تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت دسترا نتورک از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

14.26%
$0.148265
۸,۶۲۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۳ تومان
معاملات روزانه $787,557
ارزش بازار $139,788,667
سکه در گردش 942,824,508 DSYNC
ارزش بازار رقیق شده $148,265,839
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۱۴.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.143119
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۷۲.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$0.134655
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۹۴.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.115517
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۷۵.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.130535
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۲۱.۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.138548
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۶۶.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$0.150912
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۵۵.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.170170
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۰۹.۹۷ ت
Jul 10, 2024
$0.164676
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۴۳.۲۵ ت
Jul 09, 2024
$0.152640
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۴۷.۸۰ ت
Jul 09, 2024
$0.146838
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۹۴.۳۴ ت
Jul 08, 2024
$0.152285
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۲۷.۶۷ ت
Jul 08, 2024
$0.147548
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۸۷.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.151206
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۴۹.۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.164160
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۸۶.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.144778
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۷۵.۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.138680
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۵۳.۳۷ ت
Jul 05, 2024
$0.105807
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۲۲.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.119920
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۶۶.۵۳ ت
Jul 04, 2024
$0.119295
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۶۵.۵۳ ت
Jul 04, 2024
$0.135482
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۸۲.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.148978
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۴۰.۴۴ ت
Jul 03, 2024
$0.156363
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۴۷.۹۱ ت
Jul 02, 2024
$0.159128
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۱۲.۸۳ ت
Jul 02, 2024
$0.158133
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۵۹.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.170483
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۵۱.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.170228
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۹۲.۲۲ ت
Jun 30, 2024
$0.166948
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۹۰.۲۳ ت
Jun 30, 2024
$0.169712
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۰۶.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.172624
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۰۲.۶۴ ت
Jun 29, 2024
$0.174707
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۰۵.۲۰ ت
Jun 28, 2024
$0.183667
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۹۹.۴۲ ت
Jun 28, 2024
$0.188389
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۸۵.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$0.188119
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۳۷.۸۲ ت
Jun 27, 2024
$0.189393
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۳۱.۹۷ ت
Jun 26, 2024
$0.187492
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۸۷.۸۸ ت
Jun 26, 2024
$0.188788
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۴۹.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.189553
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۵۳.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.183684
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۳۵.۰۰ ت
Jun 24, 2024
$0.177365
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۰۸.۶۷ ت
Jun 24, 2024
$0.185347
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۸۰.۲۲ ت
Jun 23, 2024
$0.194071
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۹۳.۸۳ ت
Jun 23, 2024
$0.190663
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۸.۱۹ ت
Jun 22, 2024
$0.193215
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۳۶.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.199449
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۴۶.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.197673
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۷۵.۳۷ ت
Jun 21, 2024
$0.198118
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۳۳۹.۱۵ ت
Jun 20, 2024
$0.225811
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۱۹.۰۵ ت
Jun 20, 2024
$0.213690
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۱۵۹.۷۱ ت
Jun 19, 2024
$0.188572
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۹۴۸.۱۰ ت
Jun 19, 2024
$0.184865