تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cryptex Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۹۵۸.۶۲ ت
Jul 19, 2024
$2.57
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵,۹۴۵.۵۳ ت
Jul 16, 2024
$2.69
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶,۰۱۱.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$2.66
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸,۴۳۷.۹۵ ت
Jul 10, 2024
$2.68
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۲,۴۵۴.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$2.84
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲,۹۷۴.۲۱ ت
Jul 04, 2024
$4.25
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹,۱۳۲.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$2.56
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷,۰۳۵.۲۰ ت
Jun 28, 2024
$2.71
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵,۵۵۵.۵۲ ت
Jun 25, 2024
$2.86
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۷۶۰.۷۰ ت
Jun 22, 2024
$3.09
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۴,۷۰۵.۹۹ ت
Jun 19, 2024
$3.28
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۲,۸۷۸.۲۰ ت
Jun 16, 2024
$3.63
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۱,۸۹۱.۷۳ ت
Jun 13, 2024
$3.93
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۵,۷۵۵.۷۶ ت
Jun 10, 2024
$4.16
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۰,۸۸۰.۸۴ ت
Jun 07, 2024
$4.44
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۱,۱۶۴.۱۱ ت
Jun 04, 2024
$4.25
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۲,۱۱۶.۱۳ ت
Jun 01, 2024
$4.28
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۱,۸۰۴.۹۰ ت
May 29, 2024
$4.65
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۲,۲۵۶.۰۷ ت
May 26, 2024
$4.58
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۵,۷۶۵.۲۴ ت
May 23, 2024
$4.45
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۹,۸۷۷.۸۱ ت
May 20, 2024
$4.37
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۵,۷۱۷.۷۱ ت
May 17, 2024
$4.36
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۲,۷۲۳.۰۶ ت
May 14, 2024
$4.26
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۹,۷۷۹.۴۰ ت
May 11, 2024
$4.23
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۸,۱۰۹.۳۶ ت
May 08, 2024
$4.52
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۲,۲۹۲.۹۱ ت
May 05, 2024
$4.45
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۰,۵۷۱.۰۰ ت
May 02, 2024
$4.37
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۶,۰۹۰.۳۹ ت
Apr 29, 2024
$5.02
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۶,۶۵۱.۶۴ ت
Apr 26, 2024
$5.12
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۶,۱۴۱.۸۷ ت
Apr 23, 2024
$4.68
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۰,۱۳۷.۹۶ ت
Apr 20, 2024
$4.06
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۱,۸۱۷.۸۴ ت
Apr 17, 2024
$4.23
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۲,۴۳۴.۴۲ ت
Apr 14, 2024
$3.62
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۸,۹۹۴.۲۶ ت
Apr 11, 2024
$4.60
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۰,۷۳۷.۴۹ ت
Apr 08, 2024
$4.55
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۱,۰۲۹.۶۷ ت
Apr 05, 2024
$4.64
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۰,۰۴۶.۶۶ ت
Apr 02, 2024
$4.75
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۲,۵۷۶.۴۹ ت
Mar 30, 2024
$4.87
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۰,۸۷۰.۳۳ ت
Mar 27, 2024
$4.88
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۳,۶۲۴.۱۷ ت
Mar 24, 2024
$5.54
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۹,۶۱۲.۷۶ ت
Mar 21, 2024
$5.54
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۷,۸۳۶.۵۴ ت
Mar 18, 2024
$5.26
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۷,۷۴۷.۱۱ ت
Mar 15, 2024
$5.12
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۸,۲۱۳.۵۷ ت
Mar 12, 2024
$3.65
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۱,۹۳۹.۲۰ ت
Mar 09, 2024
$2.54
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۹,۴۲۱.۷۶ ت
Mar 06, 2024
$2.17
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۳,۴۴۱.۹۱ ت
Mar 03, 2024
$2.08
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۴,۶۱۳.۶۶ ت
Feb 29, 2024
$1.96
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۱,۳۶۲.۶۵ ت
Feb 26, 2024
$1.94
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۵,۸۴۴.۴۴ ت
Feb 23, 2024
$2.01