سیدمرتضی شجاعی

آخرین بازدید: 1 هفته قبل
عضویت: 1 سال و 7 ماه قبل
0
0
0
0
6
18
5
0
0
0
0
6
18
5
سیدمرتضی شجاعی
سیدمرتضی شجاعی
1 سال قبل

موج دوم که به مقاومت میخوره وبرمیگرده چرا بلندتر از موج یک ؟

سیدمرتضی شجاعی
سیدمرتضی شجاعی
1 سال قبل

موج اول اگه موج یک باشه

سیدمرتضی شجاعی
سیدمرتضی شجاعی
1 سال قبل

بسیارزیبا

سیدمرتضی شجاعی
سیدمرتضی شجاعی
1 سال قبل

رو سایه تایم 1ساعته خرید نکنید

سیدمرتضی شجاعی
سیدمرتضی شجاعی
1 سال قبل

کامل

سیدمرتضی شجاعی
سیدمرتضی شجاعی
1 سال قبل

تمام ارز ها دنبالرو بیت هستن وتاپایان موج C بزرگ ازنظر قیمتی راهی نماند