عمو فلوکی

وایکینگا راه افتادن!

۲ ماه قبل floki-inu فلوکی
  • ۲ ماه قبل
    فلوکی پر قدرت داره پیش میره و روند اصلاحیش تموم شد کامل و روند صعود جدیدشو شروع کرده ، احتمالا یه واکنشی به نواحی مشخص شده بده و بره برای سقف جدید