تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PalGold از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۱۴.۹۴ ت
Jul 22, 2024
$0.002000
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۶۹ ت
Jul 19, 2024
$0.001999
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.002001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۹۵ ت
Jul 13, 2024
$0.002000
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.001999
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.002000
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.001997
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۷۸ ت
Jul 01, 2024
$0.001996
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۹۶ ت
Jun 28, 2024
$0.001997
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001998
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸.۶۳ ت
Jun 22, 2024
$0.001998
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۸.۳۸ ت
Jun 19, 2024
$0.001999
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۲۰ ت
Jun 16, 2024
$0.001998
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۹۱ ت
Jun 13, 2024
$0.001999
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۸.۰۹ ت
Jun 10, 2024
$0.001999
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۴۱ ت
Jun 07, 2024
$0.001999
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۹۹ ت
Jun 04, 2024
$0.001999
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۶۶ ت
Jun 01, 2024
$0.001998
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۶.۶۵ ت
May 29, 2024
$0.001998
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴.۴۴ ت
May 26, 2024
$0.001999
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴.۸۷ ت
May 23, 2024
$0.001999
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸.۷۶ ت
May 20, 2024
$0.001999
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۷.۰۶ ت
May 17, 2024
$0.002000
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸.۴۴ ت
May 14, 2024
$0.001999
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲.۵۳ ت
May 11, 2024
$0.001999
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۳.۰۵ ت
May 08, 2024
$0.002000
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲.۲۲ ت
May 05, 2024
$0.002000
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۳.۳۹ ت
May 02, 2024
$0.001997
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱.۶۹ ت
Apr 29, 2024
$0.001999
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۷.۴۰ ت
Apr 26, 2024
$0.001999
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۰.۷۷ ت
Apr 23, 2024
$0.002000
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۳.۱۰ ت
Apr 20, 2024
$0.002000
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۳.۱۷ ت
Apr 17, 2024
$0.002000
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۹.۲۵ ت
Apr 14, 2024
$0.002002
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۹.۹۷ ت
Apr 11, 2024
$0.001999
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۷.۷۶ ت
Apr 08, 2024
$0.001999
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۹.۷۱ ت
Apr 05, 2024
$0.002000
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.001000
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۰۵ ت
Mar 30, 2024
$0.001000
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۳.۰۸ ت
Mar 27, 2024
$0.000699
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۳.۴۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000700
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۲.۹۱ ت
Mar 21, 2024
$0.000700
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۲۰ ت
Mar 18, 2024
$0.000699
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۰۳ ت
Mar 15, 2024
$0.000699
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۷۵ ت
Mar 12, 2024
$0.000700
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۹۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000701
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۷۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000700
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۵۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000700
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۰.۹۳ ت
Feb 29, 2024
$0.000700
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۰.۱۴ ت
Feb 26, 2024
$0.000699

افزودن تراکنش

PalGold

PALG

  • PALG
  • IRT
  • USD