تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MCOBIT از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000172
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000173
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000172
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000173
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000172
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000172
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000172
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000172
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۱۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000172
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000172
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۲۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000172
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۶۸ ت
Jun 05, 2024
$0.000320
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۸۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000319
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۴۵ ت
May 28, 2024
$0.000319
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۶۲ ت
May 24, 2024
$0.000319
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۰۰ ت
May 20, 2024
$0.000319
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۸۰ ت
May 16, 2024
$0.000320
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۴۵ ت
May 12, 2024
$0.000319
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۶۸ ت
May 08, 2024
$0.000320
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۷۵ ت
May 04, 2024
$0.000320
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۶۹ ت
Apr 30, 2024
$0.000319
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۳۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000319
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۸۹ ت
Apr 22, 2024
$0.000320
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۳.۴۸ ت
Apr 18, 2024
$0.000350
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۳۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000350
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۷۱ ت
Apr 10, 2024
$0.000349
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۷۱ ت
Apr 06, 2024
$0.000350
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000350
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۶۱ ت
Mar 29, 2024
$0.000350
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۶۰ ت
Mar 25, 2024
$0.000350
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۴۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000350
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۲۱ ت
Mar 17, 2024
$0.000354
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۱۹ ت
Mar 13, 2024
$0.000355
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۲۶ ت
Mar 09, 2024
$0.000355
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۴۴ ت
Mar 05, 2024
$0.000355
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۱۴ ت
Mar 01, 2024
$0.000357
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۶۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000376
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۶.۴۹ ت
Feb 22, 2024
$0.000465
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۰۴ ت
Feb 18, 2024
$0.000465
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۶۶ ت
Feb 14, 2024
$0.000465
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۵۲ ت
Feb 10, 2024
$0.000465
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۷۰ ت
Feb 06, 2024
$0.000464
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۷.۰۸ ت
Feb 02, 2024
$0.000464
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۴۵ ت
Jan 29, 2024
$0.000464
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۸۰ ت
Jan 25, 2024
$0.000464
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۰۰ ت
Jan 21, 2024
$0.000464
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۴.۸۸ ت
Jan 17, 2024
$0.000465
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸.۳۹ ت
Jan 13, 2024
$0.000159
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۵.۲۸ ت
Jan 09, 2024
$0.000491
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۵.۳۴ ت
Jan 05, 2024
$0.000491