تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت هیروز آف ماویا از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳,۲۲۰.۷۱ ت
Jul 14, 2024
$1.77
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۴۶۳.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$1.86
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۱۸۸.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$1.78
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰,۹۴۲.۶۹ ت
Jul 12, 2024
$1.71
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۶,۳۷۶.۴۷ ت
Jul 12, 2024
$1.63
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱,۷۸۰.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$1.73
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۳۰۱.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$1.79
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۸,۷۷۹.۸۹ ت
Jul 10, 2024
$1.67
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۴۴۵.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$1.48
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۸۱۸.۸۹ ت
Jul 09, 2024
$1.46
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۱۵۶.۶۲ ت
Jul 09, 2024
$1.42
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۷۶۲.۲۲ ت
Jul 08, 2024
$1.41
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۴۲۴.۹۶ ت
Jul 08, 2024
$1.34
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۸۲۴.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$1.42
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۰۶۷.۵۱ ت
Jul 07, 2024
$1.38
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۳۶۳.۶۸ ت
Jul 06, 2024
$1.32
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۱۶۴.۷۲ ت
Jul 06, 2024
$1.10
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۷۶۴.۵۳ ت
Jul 05, 2024
$1.12
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۴۳۹.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$1.36
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۲,۰۲۷.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$1.49
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰,۹۰۳.۶۰ ت
Jul 04, 2024
$1.63
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۱۷۳.۱۶ ت
Jul 03, 2024
$1.69
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۵۲۷.۳۱ ت
Jul 03, 2024
$1.76
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۱۹۸.۱۵ ت
Jul 02, 2024
$1.76
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۱۳۳.۰۰ ت
Jul 02, 2024
$1.77
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۲۶۷.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$1.78
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۸۷۰.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$1.80
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۵۹۹.۹۹ ت
Jun 30, 2024
$1.79
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳,۷۰۵.۱۰ ت
Jun 30, 2024
$1.67
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳,۷۰۴.۱۷ ت
Jun 29, 2024
$1.85
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۲۳۸.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$1.70
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۴۰۰.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$1.79
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۶۵۷.۰۷ ت
Jun 28, 2024
$1.79
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۱۲۷.۶۹ ت
Jun 27, 2024
$1.77
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۷۷۹.۹۴ ت
Jun 27, 2024
$1.78
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۷۳۶.۳۷ ت
Jun 26, 2024
$1.81
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۴۰۹.۷۰ ت
Jun 26, 2024
$1.83
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۴۴۷.۶۸ ت
Jun 25, 2024
$1.81
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۸۱۶.۶۶ ت
Jun 25, 2024
$1.77
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳,۵۸۸.۳۲ ت
Jun 24, 2024
$1.69
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳,۹۳۰.۳۲ ت
Jun 24, 2024
$1.71
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۶۶۸.۳۸ ت
Jun 23, 2024
$1.83
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶,۸۹۰.۸۸ ت
Jun 23, 2024
$1.80
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۹۰۳.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$1.83
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۱۹۴.۱۳ ت
Jun 22, 2024
$1.82
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۱۸۵.۲۳ ت
Jun 21, 2024
$1.87
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۱۳۰.۶۰ ت
Jun 21, 2024
$1.85
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴,۲۶۶.۵۳ ت
Jun 20, 2024
$1.93
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹,۳۳۰.۶۸ ت
Jun 20, 2024
$1.85
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰,۱۵۸.۷۹ ت
Jun 19, 2024
$1.86