تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gains Farm از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

0.54%
$3,489.04
۲۰۲,۹۱۹,۰۹۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۷۱ تومان
معاملات روزانه $151
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 GFARM2
ارزش بازار رقیق شده $348,904,021
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۲,۱۵۳,۷۸۷.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$3,440.88
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۷,۷۸۷,۸۶۷.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$3,428.53
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷,۱۹۷,۰۶۷.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$3,685.03
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴,۰۶۲,۶۹۹.۱۸ ت
Jun 29, 2024
$3,657.53
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲,۳۸۸,۵۰۱.۷۲ ت
Jun 25, 2024
$3,466.71
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۳,۸۷۹,۹۶۰.۲۱ ت
Jun 21, 2024
$3,766.74
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۶,۲۸۸,۳۰۱.۷۴ ت
Jun 17, 2024
$3,855.88
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۲,۸۲۴,۳۹۲.۹۰ ت
Jun 13, 2024
$3,778.28
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۰,۷۰۳,۴۵۹.۴۰ ت
Jun 09, 2024
$3,904.17
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۲,۸۴۵,۰۵۰.۵۹ ت
Jun 05, 2024
$3,988.88
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۳,۵۶۹,۱۰۱.۹۴ ت
Jun 01, 2024
$3,966.26
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۲,۶۳۵,۷۵۷.۴۱ ت
May 28, 2024
$4,029.99
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۰,۳۲۵,۱۷۴.۱۷ ت
May 24, 2024
$3,956.28
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۲,۴۲۴,۲۱۳.۱۰ ت
May 20, 2024
$3,239.68
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۱,۳۲۷,۲۵۱.۲۷ ت
May 16, 2024
$3,256.77
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۳,۳۰۴,۲۹۸.۶۳ ت
May 12, 2024
$3,178.40
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۰,۴۴۱,۷۳۴.۷۲ ت
May 08, 2024
$3,258.49
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۳,۴۰۴,۶۲۲.۳۹ ت
May 04, 2024
$3,458.57
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۶,۵۶۱,۴۴۷.۳۷ ت
Apr 30, 2024
$3,356.04
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۱,۷۰۸,۹۶۵.۵۸ ت
Apr 26, 2024
$3,479.58
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۳,۰۳۰,۱۷۱.۵۳ ت
Apr 22, 2024
$3,416.80
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۰,۹۵۲,۷۷۱.۴۳ ت
Apr 18, 2024
$3,293.79
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۷,۷۲۳,۳۶۴.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$3,418.31
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۸,۷۴۸,۸۸۰.۰۹ ت
Apr 10, 2024
$4,754.70
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۷,۰۶۵,۱۴۱.۱۹ ت
Apr 06, 2024
$4,578.08
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۱,۶۰۳,۳۳۶.۳۶ ت
Apr 02, 2024
$4,782.95
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۵,۱۴۶,۰۶۶.۰۷ ت
Mar 29, 2024
$5,103.04
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۹,۳۱۵,۸۹۵.۴۷ ت
Mar 25, 2024
$5,010.54
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۹,۰۸۱,۷۳۱.۶۲ ت
Mar 21, 2024
$5,205.16
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۹,۸۶۷,۷۶۱.۶۰ ت
Mar 17, 2024
$5,183.38
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۰,۷۵۲,۵۷۱.۴۶ ت
Mar 13, 2024
$6,043.16
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۸,۰۳۶,۹۸۰.۲۷ ت
Mar 09, 2024
$5,823.18
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۶,۲۰۹,۱۸۸.۲۲ ت
Mar 05, 2024
$6,071.15
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۴,۱۳۸,۱۹۳.۹۳ ت
Mar 01, 2024
$6,488.82
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۲,۹۴۰,۰۹۲.۸۴ ت
Feb 26, 2024
$6,328.78
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۹,۱۵۳,۹۷۰.۲۱ ت
Feb 22, 2024
$6,655.09
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۴۹,۰۰۷,۲۷۴.۹۳ ت
Feb 18, 2024
$6,232.49
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۰۷,۷۸۷,۱۷۵.۵۸ ت
Feb 14, 2024
$5,580.45
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۹۱,۴۷۳,۱۸۰.۳۲ ت
Feb 10, 2024
$5,312.60
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۹۴,۱۰۵,۰۴۱.۴۵ ت
Feb 06, 2024
$5,314.46
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۸,۸۷۴,۹۰۳.۶۸ ت
Feb 02, 2024
$4,616.11
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۳,۳۷۶,۵۱۹.۴۳ ت
Jan 29, 2024
$4,628.31
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۳,۹۰۰,۰۳۳.۰۷ ت
Jan 25, 2024
$4,392.81
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۷۸,۳۳۹,۰۳۳.۷۱ ت
Jan 21, 2024
$5,172.67
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۹۰,۷۶۰,۰۲۳.۸۴ ت
Jan 17, 2024
$5,444.94
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۸۵,۱۷۰,۳۰۱.۴۲ ت
Jan 13, 2024
$5,435.12
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۶۷,۱۲۶,۷۹۶.۷۶ ت
Jan 09, 2024
$5,192.12
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۹۹,۲۳۸,۳۹۶.۹۱ ت
Jan 05, 2024
$5,803.41
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۵۱,۳۳۱,۲۰۳.۶۰ ت
Jan 01, 2024
$4,909.57
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۵۴,۹۵۲,۸۳۳.۴۵ ت
Dec 28, 2023
$5,038.79