تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت توربو از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳۴۱.۶۹ ت
Jul 25, 2024
$0.005817
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳۸۱.۹۰ ت
Jul 23, 2024
$0.006579
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۵.۱۳ ت
Jul 21, 2024
$0.006191
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۵۰ ت
Jul 19, 2024
$0.004347
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۷.۸۵ ت
Jul 17, 2024
$0.004271
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸.۶۴ ت
Jul 15, 2024
$0.003566
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸.۹۵ ت
Jul 13, 2024
$0.003573
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱۸.۸۱ ت
Jul 11, 2024
$0.003724
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴۲.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.004076
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸۹.۳۵ ت
Jul 07, 2024
$0.004774
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱۱.۸۲ ت
Jul 05, 2024
$0.003422
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.004217
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹۶.۴۴ ت
Jul 01, 2024
$0.004782
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶۱.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.004270
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷۸.۷۷ ت
Jun 27, 2024
$0.004576
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳۶.۳۲ ت
Jun 25, 2024
$0.005489
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷۵.۳۸ ت
Jun 23, 2024
$0.006337
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۷.۲۸ ت
Jun 21, 2024
$0.006011
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۳.۹۳ ت
Jun 19, 2024
$0.003781
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۱.۸۶ ت
Jun 17, 2024
$0.004632
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۹.۷۲ ت
Jun 15, 2024
$0.004726
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۲.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$0.005136
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۹.۷۰ ت
Jun 11, 2024
$0.005725
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۳.۴۷ ت
Jun 09, 2024
$0.005135
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۲.۷۲ ت
Jun 07, 2024
$0.006175
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۶.۱۶ ت
Jun 05, 2024
$0.006444
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۲.۱۶ ت
Jun 03, 2024
$0.006629
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۶.۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.007744
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۳.۰۲ ت
May 30, 2024
$0.007225
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۴.۵۸ ت
May 28, 2024
$0.007874
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۶.۶۵ ت
May 26, 2024
$0.003960
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۸.۴۷ ت
May 24, 2024
$0.002722
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۳.۱۱ ت
May 22, 2024
$0.001457
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۳۱ ت
May 20, 2024
$0.001267
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰.۳۶ ت
May 18, 2024
$0.001380
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۰۸ ت
May 16, 2024
$0.001090
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۲۲ ت
May 14, 2024
$0.000982
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۴۶ ت
May 12, 2024
$0.001158
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۷۱ ت
May 10, 2024
$0.000959
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵.۷۵ ت
May 08, 2024
$0.000743
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲.۰۴ ت
May 06, 2024
$0.000691
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۵۱ ت
May 04, 2024
$0.000624
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۵۰ ت
May 02, 2024
$0.000526
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۲۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000572
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۵۲ ت
Apr 28, 2024
$0.000593
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۴۷ ت
Apr 26, 2024
$0.000603
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴.۲۸ ت
Apr 24, 2024
$0.000682
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۰۸ ت
Apr 22, 2024
$0.000614
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۴۱ ت
Apr 20, 2024
$0.000547
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۶۴ ت
Apr 18, 2024
$0.000546

افزودن تراکنش

Turbo

TURBO

  • TURBO
  • IRT
  • USD