مایرو

تحلیل ارز توربو Turbo

۷ ماه قبل turbo توربو
  • ۷ ماه قبل
    از خط روند نزولی خودش خارج شدههدف اولش 0.0008