تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Koji از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۶۲۵ ت
Jul 19, 2024
$0.0000002
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۶۵۶ ت
Jul 16, 2024
$0.0000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۷۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.0000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۸۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.0000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۲۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۴۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.0000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۵۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.0000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۴۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.0000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۳۸۳ ت
Jun 25, 2024
$0.0000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۶۴ ت
Jun 22, 2024
$0.0000002
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۴۱ ت
Jun 19, 2024
$0.0000002
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۸۱۰ ت
Jun 16, 2024
$0.0000002
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۸۹۰ ت
Jun 13, 2024
$0.0000002
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۰۸ ت
Jun 10, 2024
$0.0000002
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۸۳۱ ت
Jun 07, 2024
$0.0000002
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۸۹۷ ت
Jun 04, 2024
$0.0000002
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۸۵۸ ت
Jun 01, 2024
$0.0000002
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۷۵۱ ت
May 29, 2024
$0.0000002
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۵۰۵ ت
May 26, 2024
$0.0000002
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۵۵۶ ت
May 23, 2024
$0.0000002
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۸۲ ت
May 20, 2024
$0.0000002
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۷۹۳ ت
May 17, 2024
$0.0000002
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۴۲ ت
May 14, 2024
$0.0000002
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۳۹۱ ت
May 11, 2024
$0.0000002
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۴۴۸ ت
May 08, 2024
$0.0000002
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۳۵۴ ت
May 05, 2024
$0.0000002
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۴۸۸ ت
May 02, 2024
$0.0000002
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۳۰۳ ت
Apr 29, 2024
$0.0000002
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۹۲۴ ت
Apr 26, 2024
$0.0000002
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۲۹۰ ت
Apr 23, 2024
$0.0000002
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۵۴۹ ت
Apr 20, 2024
$0.0000002
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۵۵۲ ت
Apr 17, 2024
$0.0000002
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۲۲۰ ت
Apr 14, 2024
$0.0000002
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۲۰۷ ت
Apr 11, 2024
$0.0000002
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۹۶۱ ت
Apr 08, 2024
$0.0000002
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۱۷۶ ت
Apr 05, 2024
$0.0000002
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۷۹۰ ت
Apr 02, 2024
$0.0000002
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۵۶۲ ت
Mar 30, 2024
$0.0000002
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۴۵۱ ت
Mar 27, 2024
$0.0000002
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۵۶۱ ت
Mar 24, 2024
$0.0000002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۴۰۶ ت
Mar 21, 2024
$0.0000002
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۱۸۱ ت
Mar 18, 2024
$0.0000002
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۱۲۲ ت
Mar 15, 2024
$0.0000002
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۰۳۵ ت
Mar 12, 2024
$0.0000002
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۰۹۰ ت
Mar 09, 2024
$0.0000002
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۰۵۰ ت
Mar 06, 2024
$0.0000002
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۹۶۶ ت
Mar 03, 2024
$0.0000002
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۷۸۵ ت
Feb 29, 2024
$0.0000002
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۵۳۸ ت
Feb 26, 2024
$0.0000002
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۵۳۰ ت
Feb 23, 2024
$0.0000002