علی

منتظر صعود باشید

۴ هفته قبل bitcoin بیت کوین
قیمت هدف: 74,000$
بازه زمانی:
  • ۴ هفته قبل
    منتظر یک صعود غیر منتظره باشیدصعود به کانال 70هزار حتمی است