جزئیات صرافی یوبیت

یوبیت وبسایت

حجم معامله

58.203 میلیون دلار


کارمزد معامله

۰% الی ۰%


تعداد ارز

۱۰۰۶ ارز دیجیتال


لینک های مفید

#ارز دیجیتالجفت ارزقیمتقیمت تومانمعاملات روزانه% حجمتاریخ به‌روزرسانی
1 ETH/BTC $3,213.27 ۱۸۴,۲۷۲,۳۴۷ 164.9 میلیون دلار %283.34 چند دقیقه قبل
2 ZEC/BTC $22.95 ۱,۳۱۶,۲۸۷ 26.64 میلیون دلار %45.76 چند دقیقه قبل
3 DASH/BTC $29.77 ۱,۷۰۷,۴۱۸ 14.04 میلیون دلار %24.12 چند دقیقه قبل
4 LTC/BTC $83.94 ۴,۸۱۴,۰۳۰ 12.76 میلیون دلار %21.92 چند دقیقه قبل
5 ETC/BTC $21.38 ۱,۲۲۶,۲۲۷ 7.502 میلیون دلار %12.88 چند دقیقه قبل
6 BTC/USDT $62,093.98 ۳,۵۶۰,۹۱۷,۹۰۱ 67.22 هزار دلار %0.115499 چند دقیقه قبل
7 ETH/USDT $3,208.54 ۱۸۴,۰۰۰,۹۹۸ 6.742 هزار دلار %0.011584 چند دقیقه قبل
8 LTC/USDT $83.39 ۴,۷۸۲,۷۲۸ 5.526 هزار دلار %0.009493 چند دقیقه قبل
9 TRX/BTC $0.119438 ۶,۸۴۹ 4.445 هزار دلار %0.007637 چند دقیقه قبل
10 BTC/USD $64,967.67 ۳,۷۲۵,۷۱۵,۹۸۹ 3.449 هزار دلار %0.005926 چند دقیقه قبل
11 DOGE/BTC $0.144673 ۸,۲۹۶ 2.377 هزار دلار %0.004083 چند دقیقه قبل
12 USDT/USD $1.04 ۵۹,۶۴۱ 1.692 هزار دلار %0.002906 چند دقیقه قبل
13 USDT/BTC $0.999151 ۵۷,۲۹۸ 1.467 هزار دلار %0.002521 چند دقیقه قبل
14 DASH/USD $30.99 ۱,۷۷۷,۷۱۸ 1.135 هزار دلار %0.001949 چند دقیقه قبل
15 XRP/BTC $0.515893 ۲۹,۵۸۵ 994.0 دلار %0.001707 چند دقیقه قبل
16 DOGE/USD $0.150000 ۸,۶۰۲ 490.5 دلار %0.000842 چند دقیقه قبل
17 DOGE/USDT $0.145151 ۸,۳۲۴ 746.8 دلار %0.001283 چند دقیقه قبل
18 USDT/ETH $0.987115 ۵۶,۶۰۸ 470.9 دلار %0.000809 چند دقیقه قبل
19 WAVES/USD $2.46 ۱۴۱,۳۶۰ 325.4 دلار %0.000559 چند دقیقه قبل
20 XHI/ETH $0.000031 ۱ 679.0 دلار %0.001166 چند دقیقه قبل
21 LTC/ETH $83.00 ۴,۷۶۰,۰۳۸ 524.6 دلار %0.000901 چند دقیقه قبل
22 ETH/USD $3,309.50 ۱۸۹,۷۹۰,۶۴۵ 71.44 دلار %0.000122 چند دقیقه قبل
23 LTC/USD $86.53 ۴,۹۶۲,۴۱۶ 250.4 دلار %0.000430 چند دقیقه قبل
24 XEM/BTC $0.032519 ۱,۸۶۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
25 PLBT/BTC $0.354582 ۲۰,۳۳۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
26 HMQ/BTC $0.001250 ۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
27 WAVES/BTC $2.40 ۱۳۷,۶۷۸ 120.8 دلار %0.000207 چند دقیقه قبل
28 LSK/BTC $0.213875 ۱۲,۲۶۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
29 FLOKI/USDT $0.000177 ۱۰ 208.4 دلار %0.000358 چند دقیقه قبل
30 FLOKI/USD $0.000179 ۱۰ 7.334 دلار %0.000012 چند دقیقه قبل
31 FLOKI/YO $0.000300 ۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
32 FLOKI/WAVES $0.000171 ۹ 0.010 دلار %0.00000001 چند دقیقه قبل
33 FLOKI/DOGE $0.000287 ۱۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
34 FLOKI/ETH $0.000159 ۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
35 FLOKI/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
36 YFI/USD $6,853.07 ۳۹۳,۰۰۴,۷۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
37 YFI/WAVES $5,898.76 ۳۳۸,۲۷۷,۹۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
38 YFI/YO $8,684.44 ۴۹۸,۰۲۸,۷۵۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
39 YFI/DOGE $6,301.53 ۳۶۱,۳۷۵,۳۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
40 YFI/ETH $7,890.98 ۴۵۲,۵۲۶,۳۱۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
41 YFI/BTC $6,253.87 ۳۵۸,۶۴۲,۲۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
42 USD/USDT $0.966714 ۵۵,۴۳۸ 41.61 دلار %0.000071 چند دقیقه قبل
43 ETC/USDT $21.19 ۱,۲۱۵,۶۴۱ 0.040 دلار %0.00000006 چند دقیقه قبل
44 WAVES/USDT $2.42 ۱۳۹,۲۱۲ 48.78 دلار %0.000083 چند دقیقه قبل
45 YO/USDT $715.89 ۴۱,۰۵۴,۳۵۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
46 BSV/USDT $20.21 ۱,۱۵۹,۴۵۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
47 XRP/USDT $0.509949 ۲۹,۲۴۴ 33.43 دلار %0.000057 چند دقیقه قبل
48 TRX/USDT $0.120188 ۶,۸۹۲ 40.28 دلار %0.000069 چند دقیقه قبل
49 ZEC/USDT $25.36 ۱,۴۵۴,۴۳۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
50 HEX/USD $0.001800 ۱۰۳ 0.252 دلار %0.0000004 چند دقیقه قبل
51 HEX/WAVES $0.001887 ۱۰۸ 0.073 دلار %0.0000001 چند دقیقه قبل
52 HEX/YO $0.037484 ۲,۱۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
53 HEX/DOGE $0.004016 ۲۳۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
54 HEX/ETH $0.002940 ۱۶۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
55 HEX/BTC $0.001876 ۱۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
56 CNB/USD $0.000124 ۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
57 CNB/WAVES $0.000117 ۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
58 CNB/YO $0.000111 ۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
59 CNB/DOGE $0.000119 ۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
60 CNB/ETH $0.000127 ۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
61 CNB/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
62 ROOBEE/BTC $0.001250 ۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
63 BF/USD $0.001499 ۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
64 BF/WAVES $0.000347 ۱۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
65 BF/DOGE $0.001203 ۶۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
66 BF/ETH $0.002205 ۱۲۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
67 BF/BTC $0.001876 ۱۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
68 VRA/USD $0.008000 ۴۵۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
69 VRA/WAVES $0.007784 ۴۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
70 VRA/DOGE $0.007247 ۴۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
71 VRA/ETH $0.007286 ۴۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
72 VRA/BTC $0.006879 ۳۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
73 USD/YO $0.426777 ۲۴,۴۷۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
74 ETH/YO $2,906.18 ۱۶۶,۶۶۱,۷۰۱ 0.898 دلار %0.000001 چند دقیقه قبل
75 USDT/YO $0.898709 ۵۱,۵۳۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
76 DOGE/YO $0.113094 ۶,۴۸۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
77 XEM/YO $0.029402 ۱,۶۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
78 ETC/YO $14.51 ۸۳۲,۶۶۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
79 BSV/YO $54.21 ۳,۱۰۸,۸۶۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
80 XRP/YO $0.453075 ۲۵,۹۸۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
81 TRX/YO $0.108527 ۶,۲۲۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
82 EOS/YO $0.352827 ۲۰,۲۳۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
83 ZEC/YO $21.17 ۱,۲۱۴,۴۷۲ 0.201 دلار %0.0000003 چند دقیقه قبل
84 DASH/YO $27.43 ۱,۵۷۳,۰۵۲ 0.156 دلار %0.0000002 چند دقیقه قبل
85 LTC/YO $76.68 ۴,۳۹۷,۷۲۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
86 VEST/USD $0.000963 ۵۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
87 VEST/WAVES $0.000459 ۲۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
88 VEST/DOGE $0.000503 ۲۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
89 VEST/ETH $0.000447 ۲۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
90 VEST/BTC $0.001250 ۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
91 YO/USD $769.60 ۴۴,۱۳۴,۴۲۵ 2.706 دلار %0.000004 چند دقیقه قبل
92 YO/WAVES $697.84 ۴۰,۰۱۹,۶۹۳ 0.072 دلار %0.0000001 چند دقیقه قبل
93 YO/DOGE $433.43 ۲۴,۸۵۶,۵۷۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
94 YO/ETH $822.47 ۴۷,۱۶۶,۸۶۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
95 YO/BTC $703.38 ۴۰,۳۳۷,۴۵۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
96 PMA/USD $0.000016 ۰.۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
97 PMA/WAVES $0.000011 ۰.۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
98 PMA/DOGE $0.000025 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
99 PMA/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
100 PMA/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
101 BSV/USD $31 ۱,۷۷۷,۷۶۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
102 BSV/WAVES $29.46 ۱,۶۸۹,۸۴۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
103 BSV/DOGE $22.61 ۱,۲۹۶,۸۶۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
104 BSV/ETH $22.50 ۱,۲۹۰,۵۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
105 BSV/BTC $20.63 ۱,۱۸۳,۵۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
106 XRP/USD $0.531000 ۳۰,۴۵۱ 41.80 دلار %0.000071 چند دقیقه قبل
107 XRP/WAVES $0.499758 ۲۸,۶۵۹ 1.772 دلار %0.000003 چند دقیقه قبل
108 XRP/DOGE $0.517133 ۲۹,۶۵۶ 44.71 دلار %0.000076 چند دقیقه قبل
109 XRP/ETH $0.504762 ۲۸,۹۴۶ 2.770 دلار %0.000004 چند دقیقه قبل
110 XYO/USD $0.006270 ۳۵۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
111 XYO/WAVES $0.007513 ۴۳۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
112 XYO/DOGE $0.011597 ۶۶۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
113 XYO/ETH $0.008881 ۵۰۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
114 XYO/BTC $0.007503 ۴۳۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
115 UBEX/USD $0.000040 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
116 UBEX/WAVES $0.000030 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
117 UBEX/DOGE $0.000027 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
118 UBEX/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
119 UBEX/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
120 NEXO/USD $1.34 ۷۶,۸۴۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
121 NEXO/WAVES $1.06 ۶۰,۸۷۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
122 NEXO/DOGE $0.892839 ۵۱,۲۰۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
123 NEXO/ETH $1.10 ۶۳,۴۶۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
124 NEXO/BTC $1.11 ۶۳,۶۸۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
125 MODX/USD $0.009999 ۵۷۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
126 MODX/WAVES $0.008707 ۴۹۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
127 MODX/DOGE $0.015431 ۸۸۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
128 MODX/ETH $0.009488 ۵۴۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
129 MODX/BTC $0.012506 ۷۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
130 ZIL/USD $0.035800 ۲,۰۵۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
131 ZIL/WAVES $0.048296 ۲,۷۶۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
132 ZIL/DOGE $0.027816 ۱,۵۹۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
133 ZIL/ETH $0.032204 ۱,۸۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
134 ZIL/BTC $0.037520 ۲,۱۵۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
135 MOLK/USD $0.000033 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
136 MOLK/WAVES $0.000045 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
137 MOLK/DOGE $0.000037 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
138 MOLK/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
139 MOLK/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
140 ABYSS/USD $0.005151 ۲۹۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
141 ABYSS/WAVES $0.004688 ۲۶۸ 1.056 دلار %0.000001 چند دقیقه قبل
142 ABYSS/DOGE $0.007946 ۴۵۵ 8.685 دلار %0.000014 چند دقیقه قبل
143 ABYSS/ETH $0.006006 ۳۴۴ 0.405 دلار %0.0000006 چند دقیقه قبل
144 ABYSS/BTC $0.006253 ۳۵۸ 20.86 دلار %0.000035 چند دقیقه قبل
145 SPD/USD $0.000025 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
146 SPD/WAVES $0.000023 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
147 SPD/DOGE $0.000021 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
148 SPD/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
149 SPD/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
150 ZIPT/USD $0.001234 ۷۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
151 ZIPT/WAVES $0.000660 ۳۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
152 ZIPT/DOGE $0.000914 ۵۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
153 ZIPT/ETH $0.000574 ۳۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
154 ZIPT/BTC $0.001250 ۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
155 LOOM/USD $0.077777 ۴,۴۶۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
156 LOOM/WAVES $0.067543 ۳,۸۷۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
157 LOOM/DOGE $0.075810 ۴,۳۴۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
158 LOOM/ETH $0.053122 ۳,۰۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
159 LOOM/BTC $0.066901 ۳,۸۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
160 KBC/USD $0.000680 ۳۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
161 KBC/WAVES $0.000825 ۴۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
162 KBC/DOGE $0.000501 ۲۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
163 KBC/ETH $0.000702 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
164 KBC/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
165 SRN/USD $0.000239 ۱۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
166 SRN/WAVES $0.000150 ۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
167 SRN/DOGE $0.000724 ۴۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
168 SRN/ETH $0.000191 ۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
169 SRN/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
170 FLOT/USD $0.001499 ۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
171 FLOT/WAVES $0.001178 ۶۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
172 FLOT/DOGE $0.001063 ۶۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
173 FLOT/ETH $0.000958 ۵۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
174 FLOT/BTC $0.001250 ۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
175 USDT/WAVES $0.973359 ۵۵,۸۱۹ 3.088 دلار %0.000005 چند دقیقه قبل
176 USDT/DOGE $0.975560 ۵۵,۹۴۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
177 HAND/USD $0.0000003 ۰.۰۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
178 HAND/WAVES $0.0000002 ۰.۰۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
179 HAND/DOGE $0.0000003 ۰.۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
180 HAND/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
181 HAND/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
182 BOUTS/USD $0.000204 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
183 BOUTS/WAVES $0.000203 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
184 BOUTS/DOGE $0.000202 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
185 BOUTS/ETH $0.000191 ۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
186 BOUTS/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
187 BLUE/USD $0.004331 ۲۴۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
188 BLUE/WAVES $0.001296 ۷۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
189 BLUE/DOGE $0.001616 ۹۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
190 BLUE/ETH $0.002076 ۱۱۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
191 BLUE/BTC $0.003751 ۲۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
192 UFR/USD $0.005555 ۳۱۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
193 UFR/WAVES $0.005093 ۲۹۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
194 UFR/DOGE $0.014656 ۸۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
195 UFR/ETH $0.004536 ۲۶۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
196 UFR/BTC $0.006877 ۳۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
197 NEU/USD $0.004975 ۲۸۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
198 NEU/WAVES $0.003536 ۲۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
199 NEU/DOGE $0.004351 ۲۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
200 NEU/ETH $0.002427 ۱۳۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
201 NEU/BTC $0.001250 ۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
202 DMT/USD $0.000999 ۵۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
203 DMT/WAVES $0.000545 ۳۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
204 DMT/DOGE $0.001402 ۸۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
205 DMT/ETH $0.000702 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
206 DMT/BTC $0.001250 ۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
207 LCC/USD $0.004560 ۲۶۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
208 LCC/WAVES $0.004845 ۲۷۷ 0.000 دلار %0.0000000006 چند دقیقه قبل
209 LCC/DOGE $0.005475 ۳۱۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
210 LCC/ETH $0.002907 ۱۶۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
211 LCC/BTC $0.004375 ۲۵۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
212 NTK/USD $0.001024 ۵۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
213 NTK/WAVES $0.001742 ۹۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
214 NTK/DOGE $0.001849 ۱۰۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
215 NTK/ETH $0.000798 ۴۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
216 NTK/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
217 WRC/USD $0.000202 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
218 WRC/WAVES $0.000205 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
219 WRC/DOGE $0.000236 ۱۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
220 WRC/ETH $0.000223 ۱۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
221 WRC/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
222 ARCT/USD $0.001980 ۱۱۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
223 ARCT/WAVES $0.000873 ۵۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
224 ARCT/DOGE $0.008703 ۴۹۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
225 ARCT/ETH $0.001597 ۹۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
226 ARCT/BTC $0.001875 ۱۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
227 INXT/USD $0.146814 ۸,۴۱۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
228 INXT/WAVES $0.143853 ۸,۲۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
229 INXT/DOGE $0.153638 ۸,۸۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
230 INXT/ETH $0.142018 ۸,۱۴۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
231 INXT/BTC $0.266299 ۱۵,۲۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
232 BCA/USD $0.750500 ۴۳,۰۳۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
233 BCA/WAVES $0.736577 ۴۲,۲۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
234 BCA/DOGE $0.549543 ۳۱,۵۱۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
235 BCA/ETH $0.693472 ۳۹,۷۶۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
236 BCA/BTC $1.26 ۷۲,۳۴۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
237 PRIX/USD $0.015855 ۹۰۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
238 PRIX/WAVES $0.020751 ۱,۱۹۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
239 PRIX/DOGE $0.014640 ۸۳۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
240 PRIX/ETH $0.036623 ۲,۱۰۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
241 PRIX/BTC $0.043758 ۲,۵۰۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
242 TBX/USD $0.002399 ۱۳۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
243 TBX/WAVES $0.002569 ۱۴۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
244 TBX/DOGE $0.001450 ۸۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
245 TBX/ETH $0.002460 ۱۴۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
246 TBX/BTC $0.001875 ۱۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
247 GOD/USD $0.444444 ۲۵,۴۸۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
248 GOD/WAVES $0.483521 ۲۷,۷۲۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
249 GOD/DOGE $0.415235 ۲۳,۸۱۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
250 GOD/ETH $0.453153 ۲۵,۹۸۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
251 GOD/BTC $0.435705 ۲۴,۹۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
252 MNTP/USD $0.069753 ۴,۰۰۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
253 MNTP/WAVES $0.070759 ۴,۰۵۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
254 MNTP/DOGE $0.068235 ۳,۹۱۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
255 MNTP/ETH $0.092662 ۵,۳۱۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
256 MNTP/BTC $0.083169 ۴,۷۶۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
257 TRX/USD $0.125350 ۷,۱۸۸ 31.50 دلار %0.000054 چند دقیقه قبل
258 TRX/WAVES $0.117814 ۶,۷۵۶ 30.13 دلار %0.000051 چند دقیقه قبل
259 TRX/DOGE $0.120470 ۶,۹۰۸ 11.33 دلار %0.000019 چند دقیقه قبل
260 TRX/ETH $0.119223 ۶,۸۳۷ 3.362 دلار %0.000005 چند دقیقه قبل
261 UBTC/USD $1.35 ۷۷,۴۱۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
262 UBTC/WAVES $1.25 ۷۱,۶۸۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
263 UBTC/DOGE $1.45 ۸۳,۱۶۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
264 UBTC/ETH $1.59 ۹۱,۶۵۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
265 UBTC/BTC $0.950504 ۵۴,۵۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
266 SNC/USD $0.063574 ۳,۶۴۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
267 SNC/WAVES $0.047172 ۲,۷۰۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
268 SNC/DOGE $0.063047 ۳,۶۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
269 SNC/ETH $0.044748 ۲,۵۶۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
270 SNC/BTC $0.044398 ۲,۵۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
271 BCD/USD $0.426155 ۲۴,۴۳۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
272 BCD/WAVES $0.283262 ۱۶,۲۴۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
273 BCD/DOGE $0.326298 ۱۸,۷۱۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
274 BCD/ETH $0.306018 ۱۷,۵۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
275 BCD/BTC $0.342056 ۱۹,۶۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
276 ATL/USD $0.004033 ۲۳۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
277 ATL/WAVES $0.004244 ۲۴۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
278 ATL/DOGE $0.002909 ۱۶۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
279 ATL/ETH $0.002875 ۱۶۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
280 ATL/BTC $0.003125 ۱۷۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
281 IETH/USD $0.019500 ۱,۱۱۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
282 IETH/WAVES $0.016485 ۹۴۵ 0.467 دلار %0.0000008 چند دقیقه قبل
283 IETH/DOGE $0.009859 ۵۶۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
284 IETH/ETH $0.017282 ۹۹۱ 1.555 دلار %0.000002 چند دقیقه قبل
285 IETH/BTC $0.016879 ۹۶۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
286 DRT/USD $0.000081 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
287 DRT/WAVES $0.000070 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
288 DRT/DOGE $0.000072 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
289 DRT/ETH $0.000063 ۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
290 DRT/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
291 BTG/USD $1.80 ۱۰۳,۲۲۵ 1.631 دلار %0.000002 چند دقیقه قبل
292 BTG/WAVES $1.69 ۹۷,۳۶۸ 1.173 دلار %0.000002 چند دقیقه قبل
293 BTG/DOGE $1.01 ۵۸,۲۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
294 BTG/ETH $1.62 ۹۳,۴۳۰ 0.332 دلار %0.0000005 چند دقیقه قبل
295 BTG/BTC $1.42 ۸۱,۹۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
296 NYC/USD $0.000002 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
297 NYC/WAVES $0.000002 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
298 NYC/DOGE $0.000002 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
299 NYC/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
300 NYC/BTC $0.000625 ۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
301 SWT/USD $0.098780 ۵,۶۶۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
302 SWT/WAVES $0.023841 ۱,۳۶۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
303 SWT/DOGE $0.034941 ۲,۰۰۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
304 SWT/ETH $0.028455 ۱,۶۳۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
305 SWT/BTC $0.022506 ۱,۲۹۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
306 LRC/USD $0.236911 ۱۳,۵۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
307 LRC/WAVES $0.134392 ۷,۷۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
308 LRC/DOGE $0.445007 ۲۵,۵۱۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
309 LRC/ETH $0.235562 ۱۳,۵۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
310 LRC/BTC $0.235584 ۱۳,۵۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
311 UNIFY/USD $0.003354 ۱۹۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
312 UNIFY/WAVES $0.003262 ۱۸۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
313 UNIFY/DOGE $0.003600 ۲۰۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
314 UNIFY/ETH $0.003672 ۲۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
315 UNIFY/BTC $0.003124 ۱۷۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
316 XEM/USD $0.032014 ۱,۸۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
317 PLBT/USD $0.303030 ۱۷,۳۷۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
318 HMQ/USD $0.002383 ۱۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
319 ETC/USD $22.30 ۱,۲۷۸,۸۴۳ 107.3 دلار %0.000184 چند دقیقه قبل
320 LSK/USD $0.275659 ۱۵,۸۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
321 EOS/USD $0.549799 ۳۱,۵۲۹ 0.452 دلار %0.0000007 چند دقیقه قبل
322 LUN/USD $0.022222 ۱,۲۷۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
323 IND/USD $0.001415 ۸۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
324 DLT/USD $0.000206 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
325 IFT/USD $0.000708 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
326 ATB/USD $0.000588 ۳۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
327 SHDW/USD $0.003200 ۱۸۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
328 GSR/USD $0.002100 ۱۲۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
329 SOCC/USD $0.000088 ۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
330 RBBT/USD $0.000001 ۰.۰۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
331 RBY/USD $0.390000 ۲۲,۳۶۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
332 TAG/USD $0.013999 ۸۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
333 MAX/USD $0.003975 ۲۲۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
334 VEC2/USD $0.000123 ۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
335 NETKO/USD $0.011432 ۶۵۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
336 MAY/USD $0.000139 ۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
337 C2/USD $0.000097 ۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
338 FRST/USD $0.001219 ۶۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
339 CNT/USD $0.000077 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
340 BLAZR/USD $0.000262 ۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
341 SCS/USD $0.003030 ۱۷۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
342 CONX/USD $0.000999 ۵۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
343 CXT/USD $0.000705 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
344 ZENI/USD $0.000083 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
345 VOLT/USD $0.000077 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
346 ARGUS/USD $0.000345 ۱۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
347 ICOB/USD $0.000040 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
348 POSW/USD $0.007610 ۴۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
349 VIDZ/USD $0.000088 ۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
350 ICON/USD $0.002222 ۱۲۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
351 KURT/USD $0.000931 ۵۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
352 ZEC/USD $23.76 ۱,۳۶۳,۰۳۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
353 ENT/USD $0.005555 ۳۱۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
354 DLC/USD $0.001144 ۶۵ 0.130 دلار %0.0000002 چند دقیقه قبل
355 ZYD/USD $0.000740 ۴۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
356 MST/USD $0.013500 ۷۷۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
357 VLT/USD $0.008987 ۵۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
358 XHI/USD $0.000050 ۲ 167.6 دلار %0.000287 چند دقیقه قبل
359 ACES/USD $0.000010 ۰.۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
360 TAJ/USD $0.000710 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
361 CJ/USD $0.000050 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
362 IBANK/USD $0.000432 ۲۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
363 CHESS/USD $0.097970 ۵,۶۱۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
364 XPD/USD $0.012922 ۷۴۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
365 GB/USD $0.001517 ۸۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
366 HVCO/USD $0.001864 ۱۰۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
367 CAB/USD $0.000517 ۲۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
368 EUC/USD $0.000400 ۲۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
369 LANA/USD $0.000105 ۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
370 2GIVE/USD $0.000042 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
371 QBC/USD $0.000410 ۲۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
372 ACOIN/USD $0.004800 ۲۷۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
373 CARBON/USD $0.000008 ۰.۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
374 XPTX/USD $0.017999 ۱,۰۳۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
375 PONZI/USD $0.003095 ۱۷۷ 0.981 دلار %0.000001 چند دقیقه قبل
376 XBTC21/USD $0.005000 ۲۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
377 MOJO/USD $0.002874 ۱۶۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
378 EDRC/USD $0.005888 ۳۳۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
379 SONG/USD $0.000028 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
380 POST/USD $0.001222 ۷۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
381 IXC/USD $0.013947 ۷۹۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
382 IMS/USD $0.000999 ۵۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
383 NEVA/USD $0.012000 ۶۸۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
384 BERN/USD $0.000177 ۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
385 DCR/USD $14.89 ۸۵۴,۱۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
386 RBIES/USD $0.003400 ۱۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
387 CLUB/USD $0.003999 ۲۲۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
388 CLOAK/USD $0.190000 ۱۰,۸۹۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
389 PEX/USD $0.005999 ۳۴۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
390 ZET/USD $0.000755 ۴۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
391 DRM/USD $0.005000 ۲۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
392 FRN/USD $0.004640 ۲۶۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
393 BUZZ/USD $0.000002 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
394 SLS/USD $4.24 ۲۴۳,۵۴۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
395 LTCR/USD $0.000274 ۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
396 ADZ/USD $0.000677 ۳۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
397 AV/USD $0.030993 ۱,۷۷۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
398 EVIL/USD $0.003300 ۱۸۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
399 CREVA/USD $0.000003 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
400 PXI/USD $0.000202 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
401 WBB/USD $0.009999 ۵۷۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
402 BSC/USD $0.002300 ۱۳۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
403 EMC/USD $0.115000 ۶,۵۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
404 ADC/USD $0.000070 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
405 PLNC/USD $0.000134 ۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
406 FUZZ/USD $0.003520 ۲۰۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
407 SIB/USD $0.122222 ۷,۰۰۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
408 SWING/USD $0.025302 ۱,۴۵۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
409 RBT/USD $0.000778 ۴۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
410 AMS/USD $0.000014 ۰.۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
411 TX/USD $0.161397 ۹,۲۵۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
412 PAK/USD $0.000170 ۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
413 AXIOM/USD $0.001459 ۸۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
414 SANDG/USD $0.001062 ۶۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
415 SNRG/USD $0.026532 ۱,۵۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
416 ARB/USD $0.001301 ۷۴ 1.302 دلار %0.000002 چند دقیقه قبل
417 BTA/USD $0.305955 ۱۷,۵۴۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
418 PKB/USD $0.002348 ۱۳۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
419 UNIT/USD $0.001731 ۹۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
420 BUB/USD $0.001818 ۱۰۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
421