تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Spheroid Universe از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

0.27%
$0.001025
۵۹ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۱ تومان
معاملات روزانه $74,730
ارزش بازار $2,032,270
سکه در گردش 1,982,280,859 SPH
ارزش بازار رقیق شده $10,252,183
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۸۰ ت
Jul 11, 2024
$0.001017
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.001033
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۹۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000955
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۸۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000862
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000898
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۰۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000909
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۰۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000937
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۰.۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000849
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۰.۳۲ ت
Jun 09, 2024
$0.001020
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۲۸ ت
Jun 05, 2024
$0.001187
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۰.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.001198
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۵۸ ت
May 28, 2024
$0.001153
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۲۲ ت
May 24, 2024
$0.001257
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰.۵۳ ت
May 20, 2024
$0.001524
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰.۵۵ ت
May 16, 2024
$0.001711
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵.۴۹ ت
May 12, 2024
$0.001405
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۸.۸۱ ت
May 08, 2024
$0.001606
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۳.۹۸ ت
May 04, 2024
$0.001847
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۱.۵۵ ت
Apr 30, 2024
$0.001812
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۷.۲۷ ت
Apr 26, 2024
$0.001840
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۳.۱۴ ت
Apr 22, 2024
$0.001886
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۸.۸۸ ت
Apr 18, 2024
$0.001921
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۳.۰۷ ت
Apr 14, 2024
$0.002057
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۹.۴۷ ت
Apr 10, 2024
$0.002917
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۱.۷۳ ت
Apr 06, 2024
$0.002954
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۲.۱۴ ت
Apr 02, 2024
$0.003047
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۰.۵۱ ت
Mar 29, 2024
$0.003084
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۰.۹۷ ت
Mar 25, 2024
$0.003093
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۹.۲۵ ت
Mar 21, 2024
$0.003250
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۱.۹۸ ت
Mar 17, 2024
$0.003044
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۹.۶۹ ت
Mar 13, 2024
$0.003010
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۶.۱۱ ت
Mar 09, 2024
$0.002611
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۱.۹۹ ت
Mar 05, 2024
$0.003514
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۱.۳۳ ت
Mar 01, 2024
$0.003569
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۴.۰۹ ت
Feb 26, 2024
$0.003558
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۳.۴۶ ت
Feb 22, 2024
$0.003571
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۸.۱۸ ت
Feb 18, 2024
$0.003539
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۰۴.۲۸ ت
Feb 14, 2024
$0.003703
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۵.۵۰ ت
Feb 10, 2024
$0.004110
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۷۴.۵۳ ت
Feb 06, 2024
$0.004960
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۷۱.۷۰ ت
Feb 02, 2024
$0.004664
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۲.۵۱ ت
Jan 29, 2024
$0.003734
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۱.۵۹ ت
Jan 25, 2024
$0.003991
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۵۷.۹۵ ت
Jan 21, 2024
$0.004793
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۰۳.۳۰ ت
Jan 17, 2024
$0.005679
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۰۱.۳۹ ت
Jan 13, 2024
$0.005744
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۶۸.۰۰ ت
Jan 09, 2024
$0.005209
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۷۸.۹۷ ت
Jan 05, 2024
$0.005410
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۸۵.۵۶ ت
Jan 01, 2024
$0.005578
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۷۵.۹۴ ت
Dec 28, 2023
$0.005453