روند حرکتی تون کوین

1 ماه قبل toncoin تون‌ کوین
1
  • 1 ماه قبل
    اگر قیمت تون کوین به همین منوال نزولی باشد باید منتظر قیمت ۴.۷ و حتی ۴.۵۰ نیز باشیم. در غیر این صورت اگر گاوها بتوانند مقاومت کرده و حمایت قوی ایجاد کنند به احتمال زیاد قیمت صعودی خواهد بود
error in loading comments. please attention