تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Divergence از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۶۹۹.۶۷ ت
Jul 25, 2024
$0.011913
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۸۷.۸۱ ت
Jul 22, 2024
$0.011970
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۹۰.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.011942
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۹۰.۸۵ ت
Jul 16, 2024
$0.011919
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵۸.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.011258
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۶۲.۵۳ ت
Jul 10, 2024
$0.011236
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۸۱.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.011245
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۶۶.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.012407
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۶۴.۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.013943
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۶۰.۹۰ ت
Jun 28, 2024
$0.013982
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۷۳.۲۵ ت
Jun 25, 2024
$0.014253
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۷۹.۱۴ ت
Jun 22, 2024
$0.014813
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۷۷.۶۵ ت
Jun 19, 2024
$0.014819
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۹۶.۶۱ ت
Jun 16, 2024
$0.015291
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۵.۳۵ ت
Jun 13, 2024
$0.015351
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۲.۱۷ ت
Jun 10, 2024
$0.015785
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۸.۹۸ ت
Jun 07, 2024
$0.015986
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹۴۵.۷۳ ت
Jun 04, 2024
$0.016026
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۴۴.۲۹ ت
Jun 01, 2024
$0.016035
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۴۰.۶۳ ت
May 29, 2024
$0.016110
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۱۰.۵۴ ت
May 26, 2024
$0.015910
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۲.۸۵ ت
May 23, 2024
$0.015711
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۹.۱۵ ت
May 20, 2024
$0.013959
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۵.۰۰ ت
May 17, 2024
$0.013754
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱۵.۱۳ ت
May 14, 2024
$0.013762
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴۵.۴۴ ت
May 11, 2024
$0.013796
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۶.۲۹ ت
May 08, 2024
$0.014083
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵۶.۲۷ ت
May 05, 2024
$0.014014
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۱۸.۴۷ ت
May 02, 2024
$0.016484
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۸۴.۹۵ ت
Apr 29, 2024
$0.017825
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۱۶.۹۸ ت
Apr 26, 2024
$0.017530
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۴۹.۹۲ ت
Apr 23, 2024
$0.017593
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۶۴.۷۲ ت
Apr 20, 2024
$0.017509
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۶۸.۲۹ ت
Apr 17, 2024
$0.017552
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۱۴.۱۵ ت
Apr 14, 2024
$0.018896
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۱۵.۴۲ ت
Apr 11, 2024
$0.020240
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۸۸.۳۵ ت
Apr 08, 2024
$0.020165
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۰۵.۶۱ ت
Apr 05, 2024
$0.020134
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۲۶.۹۹ ت
Apr 02, 2024
$0.024215
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۱۱.۱۵ ت
Mar 30, 2024
$0.025977
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۲۴.۷۵ ت
Mar 27, 2024
$0.029645
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۴۵.۸۹ ت
Mar 24, 2024
$0.029765
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۲۹.۷۴ ت
Mar 21, 2024
$0.029848
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۳۹.۷۰ ت
Mar 18, 2024
$0.030494
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۹۴.۶۸ ت
Mar 15, 2024
$0.033207
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۳۰.۵۲ ت
Mar 12, 2024
$0.034047
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۸۷.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.026568
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۲۲.۲۲ ت
Mar 06, 2024
$0.027200
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۶۳.۸۵ ت
Mar 03, 2024
$0.026381
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۸۳.۱۶ ت
Feb 29, 2024
$0.018541

افزودن تراکنش

Divergence

DIVER

  • DIVER
  • IRT
  • USD