همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$14.06۸۰۳,۶۶۵تومان $8.555B ۴۸۹.۵ همت $305.6M ۱۷.۴۹ همت 3.33%10.47%chainlink-chart
2$1.00۵۷,۱۳۳تومان $5.349B ۳۰۶.۰ همت $177.0M ۱۰.۱۳ همت 0.02%0.005%multi-collateral-dai-chart
3$0.533495۳۰,۴۷۴تومان $5.280B ۳۰۲.۱ همت $246.9M ۱۴.۱۳ همت 3.29%5.29%polygon-chart
4$6.65۳۸۰,۲۲۲تومان $2.612B ۱۴۹.۵ همت $86.81M ۴.۹۶۷ همت 3.15%8.95%render-chart
5$0.214249۱۲,۲۳۸تومان $2.046B ۱۱۷.۱ همت $59.59M ۳.۴۱۰ همت 5.5%15.89%the-graph-chart
6$100.52۵,۷۴۲,۲۵۸تومان $1.495B ۸۵.۵۶ همت $87.48M ۵.۰۰۵ همت 2.11%3.17%aave-chart
7$1.27۷۳,۰۳۰تومان $1.062B ۶۰.۷۶ همت $21.82M ۱.۲۴۸ همت 0.87%19.55%mantra-chart
8$0.025382۱,۴۴۹تومان $835.3M ۴۷.۷۹ همت $87.97M ۵.۰۳۴ همت 5.88%18.61%gala-chart
9$0.358234۲۰,۴۶۳تومان $683.6M ۳۹.۱۱ همت $45.97M ۲.۶۳۰ همت 5.71%10.76%decentraland-chart
10$1.06۶۰,۵۹۶تومان $442.0M ۲۵.۲۹ همت $12.01M ۶۸۷.۴ میلیارد ت 2.19%3.70%trust-wallet-token-chart
11$0.212206۱۲,۱۲۱تومان $406.7M ۲۳.۲۷ همت $13.15M ۷۵۲.۲ میلیارد ت 5.3%15.27%wootrade-chart
12$0.351057۲۰,۰۵۳تومان $351.1M ۲۰.۰۹ همت $11.87M ۶۷۹.۱ میلیارد ت 2.92%12.40%golem-network-tokens-chart
13$0.298203۱۷,۰۳۴تومان $353.8M ۲۰.۲۴ همت $79.15M ۴.۵۲۹ همت 7.28%6.55%curve-dao-token-chart
14$0.032837۱,۸۷۵تومان $328.4M ۱۸.۷۹ همت $21.35M ۱.۲۲۱ همت 6.47%20.74%ankr-chart
15$0.670268۳۸,۲۸۷تومان $326.9M ۱۸.۷۱ همت $7.611M ۴۳۵.۵ میلیارد ت 6.39%20.61%superfarm-chart
16$0.671765۳۸,۳۷۳تومان $273.4M ۱۵.۶۴ همت $2.512M ۱۴۳.۷ میلیارد ت 4.35%3.51%origintrail-chart
17$2.50۱۴۳,۰۶۹تومان $250.5M ۱۴.۳۳ همت $35.52M ۲.۰۳۲ همت 4.91%15.77%mask-network-chart
18$0.997288۵۶,۹۶۸تومان $647.7M ۳۷.۰۶ همت $21.37M ۱.۲۲۳ همت 0.002%0.02%frax-chart
19$82.13۴,۶۹۲,۰۵۰تومان $213.6M ۱۲.۲۲ همت $44.95M ۲.۵۷۲ همت 1.93%11.52%tellor-chart
20$0.746598۴۲,۶۴۷تومان $195.0M ۱۱.۱۶ همت $17.78M ۱.۰۱۷ همت 4.77%7.78%sushiswap-chart
21$0.138023۷,۸۸۴تومان $201.6M ۱۱.۵۴ همت $16.96M ۹۷۰.۳ میلیارد ت 10.46%26.57%vanar-chart
22$2.44۱۳۹,۷۷۶تومان $200.6M ۱۱.۴۸ همت $39.87M ۲.۲۸۱ همت 9.97%21.25%uma-chart
23$1.34۷۶,۸۰۰تومان $194.2M ۱۱.۱۱ همت $7.603M ۴۳۵.۰ میلیارد ت 9.92%23.91%band-protocol-chart
24$0.002051۱۱۷تومان $183.9M ۱۰.۵۲ همت $651.1K ۳۷.۲۶ میلیارد ت 5.48%5.90%telcoin-chart
25$2.15۱۲۳,۰۱۶تومان $186.1M ۱۰.۶۵ همت $14.39M ۸۲۳.۴ میلیارد ت 12.08%11.92%api3-chart
26$0.019027۱,۰۸۶تومان $153.9M ۸.۸۰۵ همت $2.116M ۱۲۱.۱ میلیارد ت 1.11%10.69%marlin-chart
27$2.04۱۱۶,۶۹۸تومان $147.9M ۸.۴۶۱ همت $8.114M ۴۶۴.۳ میلیارد ت 5.24%13.85%rlc-chart
28$3.42۱۹۵,۴۴۷تومان $114.6M ۶.۵۵۹ همت $3.882M ۲۲۲.۱ میلیارد ت 1.11%16.48%gains-network-chart
29$4.70۲۶۸,۶۷۳تومان $113.5M ۶.۴۹۵ همت $18.18M ۱.۰۴۰ همت 4.27%11.95%cyberconnect-chart
30$0.0000001۰.۰۱تومان $108.2M ۶.۱۸۹ همت $3.699M ۲۱۱.۷ میلیارد ت 7.21%30.64%dogelon-chart
31$0.134636۷,۶۹۰تومان $99.26M ۵.۶۷۹ همت $6.401M ۳۶۶.۳ میلیارد ت 4.81%7.89%phala-network-chart
32$1.52۸۷,۰۴۷تومان $93.72M ۵.۳۶۲ همت $5.628M ۳۲۲.۰ میلیارد ت 2.08%7.71%seedify-fund-chart
33$0.299791۱۷,۱۲۵تومان $86.87M ۴.۹۷۱ همت $5.646M ۳۲۳.۱ میلیارد ت 1.32%-0.39%limewire-chart
34$0.205684۱۱,۷۴۹تومان $88.76M ۵.۰۷۹ همت $4.332M ۲۴۷.۹ میلیارد ت 5.62%13.69%hashflow-chart
35$0.393431۲۲,۴۷۴تومان $80.39M ۴.۶۰۰ همت $16.40M ۹۳۸.۲ میلیارد ت 2.46%9.15%stargate-finance-chart
36$0.011882۶۷۸تومان $73.44M ۴.۲۰۲ همت $1.288M ۷۳.۷۲ میلیارد ت 1%4.03%alethea-artificial-liquid-intelligence-token-chart
37$0.416117۲۳,۷۶۹تومان $75.83M ۴.۳۳۹ همت $128.4M ۷.۳۴۷ همت 11.4%28.98%ark-chart
38$1.13۶۵,۰۵۳تومان $60.07M ۳.۴۳۷ همت $2.848M ۱۶۳.۰ میلیارد ت 3.27%15.40%aavegotchi-chart
39$23.01۱,۳۱۴,۶۴۸تومان $52.46M ۳.۰۰۲ همت $604.3K ۳۴.۵۸ میلیارد ت 5.24%4.93%vicicoin-chart
40$0.437434۲۴,۹۸۷تومان $48.39M ۲.۷۶۹ همت $6.391M ۳۶۵.۷ میلیارد ت 4.86%18.92%dia-chart
41$0.00000005۰.۰۰۳تومان $42.17M ۲.۴۱۳ همت $1.237M ۷۰.۷۹ میلیارد ت 2.31%-10.25%crow-with-knife-chart
42$0.072481۴,۱۴۰تومان $43.03M ۲.۴۶۲ همت $5.688M ۳۲۵.۴ میلیارد ت 1.45%1.18%playdapp-chart
43$2.87۱۶۴,۳۸۲تومان $45.79M ۲.۶۲۰ همت $1.282M ۷۳.۳۴ میلیارد ت 10.03%0.31%router-protocol-chart
44$0.566249۳۲,۳۴۵تومان $36.81M ۲.۱۰۶ همت $2.370M ۱۳۵.۶ میلیارد ت 2.35%13.77%bella-protocol-chart
45$0.198864۱۱,۳۵۹تومان $34.58M ۱.۹۷۹ همت $2.854M ۱۶۳.۳ میلیارد ت 7.86%17.13%league-of-kingdoms-chart
46$3.96۲۲۶,۴۰۵تومان $31.70M ۱.۸۱۴ همت $1.238M ۷۰.۸۲ میلیارد ت 2.25%19.34%klimadao-chart
47$43.20۲,۴۶۷,۹۱۹تومان $30.95M ۱.۷۷۱ همت $9.230K ۵۲۸.۱ میلیون ت 2.76%8.07%quickswap-chart
48$1.13۶۴,۸۷۰تومان $28.91M ۱.۶۵۴ همت $91.08K ۵.۲۱۱ میلیارد ت 0.14%-0.18%bim-chart
49$0.024550۱,۴۰۲تومان $26.75M ۱.۵۳۱ همت $1.195M ۶۸.۳۸ میلیارد ت 2.28%-19.39%gamee-chart
50$346.06۱۹,۷۶۸,۰۳۳تومان $27.68M ۱.۵۸۴ همت $870.2K ۴۹.۷۹ میلیارد ت 3.81%10.08%beefy-finance-chart