جزئیات صرافی کوین مترو

کوین مترو وبسایت

حجم معامله

1.98 میلیون دلار


کارمزد معامله

۰% الی ۰%


تعداد ارز

۱۸۹ ارز دیجیتال


لینک های مفید

بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
#ارز دیجیتالجفت ارزقیمتقیمت تومانمعاملات روزانه% حجم
1 SOL/EUR $167.84 ۹,۸۴۴,۵۳۲ 220.8 هزار دلار %11.15
2 ETH/EUR $3,770.24 ۲۲۱,۱۳۳,۷۷۴ 202.0 هزار دلار %10.20
3 BTC/EUR $67,897.95 ۳,۹۸۲,۳۷۹,۵۶۳ 195.6 هزار دلار %9.87
4 SOL/USD $168.34 ۹,۸۷۴,۰۸۶ 112.0 هزار دلار %5.65
5 ETH/GBP $3,769.36 ۲۲۱,۰۸۲,۱۳۱ 83.54 هزار دلار %4.21
6 SOL/GBP $167.80 ۹,۸۴۲,۲۳۳ 80.45 هزار دلار %4.06
7 ETH/USD $3,781.55 ۲۲۱,۷۹۷,۶۳۸ 65.61 هزار دلار %3.31
8 DOT/EUR $7.11 ۴۱۷,۵۰۵ 59.82 هزار دلار %3.02
9 BTC/USD $68,087.96 ۳,۹۹۳,۵۲۴,۱۳۷ 57.09 هزار دلار %2.88
10 DOT/USD $7.13 ۴۱۸,۷۵۸ 50.97 هزار دلار %2.57
11 DOT/GBP $7.11 ۴۱۷,۴۰۷ 35.41 هزار دلار %1.78
12 USDT/EUR $0.996236 ۵۸,۴۳۱ 33.48 هزار دلار %1.69
13 SOL/USDT $168.33 ۹,۸۷۳,۳۴۸ 23.57 هزار دلار %1.19
14 XCM/EUR $0.083026 ۴,۸۶۹ 22.76 هزار دلار %1.14
15 FLUX/EUR $0.977493 ۵۷,۳۳۲ 19.75 هزار دلار %0.997640
16 RNDR/EUR $10.34 ۶۰۶,۹۰۰ 19.64 هزار دلار %0.991928
17 ADA/EUR $0.450467 ۲۶,۴۲۱ 19.16 هزار دلار %0.967653
18 BTC/GBP $67,868.31 ۳,۹۸۰,۶۴۱,۲۵۸ 17.12 هزار دلار %0.864569
19 OCTA/USDT $1.78 ۱۰۴,۶۷۸ 15.96 هزار دلار %0.806373
20 KDA/USD $0.832433 ۴۸,۸۲۴ 14.82 هزار دلار %0.748368
21 ETH/USDT $3,781.27 ۲۲۱,۷۸۱,۰۶۵ 13.65 هزار دلار %0.689470
22 XRP/EUR $0.524460 ۳۰,۷۶۰ 11.33 هزار دلار %0.572481
23 ADA/USD $0.451819 ۲۶,۵۰۰ 11.11 هزار دلار %0.561411
24 KDA/EUR $0.829941 ۴۸,۶۷۸ 10.49 هزار دلار %0.529953
25 NEAR/USD $7.56 ۴۴۳,۶۱۱ 9.282 هزار دلار %0.468852
26 LTC/EUR $83.55 ۴,۹۰۰,۶۴۰ 8.899 هزار دلار %0.449501
27 ADA/GBP $0.450362 ۲۶,۴۱۴ 8.747 هزار دلار %0.441785
28 LINK/EUR $18.60 ۱,۰۹۱,۳۰۸ 8.516 هزار دلار %0.430114
29 QNT/EUR $91.13 ۵,۳۴۵,۳۱۱ 7.848 هزار دلار %0.396381
30 USDT/USD $0.999227 ۵۸,۶۰۷ 6.349 هزار دلار %0.320663
31 XRP/USD $0.526035 ۳۰,۸۵۳ 5.980 هزار دلار %0.302024
32 ETH/USDC $3,781.30 ۲۲۱,۷۸۲,۶۳۸ 5.787 هزار دلار %0.292289
33 THT/EUR $0.040245 ۲,۳۶۰ 5.493 هزار دلار %0.277457
34 MATIC/USD $0.716646 ۴۲,۰۳۳ 5.119 هزار دلار %0.258541
35 XLM/USD $0.107154 ۶,۲۸۴ 5.018 هزار دلار %0.253463
36 SOL/USDC $168.33 ۹,۸۷۳,۴۱۸ 4.859 هزار دلار %0.245412
37 NOIA/EUR $0.190221 ۱۱,۱۵۶ 4.602 هزار دلار %0.232431
38 1INCH/USD $0.488290 ۲۸,۶۳۹ 3.968 هزار دلار %0.200404
39 AVAX/USD $36.72 ۲,۱۵۴,۰۳۰ 2.920 هزار دلار %0.147493
40 XRP/GBP $0.524338 ۳۰,۷۵۳ 2.836 هزار دلار %0.143255
41 USDC/EUR $0.997166 ۵۸,۴۸۶ 2.136 هزار دلار %0.107912
42 USDC/USD $1.00 ۵۸,۶۶۱ 2.075 هزار دلار %0.104829
43 HBAR/EUR $0.103483 ۶,۰۶۹ 1.481 هزار دلار %0.074790
44 OP/EUR $2.49 ۱۴۶,۳۷۵ 1.337 هزار دلار %0.067548
45 1INCH/EUR $0.486828 ۲۸,۵۵۳ 1.341 هزار دلار %0.067719
46 XCM/USD $0.083275 ۴,۸۸۴ 1.277 هزار دلار %0.064499
47 OCTA/EUR $1.77 ۱۰۴,۳۷۲ 1.275 هزار دلار %0.064379
48 DOGE/EUR $0.163133 ۹,۵۶۸ 1.191 هزار دلار %0.060155
49 GRT/EUR $0.311707 ۱۸,۲۸۲ 1.199 هزار دلار %0.060542
50 QNT/USD $91.40 ۵,۳۶۱,۳۵۸ 1.162 هزار دلار %0.058704