جزئیات صرافی ایس

حجم معامله

6.895 میلیون دلار


کارمزد معامله

۰% الی ۰%


تعداد ارز

۴۸ ارز دیجیتال


لینک های مفید

#ارز دیجیتالجفت ارزقیمتقیمت تومانمعاملات روزانه% حجمتاریخ به‌روزرسانی
1 BTC/USDT $67,289.42 ۳,۸۷۸,۶۷۰,۸۷۸ 2.789 میلیون دلار %40.44 چند لحظه پیش
2 ETH/USDT $3,108.54 ۱۷۹,۱۸۱,۳۴۷ 1.910 میلیون دلار %27.69 چند لحظه پیش
3 USDT/TWD $1.00 ۵۷,۸۷۹ 1.105 میلیون دلار %16.02 چند لحظه پیش
4 BTC/TWD $67,476.71 ۳,۸۸۹,۴۶۶,۵۹۶ 209.6 هزار دلار %3.03 چند لحظه پیش
5 ETH/BTC $3,107.35 ۱۷۹,۱۱۲,۹۲۲ 177.4 هزار دلار %2.57 چند لحظه پیش
6 ETH/TWD $3,122.08 ۱۷۹,۹۶۲,۲۶۳ 98.58 هزار دلار %1.42 چند لحظه پیش
7 APE/TWD $1.21 ۷۰,۰۶۳ 39.50 هزار دلار %0.572855 چند لحظه پیش
8 APE/USDT $1.20 ۶۹,۷۱۷ 39.36 هزار دلار %0.570871 چند لحظه پیش
9 SOL/TWD $179.49 ۱۰,۳۴۶,۲۷۵ 35.04 هزار دلار %0.508146 چند لحظه پیش
10 BONK/TWD $0.000025 ۱ 31.90 هزار دلار %0.462694 چند لحظه پیش
11 SHIB/TWD $0.000024 ۱ 26.55 هزار دلار %0.385017 چند لحظه پیش
12 SOL/USDT $178.25 ۱۰,۲۷۴,۶۲۲ 24.72 هزار دلار %0.358567 چند لحظه پیش
13 FTM/TWD $0.891849 ۵۱,۴۰۷ 22.86 هزار دلار %0.331545 چند لحظه پیش
14 VSC/USDT $0.017940 ۱,۰۳۴ 21.60 هزار دلار %0.313276 چند لحظه پیش
15 SHIB/USDT $0.000024 ۱ 21.05 هزار دلار %0.305296 چند لحظه پیش
16 ARB/TWD $0.978574 ۵۶,۴۰۶ 13.55 هزار دلار %0.196556 چند لحظه پیش
17 FTM/USDT $0.888000 ۵۱,۱۸۵ 11.62 هزار دلار %0.168512 چند لحظه پیش
18 BNB/USDT $576.10 ۳۳,۲۰۷,۳۴۹ 11.60 هزار دلار %0.168243 چند لحظه پیش
19 BNB/TWD $577.03 ۳۳,۲۶۱,۰۱۱ 10.13 هزار دلار %0.146892 چند لحظه پیش
20 ADA/USDT $0.468300 ۲۶,۹۹۳ 9.478 هزار دلار %0.137462 چند لحظه پیش
21 ADA/TWD $0.473500 ۲۷,۲۹۳ 8.970 هزار دلار %0.130098 چند لحظه پیش
22 GALA/TWD $0.044162 ۲,۵۴۵ 8.646 هزار دلار %0.125402 چند لحظه پیش
23 XRP/TWD $0.518483 ۲۹,۸۸۶ 8.586 هزار دلار %0.124522 چند لحظه پیش
24 DOGE/USDT $0.152330 ۸,۷۸۰ 8.547 هزار دلار %0.123967 چند لحظه پیش
25 WOO/TWD $0.300675 ۱۷,۳۳۱ 7.565 هزار دلار %0.109721 چند لحظه پیش
26 WOO/USDT $0.299040 ۱۷,۲۳۷ 6.857 هزار دلار %0.099453 چند لحظه پیش
27 TRX/USDT $0.121970 ۷,۰۳۰ 5.623 هزار دلار %0.081557 چند لحظه پیش
28 LINK/USDT $16.67 ۹۶۰,۹۴۳ 5.274 هزار دلار %0.076490 چند لحظه پیش
29 GALA/USDT $0.043980 ۲,۵۳۵ 4.817 هزار دلار %0.069862 چند لحظه پیش
30 XRP/USDT $0.512900 ۲۹,۵۶۴ 4.352 هزار دلار %0.063123 چند لحظه پیش
31 DOGE/TWD $0.152845 ۸,۸۱۰ 4.177 هزار دلار %0.060578 چند لحظه پیش
32 DOT/USDT $7.06 ۴۰۶,۹۴۹ 3.974 هزار دلار %0.057633 چند لحظه پیش
33 YFI/USDT $6,887.00 ۳۹۶,۹۷۷,۹۸۳ 3.856 هزار دلار %0.055926 چند لحظه پیش
34 TRX/TWD $0.122460 ۷,۰۵۸ 3.798 هزار دلار %0.055092 چند لحظه پیش
35 DOT/TWD $7.09 ۴۰۸,۷۹۲ 3.762 هزار دلار %0.054567 چند لحظه پیش
36 SAND/USDT $0.434700 ۲۵,۰۵۶ 3.036 هزار دلار %0.044037 چند لحظه پیش
37 AVAX/USDT $36.29 ۲,۰۹۱,۸۱۵ 2.865 هزار دلار %0.041547 چند لحظه پیش
38 SSV/TWD $44.23 ۲,۵۴۹,۸۹۱ 2.457 هزار دلار %0.035642 چند لحظه پیش
39 MATIC/USDT $0.688100 ۳۹,۶۶۳ 2.319 هزار دلار %0.033640 چند لحظه پیش
40 ANKR/USDT $0.043890 ۲,۵۲۹ 2.118 هزار دلار %0.030719 چند لحظه پیش
41 MATIC/TWD $0.690970 ۳۹,۸۲۸ 1.970 هزار دلار %0.028573 چند لحظه پیش
42 LTC/USDT $83.62 ۴,۸۱۹,۹۹۴ 1.149 هزار دلار %0.016659 چند لحظه پیش
43 CHZ/USDT $0.117300 ۶,۷۶۱ 1.119 هزار دلار %0.016234 چند لحظه پیش
44 SAND/TWD $0.436793 ۲۵,۱۷۷ 1.010 هزار دلار %0.014649 چند لحظه پیش
45 AXS/USDT $7.23 ۴۱۶,۷۴۹ 880.5 دلار %0.012769 چند لحظه پیش
46 USDC/TWD $1.00 ۵۸,۰۴۷ 613.4 دلار %0.008896 چند لحظه پیش
47 LTC/TWD $83.96 ۴,۸۳۹,۶۳۴ 564.3 دلار %0.008184 چند لحظه پیش