تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NAVI Protocol از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۹۷.۵۱ ت
Jul 25, 2024
$0.057718
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۱۲.۰۷ ت
Jul 25, 2024
$0.058097
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۹۹.۹۸ ت
Jul 24, 2024
$0.060190
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۳۵.۵۳ ت
Jul 24, 2024
$0.060661
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۶۷.۵۹ ت
Jul 23, 2024
$0.061068
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۵۶.۲۳ ت
Jul 23, 2024
$0.061266
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۸۵.۱۱ ت
Jul 22, 2024
$0.061859
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۶۵۵.۱۷ ت
Jul 22, 2024
$0.063611
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۸۱.۸۴ ت
Jul 21, 2024
$0.062266
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۹۱.۷۲ ت
Jul 21, 2024
$0.062616
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۳۹.۷۱ ت
Jul 20, 2024
$0.063436
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۲۲.۱۶ ت
Jul 20, 2024
$0.063349
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۲۰.۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.060815
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۰۲.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.060540
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۰۷.۳۷ ت
Jul 18, 2024
$0.062420
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۰۹.۹۳ ت
Jul 18, 2024
$0.062376
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۳۱.۸۴ ت
Jul 17, 2024
$0.064508
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۴۳.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.064516
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۷۸.۰۷ ت
Jul 16, 2024
$0.061668
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۸۴.۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.063568
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۵۲.۶۷ ت
Jul 15, 2024
$0.060931
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۳۰.۶۷ ت
Jul 15, 2024
$0.060353
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۶۱.۳۲ ت
Jul 14, 2024
$0.060986
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۲۷.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$0.058994
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۱۶.۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.058800
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۹۲.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.058022
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۶۴.۷۱ ت
Jul 12, 2024
$0.057201
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۰.۲۹ ت
Jul 12, 2024
$0.058681
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۱۶.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.059978
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۳۵.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.060197
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۴۳.۳۱ ت
Jul 10, 2024
$0.059964
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۳۲.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.059916
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۳۱.۱۸ ت
Jul 09, 2024
$0.057914
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۶۹.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.056552
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۸۶.۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.058378
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۷۳.۳۱ ت
Jul 08, 2024
$0.054711
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۱۵.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.058497
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۴۹.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.058565
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۱۸.۷۲ ت
Jul 06, 2024
$0.057979
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۰۹.۴۹ ت
Jul 06, 2024
$0.057134
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۰۸.۹۰ ت
Jul 05, 2024
$0.055038
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۶۶.۳۸ ت
Jul 05, 2024
$0.057621
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۹۶.۲۸ ت
Jul 04, 2024
$0.059858
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۳۰.۹۱ ت
Jul 04, 2024
$0.063662
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۶۳.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.065930
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۴۹.۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.067299
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۵۳.۶۸ ت
Jul 02, 2024
$0.067117
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۴۷.۸۵ ت
Jul 02, 2024
$0.066842
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۸۰.۳۸ ت
Jul 01, 2024
$0.067489
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۰۰.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$0.069376

افزودن تراکنش

NAVI Protocol

NAVX

  • NAVX
  • IRT
  • USD