تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Nine Chronicles از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۷۶۴.۰۰ ت
Jul 22, 2024
$0.065505
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۵۷.۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.064952
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۵۶.۸۳ ت
Jul 16, 2024
$0.064819
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۴۱.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.060570
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۷۴.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.060614
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۷۸.۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.060694
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۰۴.۵۱ ت
Jul 04, 2024
$0.064854
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۳۸.۲۹ ت
Jul 01, 2024
$0.066762
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۹۵.۲۰ ت
Jun 28, 2024
$0.064887
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۷.۷۵ ت
Jun 25, 2024
$0.062805
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۳۷.۶۸ ت
Jun 22, 2024
$0.066349
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۸۱.۹۸ ت
Jun 19, 2024
$0.062172
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴,۲۰۸.۲۶ ت
Jun 16, 2024
$0.071768
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۴۱۹.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$0.074946
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۲۵.۴۶ ت
Jun 10, 2024
$0.078327
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۳۹۴.۲۴ ت
Jun 07, 2024
$0.091840
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴,۹۶۰.۶۳ ت
Jun 04, 2024
$0.084063
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۷۰۰.۰۲ ت
Jun 01, 2024
$0.079811
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۵۹.۷۶ ت
May 29, 2024
$0.079809
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۱۵.۶۹ ت
May 26, 2024
$0.084147
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴,۲۸۰.۰۹ ت
May 23, 2024
$0.074480
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۲۵۲.۲۲ ت
May 20, 2024
$0.071591
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۹۹.۷۱ ت
May 17, 2024
$0.071755
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۲۴.۲۲ ت
May 14, 2024
$0.076383
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۰۶.۳۰ ت
May 11, 2024
$0.073539
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۹۹.۱۰ ت
May 08, 2024
$0.076391
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۷۹.۳۸ ت
May 05, 2024
$0.066764
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۳۳.۴۴ ت
May 02, 2024
$0.063664
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۶۲.۵۰ ت
Apr 29, 2024
$0.079890
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۱۹۸.۹۵ ت
Apr 26, 2024
$0.081594
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۳۸.۷۳ ت
Apr 23, 2024
$0.089331
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۵۵۲.۸۸ ت
Apr 20, 2024
$0.083475
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۲۹.۳۵ ت
Apr 17, 2024
$0.092086
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۹۱.۱۲ ت
Apr 14, 2024
$0.090462
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷,۳۱۴.۲۹ ت
Apr 11, 2024
$0.112542
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷,۱۶۲.۹۲ ت
Apr 08, 2024
$0.112116
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷,۸۷۵.۲۱ ت
Apr 05, 2024
$0.121448
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۴۲.۸۱ ت
Apr 02, 2024
$0.122788
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷,۹۲۹.۲۲ ت
Mar 30, 2024
$0.127848
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸,۰۰۲.۵۳ ت
Mar 27, 2024
$0.130011
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۰۹.۸۳ ت
Mar 24, 2024
$0.122711
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۲۰۴.۲۷ ت
Mar 21, 2024
$0.117522
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸,۱۲۹.۰۷ ت
Mar 18, 2024
$0.134743
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸,۹۲۰.۹۶ ت
Mar 15, 2024
$0.148516
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹,۴۸۱.۰۳ ت
Mar 12, 2024
$0.158976
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶,۰۰۴.۰۱ ت
Mar 09, 2024
$0.100456
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵,۶۳۳.۲۰ ت
Mar 06, 2024
$0.094455
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۰۹۳.۵۹ ت
Mar 03, 2024
$0.102795
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵,۵۰۳.۵۴ ت
Feb 29, 2024
$0.094209
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۱۴۶.۴۸ ت
Feb 26, 2024
$0.089742

افزودن تراکنش

Nine Chronicles

WNCG

  • WNCG
  • IRT
  • USD