تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت GoSleep از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۲۶.۵۱ ت
Jul 21, 2024
$0.124240
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۱۹.۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.116151
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۸۵.۱۵ ت
Jul 17, 2024
$0.118652
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۷۲.۵۲ ت
Jul 15, 2024
$0.107279
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۴۶.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.101713
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۵۰.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$0.099624
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۲۳.۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.099438
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۸۷.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.102159
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۸۵.۵۸ ت
Jul 05, 2024
$0.093477
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۶۸.۸۶ ت
Jul 03, 2024
$0.101678
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۲۳.۹۱ ت
Jul 01, 2024
$0.102022
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۰۱.۹۵ ت
Jun 29, 2024
$0.097974
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۴۳.۹۵ ت
Jun 27, 2024
$0.099211
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۱۲.۵۷ ت
Jun 25, 2024
$0.098140
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۱۸.۷۸ ت
Jun 23, 2024
$0.104985
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۲۵.۶۰ ت
Jun 21, 2024
$0.108109
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۰۱.۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.108099
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۳۹.۴۳ ت
Jun 17, 2024
$0.113133
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۴۷.۶۶ ت
Jun 15, 2024
$0.112334
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۸۳.۰۰ ت
Jun 13, 2024
$0.116711
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۷,۰۹۵.۵۰ ت
Jun 11, 2024
$0.119600
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۰۱۰.۶۷ ت
Jun 09, 2024
$0.118640
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۱۹۸.۸۸ ت
Jun 07, 2024
$0.122573
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷,۰۹۹.۱۲ ت
Jun 05, 2024
$0.121615
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۳۸.۳۶ ت
Jun 03, 2024
$0.115607
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۷۷۹.۷۶ ت
Jun 01, 2024
$0.115127
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۷۴۶.۸۶ ت
May 30, 2024
$0.115247
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۱۰.۳۱ ت
May 28, 2024
$0.119708
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۱۳.۵۰ ت
May 26, 2024
$0.119055
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۷۱۲.۸۱ ت
May 24, 2024
$0.115305
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۵۹.۶۸ ت
May 22, 2024
$0.122015
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۸۱۵.۵۷ ت
May 20, 2024
$0.114748
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۷۲۴.۲۷ ت
May 18, 2024
$0.115515
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۷۲.۷۳ ت
May 16, 2024
$0.113583
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۳۴۴.۹۶ ت
May 14, 2024
$0.107123
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۱۵.۶۶ ت
May 12, 2024
$0.102201
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۰۱.۷۱ ت
May 10, 2024
$0.107878
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۵۷۴.۷۴ ت
May 08, 2024
$0.106882
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۲۸.۲۴ ت
May 06, 2024
$0.109033
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۵۸۹.۱۶ ت
May 04, 2024
$0.106789
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۹۴.۰۸ ت
May 02, 2024
$0.095398
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۶۲.۱۶ ت
Apr 30, 2024
$0.101742
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۱۹۰.۱۵ ت
Apr 28, 2024
$0.100616
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۴۶.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.104312
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۰۵۰.۶۰ ت
Apr 24, 2024
$0.108655
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۷۹۳.۲۱ ت
Apr 22, 2024
$0.104071
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۷۵۰.۶۵ ت
Apr 20, 2024
$0.101481
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۴۳۴.۷۴ ت
Apr 18, 2024
$0.095924
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۶۱۷.۷۹ ت
Apr 16, 2024
$0.097959
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۹۳۸.۵۹ ت
Apr 14, 2024
$0.099772

افزودن تراکنش

GoSleep

ZZZ

  • ZZZ
  • IRT
  • USD