Armanb_trader

تحلیل ارز ctsi : حمایت های مهم!؟

۱۱ ماه قبل cartesi کارتزی
بازه زمانی:
  • ۱۱ ماه قبل
    #تحلیل_درخواستی ارز CTSI تایم 4H
    قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و به محدوده مقاومتی واکنش مناسبی نشان داده.
    و در محدوده های حمایتی مشخص شده در چارت ، میتونیم بعد از دیدن تریگر ، انتظار رشد مجدد قیمت را داشته باشیم.