تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CoinSwap Space از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۷.۱۰ ت
Jul 19, 2024
$0.029680
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۰.۲۳ ت
Jul 16, 2024
$0.029680
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۵.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.029680
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۵۰.۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.029680
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۸.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.029680
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۲.۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.029680
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۹.۷۷ ت
Jul 01, 2024
$0.029680
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۲۷.۴۹ ت
Jun 28, 2024
$0.029680
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۸.۳۹ ت
Jun 25, 2024
$0.029680
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۱.۴۹ ت
Jun 22, 2024
$0.029680
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۷.۷۵ ت
Jun 19, 2024
$0.029680
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۴۰.۳۷ ت
Jun 16, 2024
$0.029680
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۰.۴۲ ت
Jun 13, 2024
$0.029680
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۲.۷۳ ت
Jun 10, 2024
$0.029680
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۴۳.۳۰ ت
Jun 07, 2024
$0.029680
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۱.۴۷ ت
Jun 04, 2024
$0.029680
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۴۷.۸۷ ت
Jun 01, 2024
$0.029680
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۳۲.۹۴ ت
May 29, 2024
$0.029680
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۹۸.۶۱ ت
May 26, 2024
$0.029680
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۰۵.۶۳ ت
May 23, 2024
$0.029680
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۶۲.۹۱ ت
May 20, 2024
$0.029680
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۳۷.۱۵ ت
May 17, 2024
$0.029680
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۵۸.۰۰ ت
May 14, 2024
$0.029680
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۱۸.۷۶ ت
May 11, 2024
$0.029680
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۲۵.۷۶ ت
May 08, 2024
$0.029680
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۱۳.۵۲ ت
May 05, 2024
$0.029680
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۳۳.۷۹ ت
May 02, 2024
$0.029680
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۰۶.۵۰ ت
Apr 29, 2024
$0.029680
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۹۱.۱۷ ت
Apr 26, 2024
$0.029680
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۳۹.۹۵ ت
Apr 23, 2024
$0.029680
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۷۴.۳۹ ت
Apr 20, 2024
$0.029680
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۷۵.۵۸ ت
Apr 17, 2024
$0.029680
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۶۴.۱۲ ت
Apr 14, 2024
$0.029680
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۲۸.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$0.029680
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۹۶.۲۶ ت
Apr 08, 2024
$0.029680
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۲۴.۶۲ ت
Apr 05, 2024
$0.029680
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۷۱.۶۱ ت
Apr 02, 2024
$0.029680
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۴۰.۸۱ ت
Mar 30, 2024
$0.029680
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۲۶.۹۲ ت
Mar 27, 2024
$0.029680
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۴۰.۶۲ ت
Mar 24, 2024
$0.029680
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۱۹.۴۶ ت
Mar 21, 2024
$0.029680
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۹۰.۶۴ ت
Mar 18, 2024
$0.029680
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۸۲.۸۳ ت
Mar 15, 2024
$0.029680
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۰.۱۰ ت
Mar 12, 2024
$0.029680
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۳.۹۴ ت
Mar 09, 2024
$0.029680
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۰.۱۳ ت
Mar 06, 2024
$0.029680
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۵۹.۴۴ ت
Mar 03, 2024
$0.029680
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۳۳.۸۹ ت
Feb 29, 2024
$0.029680
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۰۲.۱۱ ت
Feb 26, 2024
$0.029680
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۰۲.۴۷ ت
Feb 23, 2024
$0.029680