,۸۱۴.۵۸ ت
Apr 24, 2023
$0.035067
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۱,۸۶۵.۲۵ ت
Apr 10, 2023
$0.037059
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۱,۷۴۹.۲۱ ت
Mar 27, 2023
$0.033112
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۱,۴۱۵.۷۱ ت
Mar 13, 2023
$0.031588
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۶۲۰.۴۱ ت
Feb 27, 2023
$0.014397
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۶۳۶.۸۷ ت
Feb 13, 2023
$0.014670
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۶۹۹.۱۸ ت
Jan 30, 2023
$0.016015
۲۶ دی ۱۴۰۱
۵۸۲.۵۵ ت
Jan 16, 2023
$0.014460
۱۲ دی ۱۴۰۱
۵۵۶.۰۸ ت
Jan 02, 2023
$0.014347
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۵۵۱.۳۵ ت
Dec 19, 2022
$0.014198
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۵۳۵.۰۶ ت
Dec 05, 2022
$0.014924
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۵۳۱.۹۲ ت
Nov 21, 2022
$0.015111
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۵۷۲.۷۱ ت
Nov 07, 2022
$0.016278
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۵۲۴.۰۸ ت
Oct 24, 2022
$0.015991
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۵۲۶.۲۵ ت
Oct 10, 2022
$0.016194
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۵۶۳.۹۳ ت
Sep 26, 2022
$0.017800
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۵۶۸.۵۸ ت
Sep 12, 2022
$0.018355
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۵۴۱.۵۳ ت
Aug 29, 2022
$0.017842