علیرضا عطائی

#flow

۱ سال قبل flow فلو
  • ۱ سال قبل
     
    محدوده ۰.۷۴۰ خط حمایتیه مهمیه باید ببینیم وضعیت قیمت روی چه محدوده ای قرار میگیرد در زمان صعود بازار می تواند حرکت خوبی ازخودش نشان دهد