تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wojak Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱.۸۸ ت
Jul 19, 2024
$0.001933
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.001985
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.001803
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001800
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001935
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$0.001932
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001993
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۶۵ ت
Jun 28, 2024
$0.001959
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۳۷ ت
Jun 25, 2024
$0.001948
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.001986
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۱.۷۳ ت
Jun 19, 2024
$0.002055
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۵.۳۰ ت
Jun 16, 2024
$0.002136
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۲.۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.002253
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۰.۶۵ ت
Jun 10, 2024
$0.002889
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۷.۰۵ ت
Jun 07, 2024
$0.003184
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۲.۳۸ ت
Jun 04, 2024
$0.002582
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۹.۴۴ ت
Jun 01, 2024
$0.002537
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۸.۹۴ ت
May 29, 2024
$0.002550
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۱.۷۳ ت
May 26, 2024
$0.002651
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۰.۳۷ ت
May 23, 2024
$0.002616
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۸.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.002501
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۱.۱۰ ت
May 17, 2024
$0.002410
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۱.۵۱ ت
May 14, 2024
$0.002558
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۶.۳۱ ت
May 11, 2024
$0.002550
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۵.۸۴ ت
May 08, 2024
$0.002696
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۲.۱۲ ت
May 05, 2024
$0.002653
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۸.۲۶ ت
May 02, 2024
$0.002561
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۳.۸۳ ت
Apr 29, 2024
$0.002856
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۷.۶۵ ت
Apr 26, 2024
$0.002788
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۱.۶۸ ت
Apr 23, 2024
$0.002779
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۵.۸۰ ت
Apr 20, 2024
$0.002642
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۳.۳۴ ت
Apr 17, 2024
$0.002604
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۹.۴۳ ت
Apr 14, 2024
$0.002723
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۵.۷۶ ت
Apr 11, 2024
$0.003012
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۷.۵۵ ت
Apr 08, 2024
$0.002935
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۴.۰۶ ت
Apr 05, 2024
$0.002992
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۵.۴۵ ت
Apr 02, 2024
$0.003099
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۵.۶۳ ت
Mar 30, 2024
$0.003315
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۵.۰۳ ت
Mar 27, 2024
$0.003331
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۷.۸۵ ت
Mar 24, 2024
$0.003351
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۳.۴۵ ت
Mar 21, 2024
$0.003482
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۲.۸۸ ت
Mar 18, 2024
$0.003694
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۳.۳۶ ت
Mar 15, 2024
$0.004717
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۱.۶۹ ت
Mar 12, 2024
$0.003717
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۷.۳۰ ت
Mar 09, 2024
$0.003635
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۴.۸۸ ت
Mar 06, 2024
$0.002429
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۰.۳۰ ت
Mar 03, 2024
$0.002535
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۰.۵۱ ت
Feb 29, 2024
$0.002576
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۱.۱۳ ت
Feb 26, 2024
$0.002461
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۱.۶۳ ت
Feb 23, 2024
$0.002294