تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Splintershards از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵۹.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.006152
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶۴.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.006174
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷۴.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.006175
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲۰.۸۱ ت
Jul 04, 2024
$0.006815
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۶.۶۰ ت
Jul 01, 2024
$0.007527
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۵.۳۷ ت
Jun 28, 2024
$0.007720
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸۴.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$0.007908
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷۶.۶۶ ت
Jun 22, 2024
$0.008031
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۳.۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.008001
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۴.۸۶ ت
Jun 16, 2024
$0.008780
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۳۲.۴۹ ت
Jun 13, 2024
$0.009029
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۰.۴۸ ت
Jun 10, 2024
$0.010168
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۰.۶۷ ت
Jun 07, 2024
$0.011248
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۴.۴۳ ت
Jun 04, 2024
$0.011259
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۳.۱۶ ت
Jun 01, 2024
$0.011600
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۰.۵۴ ت
May 29, 2024
$0.012169
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۹.۵۸ ت
May 26, 2024
$0.012398
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۵.۷۸ ت
May 23, 2024
$0.012629
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰۷.۰۱ ت
May 20, 2024
$0.011903
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸۶.۹۱ ت
May 17, 2024
$0.011736
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۹.۲۱ ت
May 14, 2024
$0.012480
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۵.۰۳ ت
May 11, 2024
$0.012158
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۱.۷۶ ت
May 08, 2024
$0.012708
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۵.۰۳ ت
May 05, 2024
$0.013175
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۳.۲۱ ت
May 02, 2024
$0.012514
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵۴.۸۹ ت
Apr 29, 2024
$0.014045
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰۶.۳۰ ت
Apr 26, 2024
$0.014223
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶۶.۵۵ ت
Apr 23, 2024
$0.014788
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۵۳.۶۷ ت
Apr 20, 2024
$0.014336
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹۳۴.۲۹ ت
Apr 17, 2024
$0.014036
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۰۵.۲۳ ت
Apr 14, 2024
$0.014454
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۵۰.۳۷ ت
Apr 11, 2024
$0.017700
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۰۰.۲۵ ت
Apr 08, 2024
$0.017221
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۱۸.۳۰ ت
Apr 05, 2024
$0.017246
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۵۸.۳۳ ت
Apr 02, 2024
$0.018369
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۰۵.۲۸ ت
Mar 30, 2024
$0.019433
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۸۰.۸۶ ت
Mar 27, 2024
$0.020809
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۵۹.۵۸ ت
Mar 24, 2024
$0.020311
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۸۹.۳۱ ت
Mar 21, 2024
$0.021032
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۹۱.۲۵ ت
Mar 18, 2024
$0.024718
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۵۴.۳۰ ت
Mar 15, 2024
$0.027540
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۹۹.۹۶ ت
Mar 12, 2024
$0.030181
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۳.۱۴ ت
Mar 09, 2024
$0.029667
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۰۹.۹۷ ت
Mar 06, 2024
$0.026995
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۶۲.۳۰ ت
Mar 03, 2024
$0.028042
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۶۹.۸۰ ت
Feb 29, 2024
$0.026871
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۶۸.۵۴ ت
Feb 26, 2024
$0.027351
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۱.۰۱ ت
Feb 23, 2024
$0.024948
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۰۲.۹۵ ت
Feb 20, 2024
$0.024908
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۹۷.۵۳ ت
Feb 17, 2024
$0.025078