تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Digiverse از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

1.26%
$0.185942
۱۰,۷۹۷ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۹۱ تومان
معاملات روزانه $300,561
ارزش بازار $18,594,245
عرضه کل 100,000,000 DIGI
ارزش بازار رقیق شده $18,594,245
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۵۴.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.185651
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۱۳.۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.187234
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۸۲.۰۱ ت
Jul 12, 2024
$0.186778
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۹۲.۳۹ ت
Jul 11, 2024
$0.184101
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۲۶.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.184277
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۹۲.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.184344
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۳۱.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.181993
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۴۷.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.184775
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۸۹.۹۲ ت
Jul 09, 2024
$0.177759
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۰۱.۴۶ ت
Jul 08, 2024
$0.177522
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۷.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.177470
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۳۱.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.181889
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۴۲.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.185497
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۶۴.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.175715
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۸۰.۵۲ ت
Jul 06, 2024
$0.170600
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۰۲.۵۹ ت
Jul 05, 2024
$0.167954
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۴۰.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$0.196168
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۳۰.۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.204532
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۵۱.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.214618
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۳۷.۰۵ ت
Jul 03, 2024
$0.214763
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۷۰۹.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.222359
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۱۸.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.223288
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۱۷.۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.224273
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۷۳۲.۹۵ ت
Jul 01, 2024
$0.221710
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۷۳۱.۲۳ ت
Jul 01, 2024
$0.221523
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۳۱.۵۵ ت
Jun 30, 2024
$0.218987
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۱۴.۲۹ ت
Jun 30, 2024
$0.220253
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۶۱.۹۹ ت
Jun 29, 2024
$0.222361
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۱۵.۷۰ ت
Jun 29, 2024
$0.215729
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۹۲.۲۶ ت
Jun 28, 2024
$0.216064
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۹۳.۶۰ ت
Jun 28, 2024
$0.215905
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۳۹.۷۳ ت
Jun 27, 2024
$0.214929
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۰۱۱.۴۲ ت
Jun 27, 2024
$0.213582
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۱۴.۰۱ ت
Jun 26, 2024
$0.213668
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۶۹.۹۵ ت
Jun 26, 2024
$0.215015
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۸۳.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.217999
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۹۵.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.210493
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۴۹.۳۸ ت
Jun 24, 2024
$0.210340
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۰۰۷.۹۰ ت
Jun 24, 2024
$0.215099
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۲۴.۵۹ ت
Jun 23, 2024
$0.216601
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۸۳.۴۷ ت
Jun 23, 2024
$0.215811
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۰۸۲.۶۵ ت
Jun 22, 2024
$0.220415
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۴۵.۱۵ ت
Jun 22, 2024
$0.233287
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۴۲.۸۲ ت
Jun 21, 2024
$0.232952
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۸۴.۸۲ ت
Jun 21, 2024
$0.235292
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۰۴۶.۶۷ ت
Jun 20, 2024
$0.237788
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۰۶۳.۱۹ ت
Jun 20, 2024
$0.238131
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۵۸۰.۶۰ ت
Jun 19, 2024
$0.229479
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۲۶۳.۷۲ ت
Jun 19, 2024
$0.223966
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۱۹۳.۲۲ ت
Jun 18, 2024
$0.222426