Mohamad reza

فلوکی انتظار رشد فوق الاده ای ازش دارم

۱ ماه قبل floki-inu فلوکی
  • ۱ ماه قبل
    #FLOKI/USDT تایم چهار ساعته چارتی بشدت جذاب و خفن داره ورود در دو پله بنظر بهتر باشه ✌️یک از همین قیمت فعلی پله ای دوم محدود 0.00015 خرید کرد به دید کوتاه مدت ✔️ تمام نقاط هم داخل چارت مشخص می باشد🍹