شهریارفرجی

چارت روزانه

۷ ماه قبل render رندر
قیمت هدف: 3.97$
  • ۷ ماه قبل
    با توجه توجه به بیت کوین روند صعودی  دربلند مدت