افزایش جرایم مالیاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال در آمریکا

افزایش جرایم مالیاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال در آمریکا

گای فیکو، رئیس بخش بازرسی جنایی اداره درآمد داخلی آمریکا (IRS) می‌گوید که موارد تخلف مالیاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. فیکو اظهار داشت که IRS شاهد افزایش جرایم مالیاتی خالص ارزهای دیجیتال طبق بند ۲۶ قانون ایالات متحده بوده که شامل تخلفات مالیاتی فدرال می‌شود. این جرایم شامل عدم گزارش درآمد حاصل از فروش ارزهای دیجیتال و پنهان کردن مبنای واقعی دارایی‌های دیجیتال است. انتظار می‌رود این مسئله ادامه داشته باشد. فیکو افزایشی در جرایم گزارش مالیاتی مشاهده کرده و انتظار دارد که اداره درآمد داخلی موارد بیشتری را در سال جاری و آینده پیگیری کند.

سعید نادری

 مشاهده منبع خبر
cryptoslate
error in loading comments. please attention