تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DOSE از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۴۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000526
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000801
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$0.001539
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.001527
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.001867
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴.۸۷ ت
Jul 01, 2024
$0.002175
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲.۷۸ ت
Jun 28, 2024
$0.002318
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۹۵ ت
Jun 25, 2024
$0.002300
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲.۵۸ ت
Jun 22, 2024
$0.002402
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۸.۲۱ ت
Jun 19, 2024
$0.002333
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۸.۱۱ ت
Jun 16, 2024
$0.003037
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۳.۱۹ ت
Jun 13, 2024
$0.003445
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۶.۶۱ ت
Jun 10, 2024
$0.004006
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۶.۳۰ ت
Jun 07, 2024
$0.004704
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۱.۸۳ ت
Jun 04, 2024
$0.005114
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۳.۵۷ ت
Jun 01, 2024
$0.005155
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۳.۳۶ ت
May 29, 2024
$0.005367
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۵.۲۶ ت
May 26, 2024
$0.005858
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۲.۱۲ ت
May 23, 2024
$0.004909
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۱.۹۳ ت
May 20, 2024
$0.004746
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۷.۵۲ ت
May 17, 2024
$0.004741
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۹.۹۹ ت
May 14, 2024
$0.004727
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۱.۴۸ ت
May 11, 2024
$0.004920
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۰.۸۰ ت
May 08, 2024
$0.005215
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۵.۳۷ ت
May 05, 2024
$0.005652
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۳.۲۶ ت
May 02, 2024
$0.005393
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۳.۴۹ ت
Apr 29, 2024
$0.005972
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۲.۹۲ ت
Apr 26, 2024
$0.006323
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۵.۶۰ ت
Apr 23, 2024
$0.006358
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۲.۴۷ ت
Apr 20, 2024
$0.005749
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۳.۲۷ ت
Apr 17, 2024
$0.006058
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۷.۱۱ ت
Apr 14, 2024
$0.007004
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۶.۲۱ ت
Apr 11, 2024
$0.008096
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۴.۳۶ ت
Apr 08, 2024
$0.008833
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۰.۶۶ ت
Apr 05, 2024
$0.010188
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۹.۷۶ ت
Apr 02, 2024
$0.008559
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۴.۰۴ ت
Mar 30, 2024
$0.007482
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۷.۸۸ ت
Mar 27, 2024
$0.008413
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۴۹.۱۷ ت
Mar 24, 2024
$0.008855
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۲.۲۴ ت
Mar 21, 2024
$0.009008
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۶.۲۴ ت
Mar 18, 2024
$0.009717
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۷.۴۵ ت
Mar 15, 2024
$0.009780
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۲۹.۲۵ ت
Mar 12, 2024
$0.013904
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۴.۷۸ ت
Mar 09, 2024
$0.005266
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۶.۷۱ ت
Mar 06, 2024
$0.004136
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۰.۶۵ ت
Mar 03, 2024
$0.004734
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۰.۰۸ ت
Feb 29, 2024
$0.003767
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۹.۴۳ ت
Feb 26, 2024
$0.003652
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۸.۰۹ ت
Feb 23, 2024
$0.003976
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۷.۰۷ ت
Feb 20, 2024
$0.003853