تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Maya Preferred از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

2.15%
$1,137,649.61
۶۹,۳۶۹,۳۲۳,۲۲۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۶۰,۹۳۹ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $0
سکه در گردش 0 MAYP
ارزش بازار رقیق شده $284,412,404,970,608
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۶۵۲,۷۱۳,۷۵۷.۷۹ ت
Jun 24, 2024
$1,151,779.50
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۱,۵۷۷,۹۱۹,۰۵۹.۱۵ ت
Jun 17, 2024
$1,219,665.83
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۷۴۲,۵۶۵,۷۵۲.۸۸ ت
Jun 10, 2024
$1,248,752.23
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۸۵۸,۴۱۳,۸۲۷.۲۹ ت
Jun 03, 2024
$1,282,442.77
۰۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۴,۳۹۶,۵۰۳,۶۷۸.۹۴ ت
May 27, 2024
$1,296,591.99
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۸۶۱,۶۷۹,۶۵۴.۷۱ ت
May 20, 2024
$1,041,512.55
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۱۲۰,۱۹۴,۵۷۵.۹۳ ت
May 13, 2024
$996,249.89
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۲۸۴,۳۹۷,۰۰۶.۳۴ ت
May 06, 2024
$514,622.18
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۳۶۴,۴۲۹,۶۵۹.۷۵ ت
Apr 29, 2024
$531,745.59
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲,۱۷۷,۰۸۱,۲۳۳.۸۸ ت
Apr 22, 2024
$1,258,946.16
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۹,۸۵۳,۶۸۸,۱۳۹.۳۲ ت
Apr 15, 2024
$1,183,403.30
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۸,۴۰۲,۵۳۱,۹۲۴.۶۳ ت
Apr 08, 2024
$1,070,654.84
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۰,۰۵۷,۸۱۲,۱۷۳.۰۶ ت
Apr 01, 2024
$1,130,575.58
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۶,۱۰۶,۴۷۴,۰۵۷.۹۰ ت
Mar 25, 2024
$1,070,844.99
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۸,۱۴۰,۳۲۷,۶۳۹.۴۷ ت
Mar 18, 2024
$1,129,460.09
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۱,۵۴۰,۵۳۲,۱۷۷.۴۴ ت
Mar 11, 2024
$1,203,747.71
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۴,۳۲۳,۰۵۷,۵۷۳.۵۸ ت
Mar 04, 2024
$1,081,496.02
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۵,۳۰۶,۱۶۹,۱۴۹.۷۴ ت
Feb 26, 2024
$964,404.18
۳۰ بهمن ۱۴۰۲
۵۰,۲۱۵,۷۴۵,۲۷۴.۲۲ ت
Feb 19, 2024
$891,947.37
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۰۸۷,۵۲۶,۵۶۵.۶۰ ت
Feb 12, 2024
$238,182.38
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۳۰,۷۶۶,۳۵۵,۸۳۱.۵۸ ت
Feb 05, 2024
$556,273.15
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۲۰۶,۸۲۸,۸۶۸.۵۱ ت
Jan 29, 2024
$548,397.41
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۶۲۶,۷۱۷,۶۰۶.۶۱ ت
Jan 22, 2024
$196,479.97
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲۶,۲۲۸,۶۱۷,۹۳۴.۹۱ ت
Jan 15, 2024
$491,868.05
۱۸ دی ۱۴۰۲
۸,۱۴۴,۰۸۷,۳۳۸.۰۹ ت
Jan 08, 2024
$157,921.43
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۰,۰۰۴,۲۷۰,۱۴۴.۹۶ ت
Jan 01, 2024
$586,112.48
۰۴ دی ۱۴۰۲
۲۹,۶۸۵,۱۶۴,۷۳۱.۷۰ ت
Dec 25, 2023
$589,219.33
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۸,۹۴۹,۶۰۶,۴۶۸.۸۰ ت
Dec 18, 2023
$175,906.72
۲۰ آذر ۱۴۰۲
۱۲,۱۱۲,۷۹۵,۷۵۴.۴۲ ت
Dec 11, 2023
$240,021.31
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۲۳,۱۶۵,۴۸۴,۶۵۸.۷۹ ت
Dec 04, 2023
$458,409.29
۰۶ آذر ۱۴۰۲
۵,۷۷۳,۹۰۲,۶۶۶.۰۵ ت
Nov 27, 2023
$113,642.72
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۲۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۳۶.۸۱ ت
Nov 20, 2023
$502,997.38
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۲۹,۲۹۳,۴۰۷,۹۳۶.۰۴ ت
Nov 13, 2023
$566,674.88
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۲۷,۰۹۹,۳۲۴,۴۷۱.۷۰ ت
Nov 06, 2023
$524,850.13
۰۸ آبان ۱۴۰۲
۲۵,۷۶۱,۲۳۶,۶۴۱.۱۳ ت
Oct 30, 2023
$497,441.20
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۲۳,۴۲۲,۷۶۸,۹۳۷.۲۸ ت
Oct 23, 2023
$462,174.42
۲۴ مهر ۱۴۰۲
۲۲,۲۱۲,۲۳۸,۰۳۴.۴۸ ت
Oct 16, 2023
$433,117.96
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۲۳,۹۷۲,۹۵۲,۳۹۳.۴۰ ت
Oct 09, 2023
$454,183.72
۱۰ مهر ۱۴۰۲
۱۳,۷۵۸,۱۲۱,۸۲۷.۲۱ ت
Oct 02, 2023
$277,169.14
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۱۷,۳۴۵,۰۹۲,۴۸۱.۷۱ ت
Sep 25, 2023
$346,243.98
۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۱۸,۰۱۷,۰۰۹,۱۶۸.۷۹ ت
Sep 18, 2023
$359,656.83
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۲,۲۲۵,۸۶۹,۳۵۱.۸۲ ت
Sep 11, 2023
$448,328.17
۱۳ شهریور ۱۴۰۲
۲۳,۶۷۱,۴۰۴,۴۳۲.۱۵ ت
Sep 04, 2023
$476,861.49
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۴,۰۶۱,۶۹۹,۸۸۵.۶۴ ت
Aug 28, 2023
$491,145.31
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۲۵,۱۱۶,۷۹۵,۹۰۲.۱۰ ت
Aug 21, 2023
$501,383.28
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۲۶,۹۸۶,۵۷۶,۲۹۴.۲۴ ت
Aug 14, 2023
$547,439.47
۱۶ مرداد ۱۴۰۲
۲۷,۰۶۹,۷۴۸,۶۸۰.۰۷ ت
Aug 07, 2023
$545,277.34
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۲۵,۰۲۸,۲۸۹,۱۳۱.۷۱ ت
Jul 31, 2023
$506,994.47
۰۲ مرداد ۱۴۰۲
۲۵,۲۶۳,۸۹۰,۶۰۷.۷۵ ت
Jul 24, 2023
$519,683.43
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۲۷,۷۱۱,۹۷۳,۶۸۶.۲۹ ت
Jul 17, 2023
$567,658.93