جواد نقیبی

ارز توربو جای حساسی است

۷ ماه قبل turbo توربو
بازه زمانی:
  • ۷ ماه قبل
    توربو
    فنر سهم در حال فشرده شدن.شکست از بالا میتونه تا۰.۰۰۰۸سهمو ببره بالا وشکست خط روند حمایتی  میتونه باعث ….