........

تحلیل فلو

۴ ماه قبل flow فلو
  • ۴ ماه قبل
    قیمت واحد Flow از الگوی مُخروطی نزولی خارج شده است، که نشانگر پایان تصحیح اخیر و رالی بولیشی به سمت ۱.۰۰ تا ۱.۱۰ دلار می‌باشد. در این الگو، قیمت به احتمال زیاد صعودی خواهد بود