جزئیات صرافی یوبیت

یوبیت وبسایت

حجم معامله

55.059 میلیون دلار


کارمزد معامله

۰% الی ۰%


تعداد ارز

۱۰۰۶ ارز دیجیتال


لینک های مفید

#ارز دیجیتالجفت ارزقیمتقیمت تومانمعاملات روزانه% حجمتاریخ به‌روزرسانی
1 ETH/BTC $3,213.27 ۱۸۵,۹۳۲,۶۸۸ 164.9 میلیون دلار %299.52 چند دقیقه قبل
2 ZEC/BTC $22.95 ۱,۳۲۸,۱۴۷ 26.64 میلیون دلار %48.38 چند دقیقه قبل
3 DASH/BTC $29.77 ۱,۷۲۲,۸۰۲ 14.04 میلیون دلار %25.50 چند دقیقه قبل
4 LTC/BTC $83.94 ۴,۸۵۷,۴۰۵ 12.76 میلیون دلار %23.17 چند دقیقه قبل
5 ETC/BTC $21.38 ۱,۲۳۷,۲۷۵ 7.502 میلیون دلار %13.62 چند دقیقه قبل
6 BTC/USDT $62,093.98 ۳,۵۹۳,۰۰۲,۶۹۰ 67.22 هزار دلار %0.122093 چند دقیقه قبل
7 ETH/USDT $3,208.54 ۱۸۵,۶۵۸,۸۹۵ 6.742 هزار دلار %0.012245 چند دقیقه قبل
8 LTC/USDT $83.39 ۴,۸۲۵,۸۲۱ 5.526 هزار دلار %0.010035 چند دقیقه قبل
9 TRX/BTC $0.119438 ۶,۹۱۱ 4.445 هزار دلار %0.008073 چند دقیقه قبل
10 BTC/USD $64,967.67 ۳,۷۵۹,۲۸۵,۶۵۱ 3.449 هزار دلار %0.006264 چند دقیقه قبل
11 DOGE/BTC $0.144673 ۸,۳۷۱ 2.377 هزار دلار %0.004316 چند دقیقه قبل
12 USDT/USD $1.04 ۶۰,۱۷۸ 1.692 هزار دلار %0.003072 چند دقیقه قبل
13 USDT/BTC $0.999151 ۵۷,۸۱۴ 1.467 هزار دلار %0.002665 چند دقیقه قبل
14 DASH/USD $30.99 ۱,۷۹۳,۷۳۵ 1.135 هزار دلار %0.002061 چند دقیقه قبل
15 XRP/BTC $0.515893 ۲۹,۸۵۱ 994.0 دلار %0.001805 چند دقیقه قبل
16 DOGE/USD $0.150000 ۸,۶۷۹ 490.5 دلار %0.000890 چند دقیقه قبل
17 DOGE/USDT $0.145151 ۸,۳۹۹ 746.8 دلار %0.001356 چند دقیقه قبل
18 USDT/ETH $0.987115 ۵۷,۱۱۸ 470.9 دلار %0.000855 چند دقیقه قبل
19 WAVES/USD $2.46 ۱۴۲,۶۳۴ 325.4 دلار %0.000590 چند دقیقه قبل
20 XHI/ETH $0.000031 ۱ 679.0 دلار %0.001233 چند دقیقه قبل
21 LTC/ETH $83.00 ۴,۸۰۲,۹۲۷ 524.6 دلار %0.000952 چند دقیقه قبل
22 ETH/USD $3,309.50 ۱۹۱,۵۰۰,۷۰۸ 71.44 دلار %0.000129 چند دقیقه قبل
23 LTC/USD $86.53 ۵,۰۰۷,۱۲۹ 250.4 دلار %0.000454 چند دقیقه قبل
24 XEM/BTC $0.032519 ۱,۸۸۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
25 PLBT/BTC $0.354582 ۲۰,۵۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
26 HMQ/BTC $0.001250 ۷۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
27 WAVES/BTC $2.40 ۱۳۸,۹۱۸ 120.8 دلار %0.000219 چند دقیقه قبل
28 LSK/BTC $0.213875 ۱۲,۳۷۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
29 FLOKI/USDT $0.000177 ۱۰ 208.4 دلار %0.000378 چند دقیقه قبل
30 FLOKI/USD $0.000179 ۱۰ 7.334 دلار %0.000013 چند دقیقه قبل
31 FLOKI/YO $0.000300 ۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
32 FLOKI/WAVES $0.000171 ۹ 0.010 دلار %0.00000001 چند دقیقه قبل
33 FLOKI/DOGE $0.000287 ۱۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
34 FLOKI/ETH $0.000159 ۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
35 FLOKI/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
36 YFI/USD $6,853.07 ۳۹۶,۵۴۵,۷۸۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
37 YFI/WAVES $5,898.76 ۳۴۱,۳۲۵,۹۴۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
38 YFI/YO $8,684.44 ۵۰۲,۵۱۶,۱۱۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
39 YFI/DOGE $6,301.53 ۳۶۴,۶۳۱,۳۸۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
40 YFI/ETH $7,890.98 ۴۵۶,۶۰۳,۶۹۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
41 YFI/BTC $6,253.87 ۳۶۱,۸۷۳,۶۶۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
42 USD/USDT $0.966714 ۵۵,۹۳۷ 41.61 دلار %0.000075 چند دقیقه قبل
43 ETC/USDT $21.19 ۱,۲۲۶,۵۹۴ 0.040 دلار %0.00000007 چند دقیقه قبل
44 WAVES/USDT $2.42 ۱۴۰,۴۶۷ 48.78 دلار %0.000088 چند دقیقه قبل
45 YO/USDT $715.89 ۴۱,۴۲۴,۲۶۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
46 BSV/USDT $20.21 ۱,۱۶۹,۹۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
47 XRP/USDT $0.509949 ۲۹,۵۰۷ 33.43 دلار %0.000060 چند دقیقه قبل
48 TRX/USDT $0.120188 ۶,۹۵۴ 40.28 دلار %0.000073 چند دقیقه قبل
49 ZEC/USDT $25.36 ۱,۴۶۷,۵۳۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
50 HEX/USD $0.001800 ۱۰۴ 0.252 دلار %0.0000004 چند دقیقه قبل
51 HEX/WAVES $0.001887 ۱۰۹ 0.073 دلار %0.0000001 چند دقیقه قبل
52 HEX/YO $0.037484 ۲,۱۶۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
53 HEX/DOGE $0.004016 ۲۳۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
54 HEX/ETH $0.002940 ۱۷۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
55 HEX/BTC $0.001876 ۱۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
56 CNB/USD $0.000124 ۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
57 CNB/WAVES $0.000117 ۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
58 CNB/YO $0.000111 ۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
59 CNB/DOGE $0.000119 ۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
60 CNB/ETH $0.000127 ۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
61 CNB/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
62 ROOBEE/BTC $0.001250 ۷۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
63 BF/USD $0.001499 ۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
64 BF/WAVES $0.000347 ۲۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
65 BF/DOGE $0.001203 ۶۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
66 BF/ETH $0.002205 ۱۲۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
67 BF/BTC $0.001876 ۱۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
68 VRA/USD $0.008000 ۴۶۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
69 VRA/WAVES $0.007784 ۴۵۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
70 VRA/DOGE $0.007247 ۴۱۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
71 VRA/ETH $0.007286 ۴۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
72 VRA/BTC $0.006879 ۳۹۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
73 USD/YO $0.426777 ۲۴,۶۹۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
74 ETH/YO $2,906.18 ۱۶۸,۱۶۳,۳۶۶ 0.898 دلار %0.000001 چند دقیقه قبل
75 USDT/YO $0.898709 ۵۲,۰۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
76 DOGE/YO $0.113094 ۶,۵۴۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
77 XEM/YO $0.029402 ۱,۷۰۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
78 ETC/YO $14.51 ۸۴۰,۱۶۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
79 BSV/YO $54.21 ۳,۱۳۶,۸۷۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
80 XRP/YO $0.453075 ۲۶,۲۱۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
81 TRX/YO $0.108527 ۶,۲۷۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
82 EOS/YO $0.352827 ۲۰,۴۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
83 ZEC/YO $21.17 ۱,۲۲۵,۴۱۴ 0.201 دلار %0.0000003 چند دقیقه قبل
84 DASH/YO $27.43 ۱,۵۸۷,۲۲۶ 0.156 دلار %0.0000002 چند دقیقه قبل
85 LTC/YO $76.68 ۴,۴۳۷,۳۵۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
86 VEST/USD $0.000963 ۵۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
87 VEST/WAVES $0.000459 ۲۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
88 VEST/DOGE $0.000503 ۲۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
89 VEST/ETH $0.000447 ۲۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
90 VEST/BTC $0.001250 ۷۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
91 YO/USD $769.60 ۴۴,۵۳۲,۰۸۸ 2.706 دلار %0.000004 چند دقیقه قبل
92 YO/WAVES $697.84 ۴۰,۳۸۰,۲۸۱ 0.072 دلار %0.0000001 چند دقیقه قبل
93 YO/DOGE $433.43 ۲۵,۰۸۰,۵۳۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
94 YO/ETH $822.47 ۴۷,۵۹۱,۸۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
95 YO/BTC $703.38 ۴۰,۷۰۰,۹۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
96 PMA/USD $0.000016 ۰.۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
97 PMA/WAVES $0.000011 ۰.۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
98 PMA/DOGE $0.000025 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
99 PMA/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
100 PMA/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
101 BSV/USD $31 ۱,۷۹۳,۷۸۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
102 BSV/WAVES $29.46 ۱,۷۰۵,۰۷۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
103 BSV/DOGE $22.61 ۱,۳۰۸,۵۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
104 BSV/ETH $22.50 ۱,۳۰۲,۱۷۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
105 BSV/BTC $20.63 ۱,۱۹۴,۱۷۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
106 XRP/USD $0.531000 ۳۰,۷۲۵ 41.80 دلار %0.000075 چند دقیقه قبل
107 XRP/WAVES $0.499758 ۲۸,۹۱۸ 1.772 دلار %0.000003 چند دقیقه قبل
108 XRP/DOGE $0.517133 ۲۹,۹۲۳ 44.71 دلار %0.000081 چند دقیقه قبل
109 XRP/ETH $0.504762 ۲۹,۲۰۷ 2.770 دلار %0.000005 چند دقیقه قبل
110 XYO/USD $0.006270 ۳۶۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
111 XYO/WAVES $0.007513 ۴۳۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
112 XYO/DOGE $0.011597 ۶۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
113 XYO/ETH $0.008881 ۵۱۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
114 XYO/BTC $0.007503 ۴۳۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
115 UBEX/USD $0.000040 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
116 UBEX/WAVES $0.000030 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
117 UBEX/DOGE $0.000027 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
118 UBEX/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
119 UBEX/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
120 NEXO/USD $1.34 ۷۷,۵۳۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
121 NEXO/WAVES $1.06 ۶۱,۴۲۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
122 NEXO/DOGE $0.892839 ۵۱,۶۶۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
123 NEXO/ETH $1.10 ۶۴,۰۳۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
124 NEXO/BTC $1.11 ۶۴,۲۶۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
125 MODX/USD $0.009999 ۵۷۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
126 MODX/WAVES $0.008707 ۵۰۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
127 MODX/DOGE $0.015431 ۸۹۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
128 MODX/ETH $0.009488 ۵۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
129 MODX/BTC $0.012506 ۷۲۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
130 ZIL/USD $0.035800 ۲,۰۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
131 ZIL/WAVES $0.048296 ۲,۷۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
132 ZIL/DOGE $0.027816 ۱,۶۰۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
133 ZIL/ETH $0.032204 ۱,۸۶۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
134 ZIL/BTC $0.037520 ۲,۱۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
135 MOLK/USD $0.000033 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
136 MOLK/WAVES $0.000045 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
137 MOLK/DOGE $0.000037 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
138 MOLK/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
139 MOLK/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
140 ABYSS/USD $0.005151 ۲۹۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
141 ABYSS/WAVES $0.004688 ۲۷۱ 1.056 دلار %0.000001 چند دقیقه قبل
142 ABYSS/DOGE $0.007946 ۴۵۹ 8.685 دلار %0.000015 چند دقیقه قبل
143 ABYSS/ETH $0.006006 ۳۴۷ 0.405 دلار %0.0000007 چند دقیقه قبل
144 ABYSS/BTC $0.006253 ۳۶۱ 20.86 دلار %0.000037 چند دقیقه قبل
145 SPD/USD $0.000025 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
146 SPD/WAVES $0.000023 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
147 SPD/DOGE $0.000021 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
148 SPD/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
149 SPD/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
150 ZIPT/USD $0.001234 ۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
151 ZIPT/WAVES $0.000660 ۳۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
152 ZIPT/DOGE $0.000914 ۵۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
153 ZIPT/ETH $0.000574 ۳۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
154 ZIPT/BTC $0.001250 ۷۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
155 LOOM/USD $0.077777 ۴,۵۰۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
156 LOOM/WAVES $0.067543 ۳,۹۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
157 LOOM/DOGE $0.075810 ۴,۳۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
158 LOOM/ETH $0.053122 ۳,۰۷۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
159 LOOM/BTC $0.066901 ۳,۸۷۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
160 KBC/USD $0.000680 ۳۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
161 KBC/WAVES $0.000825 ۴۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
162 KBC/DOGE $0.000501 ۲۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
163 KBC/ETH $0.000702 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
164 KBC/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
165 SRN/USD $0.000239 ۱۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
166 SRN/WAVES $0.000150 ۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
167 SRN/DOGE $0.000724 ۴۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
168 SRN/ETH $0.000191 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
169 SRN/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
170 FLOT/USD $0.001499 ۸۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
171 FLOT/WAVES $0.001178 ۶۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
172 FLOT/DOGE $0.001063 ۶۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
173 FLOT/ETH $0.000958 ۵۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
174 FLOT/BTC $0.001250 ۷۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
175 USDT/WAVES $0.973359 ۵۶,۳۲۲ 3.088 دلار %0.000005 چند دقیقه قبل
176 USDT/DOGE $0.975560 ۵۶,۴۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
177 HAND/USD $0.0000003 ۰.۰۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
178 HAND/WAVES $0.0000002 ۰.۰۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
179 HAND/DOGE $0.0000003 ۰.۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
180 HAND/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
181 HAND/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
182 BOUTS/USD $0.000204 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
183 BOUTS/WAVES $0.000203 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
184 BOUTS/DOGE $0.000202 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
185 BOUTS/ETH $0.000191 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
186 BOUTS/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
187 BLUE/USD $0.004331 ۲۵۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
188 BLUE/WAVES $0.001296 ۷۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
189 BLUE/DOGE $0.001616 ۹۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
190 BLUE/ETH $0.002076 ۱۲۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
191 BLUE/BTC $0.003751 ۲۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
192 UFR/USD $0.005555 ۳۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
193 UFR/WAVES $0.005093 ۲۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
194 UFR/DOGE $0.014656 ۸۴۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
195 UFR/ETH $0.004536 ۲۶۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
196 UFR/BTC $0.006877 ۳۹۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
197 NEU/USD $0.004975 ۲۸۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
198 NEU/WAVES $0.003536 ۲۰۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
199 NEU/DOGE $0.004351 ۲۵۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
200 NEU/ETH $0.002427 ۱۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
201 NEU/BTC $0.001250 ۷۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
202 DMT/USD $0.000999 ۵۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
203 DMT/WAVES $0.000545 ۳۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
204 DMT/DOGE $0.001402 ۸۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
205 DMT/ETH $0.000702 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
206 DMT/BTC $0.001250 ۷۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
207 LCC/USD $0.004560 ۲۶۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
208 LCC/WAVES $0.004845 ۲۸۰ 0.000 دلار %0.0000000007 چند دقیقه قبل
209 LCC/DOGE $0.005475 ۳۱۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
210 LCC/ETH $0.002907 ۱۶۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
211 LCC/BTC $0.004375 ۲۵۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
212 NTK/USD $0.001024 ۵۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
213 NTK/WAVES $0.001742 ۱۰۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
214 NTK/DOGE $0.001849 ۱۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
215 NTK/ETH $0.000798 ۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
216 NTK/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
217 WRC/USD $0.000202 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
218 WRC/WAVES $0.000205 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
219 WRC/DOGE $0.000236 ۱۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
220 WRC/ETH $0.000223 ۱۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
221 WRC/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
222 ARCT/USD $0.001980 ۱۱۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
223 ARCT/WAVES $0.000873 ۵۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
224 ARCT/DOGE $0.008703 ۵۰۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
225 ARCT/ETH $0.001597 ۹۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
226 ARCT/BTC $0.001875 ۱۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
227 INXT/USD $0.146814 ۸,۴۹۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
228 INXT/WAVES $0.143853 ۸,۳۲۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
229 INXT/DOGE $0.153638 ۸,۸۹۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
230 INXT/ETH $0.142018 ۸,۲۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
231 INXT/BTC $0.266299 ۱۵,۴۰۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
232 BCA/USD $0.750500 ۴۳,۴۲۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
233 BCA/WAVES $0.736577 ۴۲,۶۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
234 BCA/DOGE $0.549543 ۳۱,۷۹۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
235 BCA/ETH $0.693472 ۴۰,۱۲۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
236 BCA/BTC $1.26 ۷۲,۹۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
237 PRIX/USD $0.015855 ۹۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
238 PRIX/WAVES $0.020751 ۱,۲۰۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
239 PRIX/DOGE $0.014640 ۸۴۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
240 PRIX/ETH $0.036623 ۲,۱۱۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
241 PRIX/BTC $0.043758 ۲,۵۳۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
242 TBX/USD $0.002399 ۱۳۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
243 TBX/WAVES $0.002569 ۱۴۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
244 TBX/DOGE $0.001450 ۸۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
245 TBX/ETH $0.002460 ۱۴۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
246 TBX/BTC $0.001875 ۱۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
247 GOD/USD $0.444444 ۲۵,۷۱۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
248 GOD/WAVES $0.483521 ۲۷,۹۷۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
249 GOD/DOGE $0.415235 ۲۴,۰۲۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
250 GOD/ETH $0.453153 ۲۶,۲۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
251 GOD/BTC $0.435705 ۲۵,۲۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
252 MNTP/USD $0.069753 ۴,۰۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
253 MNTP/WAVES $0.070759 ۴,۰۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
254 MNTP/DOGE $0.068235 ۳,۹۴۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
255 MNTP/ETH $0.092662 ۵,۳۶۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
256 MNTP/BTC $0.083169 ۴,۸۱۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
257 TRX/USD $0.125350 ۷,۲۵۳ 31.50 دلار %0.000057 چند دقیقه قبل
258 TRX/WAVES $0.117814 ۶,۸۱۷ 30.13 دلار %0.000054 چند دقیقه قبل
259 TRX/DOGE $0.120470 ۶,۹۷۰ 11.33 دلار %0.000020 چند دقیقه قبل
260 TRX/ETH $0.119223 ۶,۸۹۸ 3.362 دلار %0.000006 چند دقیقه قبل
261 UBTC/USD $1.35 ۷۸,۱۱۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
262 UBTC/WAVES $1.25 ۷۲,۳۳۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
263 UBTC/DOGE $1.45 ۸۳,۹۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
264 UBTC/ETH $1.59 ۹۲,۴۷۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
265 UBTC/BTC $0.950504 ۵۴,۹۹۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
266 SNC/USD $0.063574 ۳,۶۷۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
267 SNC/WAVES $0.047172 ۲,۷۲۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
268 SNC/DOGE $0.063047 ۳,۶۴۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
269 SNC/ETH $0.044748 ۲,۵۸۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
270 SNC/BTC $0.044398 ۲,۵۶۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
271 BCD/USD $0.426155 ۲۴,۶۵۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
272 BCD/WAVES $0.283262 ۱۶,۳۹۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
273 BCD/DOGE $0.326298 ۱۸,۸۸۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
274 BCD/ETH $0.306018 ۱۷,۷۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
275 BCD/BTC $0.342056 ۱۹,۷۹۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
276 ATL/USD $0.004033 ۲۳۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
277 ATL/WAVES $0.004244 ۲۴۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
278 ATL/DOGE $0.002909 ۱۶۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
279 ATL/ETH $0.002875 ۱۶۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
280 ATL/BTC $0.003125 ۱۸۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
281 IETH/USD $0.019500 ۱,۱۲۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
282 IETH/WAVES $0.016485 ۹۵۳ 0.467 دلار %0.0000008 چند دقیقه قبل
283 IETH/DOGE $0.009859 ۵۷۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
284 IETH/ETH $0.017282 ۱,۰۰۰ 1.555 دلار %0.000002 چند دقیقه قبل
285 IETH/BTC $0.016879 ۹۷۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
286 DRT/USD $0.000081 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
287 DRT/WAVES $0.000070 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
288 DRT/DOGE $0.000072 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
289 DRT/ETH $0.000063 ۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
290 DRT/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
291 BTG/USD $1.80 ۱۰۴,۱۵۵ 1.631 دلار %0.000002 چند دقیقه قبل
292 BTG/WAVES $1.69 ۹۸,۲۴۵ 1.173 دلار %0.000002 چند دقیقه قبل
293 BTG/DOGE $1.01 ۵۸,۷۲۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
294 BTG/ETH $1.62 ۹۴,۲۷۲ 0.332 دلار %0.0000006 چند دقیقه قبل
295 BTG/BTC $1.42 ۸۲,۶۵۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
296 NYC/USD $0.000002 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
297 NYC/WAVES $0.000002 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
298 NYC/DOGE $0.000002 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
299 NYC/ETH $0.000031 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
300 NYC/BTC $0.000625 ۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
301 SWT/USD $0.098780 ۵,۷۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
302 SWT/WAVES $0.023841 ۱,۳۷۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
303 SWT/DOGE $0.034941 ۲,۰۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
304 SWT/ETH $0.028455 ۱,۶۴۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
305 SWT/BTC $0.022506 ۱,۳۰۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
306 LRC/USD $0.236911 ۱۳,۷۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
307 LRC/WAVES $0.134392 ۷,۷۷۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
308 LRC/DOGE $0.445007 ۲۵,۷۴۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
309 LRC/ETH $0.235562 ۱۳,۶۳۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
310 LRC/BTC $0.235584 ۱۳,۶۳۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
311 UNIFY/USD $0.003354 ۱۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
312 UNIFY/WAVES $0.003262 ۱۸۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
313 UNIFY/DOGE $0.003600 ۲۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
314 UNIFY/ETH $0.003672 ۲۱۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
315 UNIFY/BTC $0.003124 ۱۸۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
316 XEM/USD $0.032014 ۱,۸۵۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
317 PLBT/USD $0.303030 ۱۷,۵۳۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
318 HMQ/USD $0.002383 ۱۳۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
319 ETC/USD $22.30 ۱,۲۹۰,۳۶۵ 107.3 دلار %0.000194 چند دقیقه قبل
320 LSK/USD $0.275659 ۱۵,۹۵۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
321 EOS/USD $0.549799 ۳۱,۸۱۳ 0.452 دلار %0.0000008 چند دقیقه قبل
322 LUN/USD $0.022222 ۱,۲۸۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
323 IND/USD $0.001415 ۸۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
324 DLT/USD $0.000206 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
325 IFT/USD $0.000708 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
326 ATB/USD $0.000588 ۳۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
327 SHDW/USD $0.003200 ۱۸۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
328 GSR/USD $0.002100 ۱۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
329 SOCC/USD $0.000088 ۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
330 RBBT/USD $0.000001 ۰.۰۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
331 RBY/USD $0.390000 ۲۲,۵۶۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
332 TAG/USD $0.013999 ۸۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
333 MAX/USD $0.003975 ۲۳۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
334 VEC2/USD $0.000123 ۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
335 NETKO/USD $0.011432 ۶۶۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
336 MAY/USD $0.000139 ۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
337 C2/USD $0.000097 ۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
338 FRST/USD $0.001219 ۷۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
339 CNT/USD $0.000077 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
340 BLAZR/USD $0.000262 ۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
341 SCS/USD $0.003030 ۱۷۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
342 CONX/USD $0.000999 ۵۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
343 CXT/USD $0.000705 ۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
344 ZENI/USD $0.000083 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
345 VOLT/USD $0.000077 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
346 ARGUS/USD $0.000345 ۲۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
347 ICOB/USD $0.000040 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
348 POSW/USD $0.007610 ۴۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
349 VIDZ/USD $0.000088 ۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
350 ICON/USD $0.002222 ۱۲۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
351 KURT/USD $0.000931 ۵۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
352 ZEC/USD $23.76 ۱,۳۷۵,۳۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
353 ENT/USD $0.005555 ۳۲۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
354 DLC/USD $0.001144 ۶۶ 0.130 دلار %0.0000002 چند دقیقه قبل
355 ZYD/USD $0.000740 ۴۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
356 MST/USD $0.013500 ۷۸۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
357 VLT/USD $0.008987 ۵۲۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
358 XHI/USD $0.000050 ۲ 167.6 دلار %0.000304 چند دقیقه قبل
359 ACES/USD $0.000010 ۰.۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
360 TAJ/USD $0.000710 ۴۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
361 CJ/USD $0.000050 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
362 IBANK/USD $0.000432 ۲۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
363 CHESS/USD $0.097970 ۵,۶۶۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
364 XPD/USD $0.012922 ۷۴۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
365 GB/USD $0.001517 ۸۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
366 HVCO/USD $0.001864 ۱۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
367 CAB/USD $0.000517 ۲۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
368 EUC/USD $0.000400 ۲۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
369 LANA/USD $0.000105 ۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
370 2GIVE/USD $0.000042 ۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
371 QBC/USD $0.000410 ۲۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
372 ACOIN/USD $0.004800 ۲۷۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
373 CARBON/USD $0.000008 ۰.۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
374 XPTX/USD $0.017999 ۱,۰۴۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
375 PONZI/USD $0.003095 ۱۷۹ 0.981 دلار %0.000001 چند دقیقه قبل
376 XBTC21/USD $0.005000 ۲۸۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
377 MOJO/USD $0.002874 ۱۶۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
378 EDRC/USD $0.005888 ۳۴۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
379 SONG/USD $0.000028 ۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
380 POST/USD $0.001222 ۷۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
381 IXC/USD $0.013947 ۸۰۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
382 IMS/USD $0.000999 ۵۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
383 NEVA/USD $0.012000 ۶۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
384 BERN/USD $0.000177 ۱۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
385 DCR/USD $14.89 ۸۶۱,۸۸۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
386 RBIES/USD $0.003400 ۱۹۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
387 CLUB/USD $0.003999 ۲۳۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
388 CLOAK/USD $0.190000 ۱۰,۹۹۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
389 PEX/USD $0.005999 ۳۴۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
390 ZET/USD $0.000755 ۴۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
391 DRM/USD $0.005000 ۲۸۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
392 FRN/USD $0.004640 ۲۶۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
393 BUZZ/USD $0.000002 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
394 SLS/USD $4.24 ۲۴۵,۷۳۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
395 LTCR/USD $0.000274 ۱۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
396 ADZ/USD $0.000677 ۳۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
397 AV/USD $0.030993 ۱,۷۹۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
398 EVIL/USD $0.003300 ۱۹۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
399 CREVA/USD $0.000003 ۰.۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
400 PXI/USD $0.000202 ۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
401 WBB/USD $0.009999 ۵۷۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
402 BSC/USD $0.002300 ۱۳۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
403 EMC/USD $0.115000 ۶,۶۵۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
404 ADC/USD $0.000070 ۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
405 PLNC/USD $0.000134 ۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
406 FUZZ/USD $0.003520 ۲۰۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
407 SIB/USD $0.122222 ۷,۰۷۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
408 SWING/USD $0.025302 ۱,۴۶۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
409 RBT/USD $0.000778 ۴۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
410 AMS/USD $0.000014 ۰.۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
411 TX/USD $0.161397 ۹,۳۳۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
412 PAK/USD $0.000170 ۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
413 AXIOM/USD $0.001459 ۸۴ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
414 SANDG/USD $0.001062 ۶۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
415 SNRG/USD $0.026532 ۱,۵۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
416 ARB/USD $0.001301 ۷۵ 1.302 دلار %0.000002 چند دقیقه قبل
417 BTA/USD $0.305955 ۱۷,۷۰۳ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
418 PKB/USD $0.002348 ۱۳۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
419 UNIT/USD $0.001731 ۱۰۰ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
420 BUB/USD $0.001818 ۱۰۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
421