تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت وگا پروتکل از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۰۸۷.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.226219
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۰۶.۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.246835
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۴۶.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.226567
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۲۳.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.231054
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۵۸۰.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.224227
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۱۹۷.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.246130
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۹۳۵.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.273218
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۸۱۳.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.289309
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۹۴۹.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.260348
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۵۰۸.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.261321
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۸۷۵.۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.301844
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۲۶۵.۵۸ ت
Jun 16, 2024
$0.311505
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۷۳۴.۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.351590
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۱۹۵.۶۶ ت
Jun 10, 2024
$0.392794
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۵,۱۳۳.۸۲ ت
Jun 07, 2024
$0.427948
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۵,۴۰۷.۹۲ ت
Jun 04, 2024
$0.430566
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۹۸۴.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.424256
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۶۶۷.۶۷ ت
May 29, 2024
$0.508129
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۰۱۳.۸۹ ت
May 26, 2024
$0.506974
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۳۵۶.۷۴ ت
May 23, 2024
$0.493452
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸,۷۰۵.۱۶ ت
May 20, 2024
$0.483284
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷,۶۳۱.۸۳ ت
May 17, 2024
$0.472113
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۰۱۹.۷۲ ت
May 14, 2024
$0.574361
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۵۰۰.۵۵ ت
May 11, 2024
$0.579340
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۹۱۴.۷۳ ت
May 08, 2024
$0.616364
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹,۷۸۲.۵۷ ت
May 05, 2024
$0.651095
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸,۸۳۹.۱۰ ت
May 02, 2024
$0.628627
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸,۶۳۸.۱۷ ت
Apr 29, 2024
$0.634822
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۲۵۹.۲۱ ت
Apr 26, 2024
$0.663232
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۲۰۵.۲۳ ت
Apr 23, 2024
$0.722228
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۸۲۶.۶۱ ت
Apr 20, 2024
$0.718975
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۶,۱۲۲.۳۳ ت
Apr 17, 2024
$0.692933
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۲۷۲.۳۵ ت
Apr 14, 2024
$0.650988
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۱,۹۵۶.۶۹ ت
Apr 11, 2024
$0.799438
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۵,۴۴۳.۴۰ ت
Apr 08, 2024
$0.867815
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۹,۸۰۸.۱۰ ت
Apr 05, 2024
$0.922338
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۰,۲۲۴.۹۱ ت
Apr 02, 2024
$0.955071
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۸۱۲.۷۶ ت
Mar 30, 2024
$0.948279
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۹۲۴.۳۵ ت
Mar 27, 2024
$0.924809
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۹۱۷.۹۲ ت
Mar 24, 2024
$0.917823
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۹,۰۷۷.۷۹ ت
Mar 21, 2024
$0.963733
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۱,۵۱۰.۹۹ ت
Mar 18, 2024
$1.01
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۲,۳۸۱.۴۰ ت
Mar 15, 2024
$1.03
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۳۸۰.۶۷ ت
Mar 12, 2024
$0.995685
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۴,۴۷۹.۷۱ ت
Mar 09, 2024
$0.911527
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۴,۲۹۶.۵۳ ت
Mar 06, 2024
$1.07
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۳,۰۱۲.۳۹ ت
Mar 03, 2024
$1.06
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۵,۰۱۹.۱۴ ت
Feb 29, 2024
$0.941818
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۰,۷۱۲.۸۴ ت
Feb 26, 2024
$0.884307
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۴,۱۸۴.۹۰ ت
Feb 23, 2024
$0.944654