تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت تون‌ کوین از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹,۶۲۹.۱۵ ت
Jul 19, 2024
$7.25
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴۲,۱۸۰.۹۸ ت
Jul 16, 2024
$7.62
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲۸,۶۹۴.۵۹ ت
Jul 13, 2024
$7.33
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳۰,۶۳۲.۵۶ ت
Jul 10, 2024
$7.30
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶۱,۰۳۱.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$7.60
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸۶,۷۴۱.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$7.88
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳,۳۷۲.۷۰ ت
Jul 01, 2024
$7.63
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۸,۹۳۶.۴۳ ت
Jun 28, 2024
$7.77
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۵۸,۷۲۴.۶۸ ت
Jun 25, 2024
$7.48
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲۱,۹۲۷.۰۴ ت
Jun 22, 2024
$7.10
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۲,۵۰۵.۵۹ ت
Jun 19, 2024
$7.13
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۳,۸۶۷.۵۵ ت
Jun 16, 2024
$7.91
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۰,۳۲۳.۵۸ ت
Jun 13, 2024
$7.46
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۹,۹۱۱.۳۸ ت
Jun 10, 2024
$7.11
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۲,۶۵۸.۷۲ ت
Jun 07, 2024
$7.53
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۲,۰۵۷.۶۶ ت
Jun 04, 2024
$6.81
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۳,۱۷۳.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$6.33
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۷,۳۷۵.۶۶ ت
May 29, 2024
$6.46
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۴,۹۷۹.۲۱ ت
May 26, 2024
$6.37
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۵,۴۱۰.۹۴ ت
May 23, 2024
$6.53
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۱,۸۶۳.۷۰ ت
May 20, 2024
$6.26
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۶,۵۶۶.۲۶ ت
May 17, 2024
$6.77
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۵,۸۲۸.۰۱ ت
May 14, 2024
$7.02
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۵,۱۱۸.۱۷ ت
May 11, 2024
$6.77
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۹,۱۵۱.۳۵ ت
May 08, 2024
$5.67
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۱,۵۷۱.۸۷ ت
May 05, 2024
$5.75
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۱,۷۹۳.۵۹ ت
May 02, 2024
$4.88
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۰,۰۰۷.۳۴ ت
Apr 29, 2024
$5.42
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۴,۶۸۷.۱۴ ت
Apr 26, 2024
$5.40
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۷,۷۹۰.۵۶ ت
Apr 23, 2024
$5.93
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۴,۳۲۳.۸۳ ت
Apr 20, 2024
$6.07
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۲,۲۷۲.۰۷ ت
Apr 17, 2024
$6.34
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۴,۰۶۹.۴۱ ت
Apr 14, 2024
$5.95
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۴۰,۲۸۶.۲۹ ت
Apr 11, 2024
$6.77
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۳,۱۲۰.۳۱ ت
Apr 08, 2024
$5.37
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۰,۱۸۹.۳۲ ت
Apr 05, 2024
$5.09
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۶,۹۸۹.۹۴ ت
Apr 02, 2024
$5.34
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۱,۴۰۶.۳۳ ت
Mar 30, 2024
$5.02
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۰,۱۷۶.۴۴ ت
Mar 27, 2024
$5.03
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۸,۸۴۷.۸۹ ت
Mar 24, 2024
$4.81
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۹,۳۶۸.۱۳ ت
Mar 21, 2024
$4.23
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۲,۸۷۱.۲۱ ت
Mar 18, 2024
$3.85
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۲,۰۸۰.۵۰ ت
Mar 15, 2024
$4.03
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۶,۲۰۲.۳۵ ت
Mar 12, 2024
$3.28
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۹,۵۵۲.۴۴ ت
Mar 09, 2024
$2.83
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۴,۳۵۰.۳۲ ت
Mar 06, 2024
$2.58
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۱,۳۲۷.۸۹ ت
Mar 03, 2024
$2.72
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۷,۰۵۲.۲۸ ت
Feb 29, 2024
$2.51
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۱,۶۲۶.۶۵ ت
Feb 26, 2024
$2.12
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹,۷۳۲.۲۷ ت
Feb 23, 2024
$2.08

افزودن تراکنش

Toncoin

TON

  • TON
  • IRT
  • USD