جزئیات صرافی بیگ وان

بیگ وان وبسایت

حجم معامله

257.129 میلیون دلار


کارمزد معامله

۰% الی ۰%


تعداد ارز

۱۴۲ ارز دیجیتال


لینک های مفید

#ارز دیجیتالجفت ارزقیمتقیمت تومانمعاملات روزانه% حجمتاریخ به‌روزرسانی
1 BTC/USDT $69,241.39 ۳,۹۵۱,۴۸۲,۴۹۳ 70.19 میلیون دلار %27.29 چند دقیقه قبل
2 ETH/BTC $3,833.94 ۲۱۸,۷۹۶,۲۵۷ 61.16 میلیون دلار %23.78 چند دقیقه قبل
3 ETH/USDT $3,841.00 ۲۱۹,۱۹۹,۴۷۳ 61.03 میلیون دلار %23.73 چند دقیقه قبل
4 DOGE/USDT $0.169288 ۹,۶۶۱ 10.79 میلیون دلار %4.19 چند دقیقه قبل
5 LTC/USDT $84.50 ۴,۸۲۲,۵۱۶ 9.094 میلیون دلار %3.53 چند دقیقه قبل
6 TON/USDT $6.33 ۳۶۱,۶۶۳ 8.720 میلیون دلار %3.39 چند لحظه پیش
7 SOL/USDT $164.91 ۹,۴۱۱,۱۷۸ 6.369 میلیون دلار %2.47 چند دقیقه قبل
8 BCH/USDT $487.86 ۲۷,۸۴۱,۶۸۹ 3.773 میلیون دلار %1.46 چند دقیقه قبل
9 XRP/USDT $0.534811 ۳۰,۵۲۰ 3.608 میلیون دلار %1.40 چند دقیقه قبل
10 LTC/BTC $84.73 ۴,۸۳۵,۶۲۵ 3.477 میلیون دلار %1.35 چند دقیقه قبل
11 DOT/USDT $7.57 ۴۳۲,۴۹۷ 3.260 میلیون دلار %1.26 چند دقیقه قبل
12 EOS/USDT $0.839047 ۴۷,۸۸۲ 2.687 میلیون دلار %1.04 چند دقیقه قبل
13 BONK/USDT $0.000035 ۲ 2.381 میلیون دلار %0.926167 چند لحظه پیش
14 ORDI/USDT $38.79 ۲,۲۱۳,۷۹۰ 2.346 میلیون دلار %0.912299 چند لحظه پیش
15 AVAX/USDT $37.18 ۲,۱۲۲,۳۶۳ 1.378 میلیون دلار %0.535751 چند دقیقه قبل
16 PEPE/USDT $0.000015 ۰.۹ 1.296 میلیون دلار %0.504131 چند دقیقه قبل
17 ZEC/USDT $26.34 ۱,۵۰۳,۵۰۷ 907.3 هزار دلار %0.352872 چند دقیقه قبل
18 MANTA/USDT $1.70 ۹۷,۳۰۶ 696.0 هزار دلار %0.270679 چند لحظه پیش
19 TRX/USDT $0.113828 ۶,۴۹۵ 461.4 هزار دلار %0.179446 چند دقیقه قبل
20 SSV/USDT $49.23 ۲,۸۰۹,۶۶۴ 393.2 هزار دلار %0.152912 چند دقیقه قبل
21 AR/USDT $39.39 ۲,۲۴۸,۱۸۸ 388.7 هزار دلار %0.151158 چند دقیقه قبل
22 SUSHI/USDT $1.26 ۷۲,۳۲۳ 322.0 هزار دلار %0.125218 چند دقیقه قبل
23 LDO/USDT $2.60 ۱۴۸,۴۶۸ 310.6 هزار دلار %0.120785 چند دقیقه قبل
24 FIL/USDT $5.90 ۳۳۷,۰۲۸ 301.1 هزار دلار %0.117083 چند دقیقه قبل
25 LINK/USDT $17.30 ۹۸۷,۴۷۷ 277.3 هزار دلار %0.107835 چند دقیقه قبل
26 SATS/USDT $0.0000002 ۰.۰۱ 273.9 هزار دلار %0.106511 چند لحظه پیش
27 ASTR/USDT $0.090451 ۵,۱۶۱ 242.4 هزار دلار %0.094277 چند دقیقه قبل
28 USTC/USDT $0.022158 ۱,۲۶۴ 229.9 هزار دلار %0.089416 چند دقیقه قبل
29 ALGO/USDT $0.189897 ۱۰,۸۳۷ 218.2 هزار دلار %0.084863 چند دقیقه قبل
30 UNI/USDT $11.68 ۶۶۶,۵۶۲ 192.2 هزار دلار %0.074749 چند دقیقه قبل
31 MOB/USDT $0.096048 ۵,۴۸۱ 189.4 هزار دلار %0.073676 چند دقیقه قبل
32 SUI/USDT $1.02 ۵۸,۵۰۹ 182.3 هزار دلار %0.070884 چند دقیقه قبل
33 BNB/USDT $602.48 ۳۴,۳۸۲,۷۴۳ 169.8 هزار دلار %0.066046 چند دقیقه قبل
34 SOL/ETH $166.19 ۹,۴۸۴,۲۶۷ 164.0 هزار دلار %0.063794 چند دقیقه قبل
35 ENS/USDT $25.61 ۱,۴۶۱,۹۸۳ 163.1 هزار دلار %0.063417 چند دقیقه قبل
36 ICP/USDT $12.23 ۶۹۸,۱۹۵ 155.7 هزار دلار %0.060543 چند دقیقه قبل
37 CKB/USDT $0.016091 ۹۱۸ 143.2 هزار دلار %0.055704 چند دقیقه قبل
38 ETC/USDT $32.42 ۱,۸۵۰,۶۸۲ 136.0 هزار دلار %0.052908 چند دقیقه قبل
39 FXS/USDT $4.71 ۲۶۹,۲۷۳ 134.7 هزار دلار %0.052369 چند دقیقه قبل
40 ACA/USDT $0.101545 ۵,۷۹۵ 133.7 هزار دلار %0.051985 چند دقیقه قبل
41 ARB/USDT $1.19 ۶۸,۱۸۷ 120.7 هزار دلار %0.046934 چند دقیقه قبل
42 AAVE/USDT $109.20 ۶,۲۳۲,۰۸۲ 120.5 هزار دلار %0.046881 چند دقیقه قبل
43 USDC/USDT $1.00 ۵۷,۲۸۸ 116.5 هزار دلار %0.045322 چند دقیقه قبل
44 VET/USDT $0.035592 ۲,۰۳۱ 113.7 هزار دلار %0.044208 چند دقیقه قبل
45 MATIC/USDT $0.725438 ۴۱,۳۹۹ 109.2 هزار دلار %0.042465 چند دقیقه قبل
46 QTUM/USDT $3.73 ۲۱۲,۹۲۰ 103.4 هزار دلار %0.040200 چند دقیقه قبل
47 CELO/USDT $0.899514 ۵۱,۳۳۳ 93.82 هزار دلار %0.036488 چند دقیقه قبل
48 EOS/ETH $0.840942 ۴۷,۹۹۱ 90.25 هزار دلار %0.035098 چند دقیقه قبل
49 APE/USDT $1.30 ۷۴,۲۹۶ 86.58 هزار دلار %0.033670 چند دقیقه قبل
50 ATOM/USDT $8.40 ۴۷۹,۸۰۴ 84.87 هزار دلار %0.033005 چند دقیقه قبل
51 GLMR/USDT $0.301137 ۱۷,۱۸۵ 81.42 هزار دلار %0.031665 چند دقیقه قبل
52 ROSE/USDT $0.087912 ۵,۰۱۷ 81.03 هزار دلار %0.031514 چند دقیقه قبل
53 KSM/USDT $32.91 ۱,۸۷۸,۲۴۳ 82.46 هزار دلار %0.032070 چند دقیقه قبل
54 DODO/USDT $0.183201 ۱۰,۴۵۴ 75.88 هزار دلار %0.029509 چند دقیقه قبل
55 GAL/USDT $3.61 ۲۰۶,۲۷۵ 78.42 هزار دلار %0.030497 چند دقیقه قبل
56 SC/USDT $0.007296 ۴۱۶ 77.78 هزار دلار %0.030249 چند دقیقه قبل
57 SHIB/USDT $0.000024 ۱ 75.83 هزار دلار %0.029492 چند دقیقه قبل
58 SOLS/USDT $0.462349 ۲۶,۳۸۵ 70.19 هزار دلار %0.027297 چند لحظه پیش
59 REI/USDT $0.071441 ۴,۰۷۷ 68.72 هزار دلار %0.026727 چند دقیقه قبل
60 MANA/USDT $0.453185 ۲۵,۸۶۲ 69.33 هزار دلار %0.026964 چند دقیقه قبل
61 1CAT/USDT $0.004747 ۲۷۰ 67.96 هزار دلار %0.026430 چند لحظه پیش
62 EGX/USDT $200.11 ۱۱,۴۲۰,۰۳۷ 67.68 هزار دلار %0.026321 چند دقیقه قبل
63 ONG/USDT $0.469546 ۲۶,۷۹۶ 67.23 هزار دلار %0.026146 چند دقیقه قبل
64 FTM/USDT $0.814460 ۴۶,۴۷۹ 64.32 هزار دلار %0.025016 چند دقیقه قبل
65 GMX/USDT $31.96 ۱,۸۲۴,۲۲۸ 62.33 هزار دلار %0.024240 چند دقیقه قبل
66 HOT/USDT $0.002386 ۱۳۶ 61.54 هزار دلار %0.023934 چند دقیقه قبل
67 XEC/USDT $0.000048 ۲ 58.08 هزار دلار %0.022589 چند دقیقه قبل
68 SAND/USDT $0.450422 ۲۵,۷۰۴ 59.51 هزار دلار %0.023145 چند دقیقه قبل
69 APT/USDT $8.97 ۵۱۲,۴۱۳ 55.40 هزار دلار %0.021546 چند دقیقه قبل
70 OP/USDT $2.60 ۱۴۸,۸۱۰ 56.56 هزار دلار %0.021994 چند دقیقه قبل
71 LUNC/USDT $0.000111 ۶ 57.77 هزار دلار %0.022466 چند دقیقه قبل
72 APX/USDT $0.059148 ۳,۳۷۵ 54.30 هزار دلار %0.021118 چند دقیقه قبل
73 LUNA/USDT $0.607110 ۳۴,۶۴۶ 53.38 هزار دلار %0.020761 چند دقیقه قبل
74 AXS/USDT $7.82 ۴۴۶,۷۶۸ 53.33 هزار دلار %0.020739 چند دقیقه قبل
75 CHZ/USDT $0.134397 ۷,۶۶۹ 53.27 هزار دلار %0.020716 چند دقیقه قبل
76 CRV/USDT $0.492734 ۲۸,۱۱۹ 53.59 هزار دلار %0.020842 چند دقیقه قبل
77 XIN/USDT $175.16 ۹,۹۹۶,۳۸۳ 52.89 هزار دلار %0.020569 چند دقیقه قبل
78 BLUR/USDT $0.454055 ۲۵,۹۱۲ 52.00 هزار دلار %0.020221 چند دقیقه قبل
79 ZEN/USDT $9.44 ۵۳۸,۷۷۵ 51.10 هزار دلار %0.019873 چند دقیقه قبل
80 DASH/USDT $30.11 ۱,۷۱۸,۵۳۸ 50.90 هزار دلار %0.019795 چند دقیقه قبل
81 ETHW/USDT $3.74 ۲۱۳,۸۹۰ 40.95 هزار دلار %0.015924 چند دقیقه قبل
82 XTZ/USDT $0.971476 ۵۵,۴۴۰ 30.95 هزار دلار %0.012035 چند دقیقه قبل
83 KISHU/USDT $0.0000000006 ۰.۰۰۰۰۳ 29.02 هزار دلار %0.011284 چند دقیقه قبل
84 TRX/BTC $0.112840 ۶,۴۳۹ 25.27 هزار دلار %0.009827 چند دقیقه قبل
85 ONT/USDT $0.308133 ۱۷,۵۸۴ 25.83 هزار دلار %0.010046 چند دقیقه قبل
86 PEOPLE/USDT $0.079707 ۴,۵۴۸ 13.14 هزار دلار %0.005108 چند دقیقه قبل
87 AIT/ETH $0.003571 ۲۰۳ 7.459 هزار دلار %0.002900 چند دقیقه قبل
88 FLOKI/USDT $0.000227 ۱۲ 5.966 هزار دلار %0.002320 چند دقیقه قبل
89 X2Y2/USDT $0.009894 ۵۶۴ 5.297 هزار دلار %0.002060 چند دقیقه قبل
90 MUSK/USDT $0.000804 ۴۵ 2.140 هزار دلار %0.000832 چند لحظه پیش
91 EOS/BTC $0.844572 ۴۸,۱۹۸ 2.086 هزار دلار %0.000811 چند دقیقه قبل
92 STRM/USDT $0.001849 ۱۰۵ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
93 CYCE/USDT $0.284846 ۱۶,۲۵۵ 0.014 دلار %0.000000005 چند دقیقه قبل
94 PLY/USDT $0.000223 ۱۲ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
95 FWC/USDT $0.00000000001 ۰.۰۰۰۰۰۰۹ 95.08 دلار %0.000036 چند دقیقه قبل
96 HZM/USDT $0.000512 ۲۹ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
97 BITCI/USDT $0.000649 ۳۷ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
98 GAS/USDT $5.14 ۲۹۳,۶۸۵ 0.437 دلار %0.0000001 چند دقیقه قبل
99 DBC/USDT $0.000009 ۰.۵ 10.72 دلار %0.000004 چند دقیقه قبل
100 LIT/USDT $1.07 ۶۱,۳۷۲ 37.96 دلار %0.000014 چند دقیقه قبل
101 JAM/USDT $0.000248 ۱۴ 1.328 دلار %0.0000005 چند دقیقه قبل
102 DOT/ETH $7.54 ۴۳۰,۳۸۵ 787.4 دلار %0.000306 چند دقیقه قبل
103 SNFT/USDT $0.042077 ۲,۴۰۱ 1.008 دلار %0.0000003 چند دقیقه قبل
104 OCT/ETH $0.017663 ۱,۰۰۸ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
105 INVI/USDT $1.16 ۶۶,۶۷۶ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
106 XMR/BTC $98.64 ۵,۶۲۹,۷۱۱ 0.000 دلار %0 چند دقیقه قبل
107 XMR/USDT $110.95 ۶,۳۳۱,۷۲۷ 0.014 دلار %0.000000005 چند دقیقه قبل
108 XLM/USDT $0.110031 ۶,۲۷۹ 36.27 دلار %0.000014 چند دقیقه قبل
109 NEO/USDT $15.49 ۸۸۴,۰۸۰ 13.34 دلار %0.000005 چند دقیقه قبل
110 TERA/USDT $0.000112 ۶ 0.001 دلار %0.0000000003 چند دقیقه قبل
111 XIN/BTC $176.04 ۱۰,۰۴۶,۵۶۵ 952.5 دلار %0.000370 چند دقیقه قبل
112 XIN/EOS $175.60 ۱۰,۰۲۱,۴۰۱ 80.15 دلار %0.000031 چند دقیقه قبل