تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت گراستل کوین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

3.76%
$0.342332
۲۰,۰۰۹ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۴۶۵ تومان
معاملات روزانه $5,498,242
ارزش بازار $29,256,228
سکه در گردش 85,461,368 GRS
ارزش بازار رقیق شده $35,944,942
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۷۵.۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.319028
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۱۰۸.۷۹ ت
Jun 17, 2024
$0.359687
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۰۹۷.۳۶ ت
Jun 03, 2024
$0.508818
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۴۲۵.۰۱ ت
May 20, 2024
$0.545912
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۲۳۸.۸۲ ت
May 06, 2024
$0.562957
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۹۷۸.۸۲ ت
Apr 22, 2024
$0.581832
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۳۸۸.۱۶ ت
Apr 08, 2024
$0.679123
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۲۹۸.۵۸ ت
Mar 25, 2024
$0.668987
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۱,۹۱۵.۶۵ ت
Mar 11, 2024
$0.705276
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۵۴۵.۱۲ ت
Feb 26, 2024
$0.567507
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۴۳۲.۳۷ ت
Feb 12, 2024
$0.535645
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۷۴۶.۹۳ ت
Jan 29, 2024
$0.522742
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲۹,۲۰۴.۱۳ ت
Jan 15, 2024
$0.547668
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۰,۵۵۱.۱۰ ت
Jan 01, 2024
$0.596794
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۲۹,۱۱۶.۰۹ ت
Dec 18, 2023
$0.572283
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۲۸,۹۴۴.۲۴ ت
Dec 04, 2023
$0.572762
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۲۹,۳۷۳.۷۶ ت
Nov 20, 2023
$0.578138
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۲۵,۳۶۶.۴۲ ت
Nov 06, 2023
$0.491288
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۲۲,۷۴۳.۹۴ ت
Oct 23, 2023
$0.448780
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۲۴,۵۸۵.۳۸ ت
Oct 09, 2023
$0.465786
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۲۵,۶۸۶.۵۱ ت
Sep 25, 2023
$0.512756
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۷,۰۹۶.۰۰ ت
Sep 11, 2023
$0.546565
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۱,۵۳۷.۰۰ ت
Aug 28, 2023
$0.439611
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۱۹,۳۶۳.۴۴ ت
Aug 14, 2023
$0.392799
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۱۷,۹۶۲.۶۴ ت
Jul 31, 2023
$0.363866
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۱۵,۹۰۸.۳۹ ت
Jul 17, 2023
$0.325871
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۱۶,۸۶۵.۴۰ ت
Jul 03, 2023
$0.335964
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۴,۸۵۸.۳۹ ت
Jun 19, 2023
$0.305200
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۱۸,۸۶۰.۵۲ ت
Jun 05, 2023
$0.369647
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۹,۱۳۱.۰۰ ت
May 22, 2023
$0.366944
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۰,۶۲۳.۵۸ ت
May 08, 2023
$0.386180
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۱,۰۷۳.۲۲ ت
Apr 24, 2023
$0.407243
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۲۱,۸۸۶.۱۶ ت
Apr 10, 2023
$0.434844
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۲۲,۶۵۶.۴۹ ت
Mar 27, 2023
$0.428889
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۱۶,۹۳۳.۶۵ ت
Mar 13, 2023
$0.377839
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۹,۳۷۷.۴۳ ت
Feb 27, 2023
$0.449675
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۷,۸۴۹.۶۱ ت
Feb 13, 2023
$0.411158
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۸,۲۸۷.۱۲ ت
Jan 30, 2023
$0.418891
۲۶ دی ۱۴۰۱
۱۵,۵۵۳.۷۰ ت
Jan 16, 2023
$0.386091
۱۲ دی ۱۴۰۱
۱۲,۲۷۲.۳۴ ت
Jan 02, 2023
$0.316632
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۱۲,۲۷۹.۹۴ ت
Dec 19, 2022
$0.316232
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۲,۶۳۲.۴۴ ت
Dec 05, 2022
$0.352369
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۱۱,۸۲۱.۷۰ ت
Nov 21, 2022
$0.335843
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۱۳,۶۵۵.۶۴ ت
Nov 07, 2022
$0.388143
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۱۰,۰۰۹.۴۸ ت
Oct 24, 2022
$0.305428
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۹,۸۷۵.۸۸ ت
Oct 10, 2022
$0.303910
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۹,۷۷۱.۳۳ ت
Sep 26, 2022
$0.308428
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۹,۸۹۸.۲۷ ت
Sep 12, 2022
$0.319546
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۹,۳۶۳.۰۵ ت
Aug 29, 2022
$0.308502
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۱۱,۷۶۸.۸۹ ت
Aug 15, 2022
$0.390928