تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت sols از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۰۰۱.۸۵ ت
Jul 18, 2024
$0.311057
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۷۱۱.۹۱ ت
Jul 17, 2024
$0.322463
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۰۶۲.۲۸ ت
Jul 16, 2024
$0.328898
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۸۲۸.۸۴ ت
Jul 15, 2024
$0.304766
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۰۰۷.۱۵ ت
Jul 14, 2024
$0.292707
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۴۳۳.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.298184
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۱۱۵.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.291092
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۳۱۸.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.311805
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۹۶۶.۳۶ ت
Jul 10, 2024
$0.321660
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۵۵۴.۷۷ ت
Jul 09, 2024
$0.294669
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۲۳۰.۰۸ ت
Jul 08, 2024
$0.304703
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۷۹۱.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.310064
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۷۷۶.۳۳ ت
Jul 06, 2024
$0.281130
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۳۵۱.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.296518
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۱۳۹.۵۵ ت
Jul 04, 2024
$0.309972
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۰۹۰.۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.342070
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۳۷۵.۵۶ ت
Jul 02, 2024
$0.344467
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۶۳۴.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.365161
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۸۴۷.۷۳ ت
Jun 30, 2024
$0.337276
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۹۱۷.۶۹ ت
Jun 29, 2024
$0.325131
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۶۴۹.۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.351613
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۳۲۰.۷۱ ت
Jun 27, 2024
$0.317148
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۵۷.۷۷ ت
Jun 26, 2024
$0.327543
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۱۸۸.۲۷ ت
Jun 25, 2024
$0.313201
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۱۰۲.۲۷ ت
Jun 24, 2024
$0.332411
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۲۶۵.۹۸ ت
Jun 23, 2024
$0.325249
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۶۶۵.۷۵ ت
Jun 22, 2024
$0.297663
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۹۹۳.۴۷ ت
Jun 21, 2024
$0.302736
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۲۶۴.۰۲ ت
Jun 20, 2024
$0.292330
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۸۲۲.۴۹ ت
Jun 19, 2024
$0.300943
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۰۵۴.۷۲ ت
Jun 18, 2024
$0.356605
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۸۷۴.۰۲ ت
Jun 17, 2024
$0.372726
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۸۸۳.۹۷ ت
Jun 16, 2024
$0.373214
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۳۱۰.۲۰ ت
Jun 15, 2024
$0.360106
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۱۵۷.۰۴ ت
Jun 14, 2024
$0.390974
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۲۰۷.۹۶ ت
Jun 13, 2024
$0.410478
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۱۲۸.۷۰ ت
Jun 12, 2024
$0.408096
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۴۷۵.۵۰ ت
Jun 11, 2024
$0.446267
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۶۹۸.۸۵ ت
Jun 10, 2024
$0.485984
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۵۰۹.۸۰ ت
Jun 09, 2024
$0.482468
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۴۳۰.۱۸ ت
Jun 08, 2024
$0.497808
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۹۶۳.۵۱ ت
Jun 07, 2024
$0.578249
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۵۸۸.۱۵ ت
Jun 06, 2024
$0.589798
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۰۳۷.۹۹ ت
Jun 05, 2024
$0.617369
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۳۱۶.۸۷ ت
Jun 04, 2024
$0.581538
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۸۱۵.۴۲ ت
Jun 03, 2024
$0.605486
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۵۰۱.۴۶ ت
Jun 02, 2024
$0.592885
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۳۷۳.۹۶ ت
Jun 01, 2024
$0.600688
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۱۹۹.۶۲ ت
May 31, 2024
$0.643833
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۶۴۴.۷۲ ت
May 30, 2024
$0.523461